Kokain

Publikoval Alkohol pod kontrolou v

Psychoaktivní návyková látka z kategorie stimulantů. Jeho syntetická (uměle vytvořená) forma se nazývá crack. Kokain má obvykle formu bílých krystalů; nejběžnější způsob konzumace je šňupáním či kouřením. Mezi jeho stimulační účinky, které se projevují bezprostředně po požití, patří povzbuzení, dobrá nálada, aktivita, zvýšené sebevědomí, pokles až ztráta chuti k jídlu, zvýšení pohlavního pudu. Mezi viditelné účinky patří rozšířené zornice, výtok z nosu (při šňupání), chraplavý hlas, bledost a později hubnutí. Při vysokých dávkách se u uživatelů může objevit úzkost, zkreslené vnímání i vztahovačnost. Při velmi vysokých dávkách je zde obraz psychózy provázené paranoidními představami a halucinacemi, někdy se objevuje „pouze” strach. Při těžké otravě uživatel často umírá v důsledku útlumu/ochrnutí dýchacího centra.

Kategorie: