Kognitivní funkce

Publikoval Alkohol pod kontrolou v

Např. paměť, pozornost, koncentrace, rychlost zpracování informací, tzv. exekutivní funkce (plánování, organizování, řešení problémů, emocionální seberegulace), vyjadřovací schopnosti, porozumění řeči, prostorová orientace a vnímání. Funkce mají přímou souvislost s lidským vnímáním a jednáním. Celý systém funkcí je navzájem provázaný a jedna funkce bez druhé nemůže správně působit.

Kategorie: