Amfetaminy

Publikoval Alkohol pod kontrolou v

(zahrnují metamfetamin/pervitin) – psychoaktivní látky, které patří do kategorie stimulantů. Vyvolávají tělesné účinky jako například: snížení chuti k jídlu, změněné
smyslového vnímání, hyperaktivitu, zrudnutí pokožky, neklid, sucho v ústech, bolest hlavy, tachykardii (zvýšenou srdeční činnost), zvýšení dechové frekvence, hypertenze, zvýšená teplota, pocení, průjem, zácpa, rozostřené vidění, závratě, nekontrolovatelné pohyby, nespavost, znecitlivění, bušení srdce a arytmii (nepravidelnost). Po užití vysokých dávek může amfetamin vyvolat křeče. Mezi jeho hlavní účinky patří zúžení cév, které vede např. ke zhoršení erekce. Dále amfetaminy mohou vyvolat množství psychických účinků: úzkost nebo nervozitu, euforii, pocit tvořivého myšlení (často falešný), pocit zvýšené energie a blaženosti, pocit zvýšené pozornosti, nadřazenosti, emoční labilitu, hovornost, agresivitu, paranoiu a někdy i amfetaminovou psychózu, zvlášť při chronickém zneužívání a po vysokých dávkách. Abstinence po chronickém zneužívání amfetaminu může způsobit úzkost, depresi, neklid, únavu, nadměrnou spavost, zvýšenou chuť k jídlu, psychózu a myšlenky na sebevraždu. Amfetamin může ve vysokých dávkách vyvolat řadu nežádoucích účinků včetně psychózy, bolesti na hrudi a hypertenze (vysoký tlak).

Kategorie: