Protialkoholní záchytná stanice

Publikoval Alkohol pod kontrolou v

Zdravotnické zařízení, které zřizuje územně samosprávný celek. Zařízení je určeno pro ošetření a pobyt osob, které pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky nekontrolují své chování, a tím bezprostředně ohrožují sebe nebo jiné osoby, veřejný pořádek nebo majetek, nebo jsou ve stavu vzbuzujícím veřejné pohoršení a nejsou ohroženy na životě selháním základních životních funkcí.

Kategorie: