Psychoaktivní látky

Publikoval Alkohol pod kontrolou v

Látky, které ovlivňují psychiku a posléze chování a jednání člověka. Tyto látky mívají závislostní potenciál, tzn., že mohou mít vliv na vznik a rozvoj závislosti.

Kategorie: