Alzheimerova demence

Publikoval Alkohol pod kontrolou v

Neurodegenerativní onemocnění mozku, při kterém dochází k postupnému zhoršování kognitivních funkcí. Projevuje se ztrátou paměti, problémy s vykonáváním běžných domácích činností, poruchami řeči, zhoršenou prostorovou orientací, poruchami úsudku, myšlení a nálady až celkovými změnami osobnosti.

Kategorie: