Přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi

Publikoval Alkohol pod kontrolou v

Přestupky upraveny v § 30 zákona č. 200/1990 Sb., přestupkového zákona, ve znění pozdějších předpisů.

Kategorie: