Alkoholická epilepsie

Publikoval Alkohol pod kontrolou v

Výskyt epileptických záchvatů u jedinců s rozvinutou závislostí na alkoholu. Jedná se o neurologické onemocnění nervového systému projevující se prvními epileptickými záchvaty při alkoholové abstinenci. U osob závislých na alkoholu jsou častější tzv. velké nebo též generalizované epileptické záchvaty (generalizovaný tonicko-klonický stav, dříve známý jako grand mal). Vzácnější jsou malé, parciální záchvaty (dříve označovány jako petit mal).

Kategorie: