Anamnéza

Publikoval Alkohol pod kontrolou v

Soubor informací z dosavadního života jedince, potřebný k dokumentaci léčby a stanovení diagnózy. V oblasti závislosti na alkoholu se nejčastěji setkáváme se zdravotní, osobní, rodinnou, školní, pracovní či sociální anamnézou. Anamnéza dále obsahuje informace týkající se současných obtíží a předchozí „drogové kariéry”.

Kategorie: