Hyperkinetická porucha

Publikoval Alkohol pod kontrolou v

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) patří mezi neurovývojové poruchy objevující se od nejútlejšího dětství, nejvíce pak ve školním věku, přecházející v 75 % do adolescence a v 50 % přetrvávající do dospělosti. Projevuje se psychomotorickým neklidem, poruchou pozornosti, impulzivitou a hyperaktivitou (nadbytečné pohyby či zvýšený řečový projev). Může být doprovázena nočními děsy, zvýšenou úzkostí a neuznáváním autorit, což činí dítěti problémy zejména ve škole a školním prospěchu.

Kategorie: