Relaps

Publikoval Alkohol pod kontrolou v

Návrat k pití po předchozím období abstinence, často doprovázený návratem příznaků závislosti. Rychlost, se kterou se příznaky závislosti vrátí, se považuje za klíčový indikátor posuzování stupně závislosti. Relaps bývá doprovázen souborem příznaků označovaných jako „syndrom porušení abstinence” (deprese, rezignace, pocity viny, hněv).

Kategorie: