Zákoník práce

Publikoval Alkohol pod kontrolou v

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce; povinnost zaměstnance nepožívat alkohol je zakotvena v § 106 odst. 4 písm. e). Zákaz požívání alkoholických nápojů se nevztahuje na zaměstnance, kteří pracují v nepříznivých mikroklimatických podmínkách, pokud požívají pivo se sníženým obsahem alkoholu, a na zaměstnance, u nichž je požívání těchto nápojů součástí plnění pracovních úkolů nebo je s plněním těchto úkolů obvykle spojeno, jako například diplomaté nebo degustátoři.

Kategorie:

0 komentářů

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *