Moravec L., Kukalová G., Regnerová O., Ptáček M. (2016)
Autoři a rok publikace Název Časopis Klíčová slova Reference
Adámková T., Vondráčková P., Vacek J. (2009) Užívání alkoholu u vysokoškolských studentů Adiktologie studenti vysokých škol - užívání alkoholu - binge drinking - motivace užívání - intervence Adámková, T., Vondráčková, P., & Vacek, J. (2009). Užívání alkoholu u vysokoškolských studentů. Adiktologie, 9(2), 96.
Běláčková V. (2006) Od státního monopolu ke spotřební dani z alkoholu Adiktologie alkohol - lihovarnictví - státní monopol - první republika - spotřební daň Běláčková, V. (2006). Od státního monopolu ke spotřební dani z alkoholu. Adiktologie, 6(2), 180-187.
Běláčková V., Zábranský T., Štefunková M., Langrová M. (2012) Společenské náklady dopravních nehod pod vlivem alkoholu a nelegálních drog v České republice za rok 2007 - Část I: zdravotní náklady Adiktologie společenské náklady - alkohol - nelegální drogy - dopravní nehody Běláčkova, V., Zábranský, T., Štefunková, M., & Langrová, M. (2012). Společenské náklady dopravních nehod pod vlivem alkoholu a nelegálních drog v České republice za rok 2007 - Část I: zdravotní náklady. Adiktologie, 12(2), 102-113.
Běláčková V., Štefunková M., Zábranský T. (2012) Společenské náklady dopravních nehod pod vlivem alkoholu a nelegálních drog v České republice za rok 2007 - Část II: náklady vymáhání práva Adiktologie fetální alkoholový syndrom (FAS) - vrozené poruchy alkoholového spektra (FASD) - FAE-částečné FAS - Alcohol Related Birth Defects (ARBD) - abusus alkoholu matkou v těhotenství - epidemiologie FASD - školní studie a preventivní programy FASD - kriminalita Běláčková, V., Štefunková, M., & Zábranský, T. (2012). Společenské náklady dopravních nehod pod vlivem alkoholu a nelegálních drog v České Republice za rok 2007 - Část II: Náklady vymáhání práva. Adiktologie, 12(4), 280-290.
Bocek R., Kubáň P., Foret F., Gabzdylová M. (2013) Využití kapilární elektroforézy pro stanovení kyseliny mravenčí v séru po intoxikaci metanolem - kazuistika Anesteziologie a intenzivní medicína metanol - kyselina mravenčí - acidóza - kapilární elektroforéza - hemodialýza Bocek, R., Kubáň, P., Foret, F., & Gabzdylová, M. (2013). Využití kapilární elektroforézy pro stanovení kyseliny mravenčí v séru po intoxikaci metanolem--kazuistika. Anesteziologie a Intenzivní Medicína, 24(5).
Broklová, L., Šťastná, L., Minařík, J. (2017) Deprese a poruchy vyvolané užíváním alkoholu Adiktologie alkohol - abúzus - farmakoterapie - kazuistika - komorbidita - deprese - antidepresiva - duální diagnózy Broklová, L., Šťastná, L., Minařík, J. (2017). Deprese a poruchy vyvolané užíváním alkoholu. Adiktologie, 17(2), 162–167.
Broulík P. D., Vondrová J., Růžička P., Sedláček R., Zíma T. (2010) The effect of chronic alcohol administration on bone mineral content  and bone strenght in male rats Physiological research alkohol - kostní minerální hustota - pevnost kosti - samci krys Broulík, P. D., Vondrová, J., Růžicka, P., Sedláček, R., & Zíma, T. (2010). The effect of chronic alcohol administration on bone mineral content and bone strength in male rats. Physiological Research, 59(4), 599.
Brutovská O., Orosová O. (2015) Vytvorenie na adjektívach založenej metódy na meranie prototypov konzumentov alkoholu medzi vysokoškolákmi Adiktologie prototypy konzumentů alkoholu - slovenští vysokoškoláci - metodika Brutovská, O., & Orosová, O. (2015). Vytvorenie na adjektívach založenej metódy na meranie prototypov konzumentov alkoholu medzi vysokoškolákmi. Adiktologie, 15(2), 124-136.
Burešová Z., Vacek J. (2012) Alkohol u studentů 1.LF UK: Prevalence užívání a související rizikové chování Adiktologie alkohol - CAGE - studenti vysoké školy - rizikové chování - problémové užívání Burešová, Z., & Vacek, J. (2012). Alkohol u studentů 1. LF UK: Prevalence užívání a související rizikové chování. Adiktologie, 12(2), 90-100.
Cífková R., Krajčoviechová A. (2019) Alcohol and cardiovascular disease: Position Paper of the Czech Society of Cardiology Cental European Journal of Public Health cardioprotective effect of alcohol - alcohol consumption - Mendelian randomization - heavy drinking - moderate drinking - light drinking Cífková R., & Krajčoviechová A. (2019). Alcohol and cardiovascular disease: Position Paper of the Czech Society of Cardiology. CEJPH, 27(Suppl), S6-S9.
Csémy L., Nešpor K., Brožová J. (2007) Delirium tremens v České republice: Strmý vzestup Časopis lékařů českých spotřeba alkoholu - delirium tremens Csémy, L., Nešpor, K., & Brožová, J. (2007). Delirium tremens v České Republice: Strmý vzestup. Časopis Lékařů Českých, 146(1), 82-83.
Csémy L., Sovinová H., Procházka B. (2012) Alcohol consumption and marijuana use in young adult czech Central European Journal of Public Health konzumace alkoholu - užívání alkoholu - AUDIT - mladí dospělí - Česká republika Csémy, L., Sovinová, H., & Procházka, B. (2012). Alcohol consumption and marijuana use in young adult czechs. Central European Journal of Public Health, 20(4), 244-247.
Csémy L., Nešpor K. (2013) Kolik dospívajících je v Česku ohroženo postižením mozku při zneužívání alkoholu? Česko-slovenská pediatrie alkohol - adolescence - pití v tazích - mozek - kognitivní funkce Csémy, L., & Nešpor, K. (2013). Kolik dospívajících je v Česku ohroženo postižením mozku při zneužívání alkoholu?. Česko-Slovenská Pediatrie, 68(6), 380-384.
Csémy L., Sovinová H. (2015) Alkohol v primární zdravotní péči: zkušenosti, názory a postoje českých praktických lékařů Praktický lékař spotřeba alkoholu - praktičtí lékaři - screening - krátké intervence Csémy, L., & Sovinová, H. (2015). Alkohol v primární zdravotní péči: Zkušenosti, názory a postoje českých praktických lékařů. Praktický Lékař, 95(2), 77-82.
Čablová L., Geyerová P., Vacek J. (2015) Nutriční návyky a změny ve skladbě výživy u pacientů léčících se ze závislosti na alkoholu ve vybraných psychiatrických nemocnicích ČR: Pilotní studie Adiktologie alkohol - léčba závislosti - stravovací návyky - nutriční preference Čablová, L., Geyerová, P., & Vacek, J. (2015). Nutriční návyky a změny ve skladbě výživy u pacientů léčících se ze závislosti na alkoholu ve vybraných psychiatrických nemocnicích ČR: Pilotní studie. Adiktologie, 15(3), 204-214.
Čermák B. (2011) Rozdíly v barevnosti výtvarných prací osob závislých na alkoholu a závislých na nealkoholových drogách Adiktologie arteterapie - kvantitativní výzkum - alkohol - nealkoholové drogy - fenomenální prostor - barva - RGB - histogram Čermák, B. (2011). Rozdíly v barevnosti výtvarných prací osob závislých na alkoholu a závislých na nealkoholových drogách. Adiktologie, 11(4), 216-224.
Dittrich L. O., Hava P. (2009) Determinants of health among homeless population in the Czech republic - an empirical study Central European Journal of Public Health populace bezdomovců - zdravotní status - socioekonomický průzkum - zdravotní služby Dittrich, L. O., & Hava, P. (2009). Determinants of Health among Homeless Population in the Czech Republic-an Empirical Study. Central European journal of public health, 17(4), 175.
Dovrtělová G., Nosková K., Zendulka O. (2015) Farmakologické interakce etanolu s vybranými zneužívanými nelegálními látkami Adiktologie etanol - interakce - látková závislost - zneužívané látky Dovrtělová, G., Nosková, K., Zendulka, O. (2015). Farmakologické interakce etanolu s vybranými zneužívanými nelegálními látkami. Adiktologie, 15(3), 280–288.
Ehrmann J., Urban O., Dvoran P. (2019) Alcohol-related liver diseases Central European Journal of Public Health ALD history - epidemiology - diagnostic methods - ACLF - liver transplantation Ehrmann J., Urban O., Dvoran P. (2019). Alcohol-related liver diseases. CEJPH, 27(Suppl), S10-S14.
Gabrhelík R., Calafat A., Sumnall H., Brenza J., Juan M., Mendes F., Karlsson Radelius E., Talić S., Csémy L., EFE Group (2014) Potenciál evropských rodičů k (samostatnému) vyvíjení organizovaných aktivit v zájmu ochrany svých dětí před zneužíváním alkoholu, tabáku a dalších návykových látek Adiktologie prevence - užívání alkoholu, tabáku a dalších návykových látek - rodiče - posilování rodičovských dovedností (empowerment) Gabrhelík, R., Calafat, A., Sumnall, H., Brenza, J., Juan, M., Mendes, F., Karlsson Rådelius, E., Taliæ, S., Csémy, L. and the EFE Group (2014). (Self)Organizing potential of European parents to prevent children from alcohol, tobacco and other drug use. Adiktologie, 14(2), 116–124.
Gavurová, B., Koróny, S., Barták, M. (2017) Prevalencia užívania alkoholu a postoje k jeho užívaniu u slovenských vysokoškolských študentov denného štúdia vo vzťahu k socio-ekonomickým determinantom Adiktologie alkohol - užívání - postoje - vysokoškolští studenti - sociálně-ekonomické charakteristiky - Slovensko Gavurová, B., Koróny, S., Barták, M. (2017). Prevalencia užívania alkoholu a postoje k jeho užívaniu u slovenských vysokoškolských študentov denného štúdia vo vzťahu k socio-ekonomickým determinantom. Adiktologie, 17(2), 92–106.
Gavurová, B., Kubák, M., Kulhánek, A. (2019) Age-gender mortality study on alcohol-induced deaths in Slovakia Central European Journal of Public Health alcohol - age - gender - alcohol-related mortality - significant regional disparities - correspondence analysis Gavurová, B., Kubák, M., Kulhánek, A. (2019). Age-gender mortality study on alcohol-induced deaths in Slovakia. CEJPH, 27(Suppl), S40-S47.
Grohol M. (2016) Alkohol a dopravné nehody - porovnanie ČR a SR Adiktologie dopravní nehody - úmrtí na cestách - spotřeba alkoholu - lineární korelace Grohol, M. (2016). Alkohol a dopravné nehody – porovnanie ČR a SR. Adiktologie, 16(3), 216–226.
Groulíková D., Jaklová Střihavková D. (2015) Postoje žáků druhých a třetích tříd se zrakovým postižením k alkoholu a cigaretám: výzva pro sociální práci i speciální pedagogiku Sociální práce zrakově postižení - žák - primární prevence - alkohol - cigarety - postoje - kvalitativní výzkum Groulíková, D., & Střihavková, D. J. (2015). Postoje žáků druhých a třetích tříd se zrakovým postižením k alkoholu a cigaretám: výzva pro sociální práci i speciální pedagogiku. Sociální Práce, 15(2).
Hirt M., Vojtísek T., Zelený M., Krajsa J., Stanková M., Fialka J., Holoubek J., Novotná R. A., Vlcková A., Pilin A., Ondra P., Hejna P., Mudrová J., Duchanová S:, Zedniková S., Machácek R., Cerná I., Krezlíková E., Válka I., Schneller K., Vanerková H., Datko M., Novomeský F., Straka L., Krajcovic J., Hajtman A., Macko V., Vorel F. (2010) Mezirepubliková Česko-Slovenská studie korelace výsledků dechových analyzátorů a výsledků laboratorní analýzy při zjišťování hladiny alkoholu v krvi Soudní lékařství alkohol - dechový analyzátor - bezpečnost dopravy - plynová chromatografie Hirt, M., Vojtisek, T., Zelený, M., Krajsa, J., Stanková, M., Fialka, J., ... & Ondra, P. (2010). Mezirepubliková Česko-Slovenská studie korelace výsledků dechových analyzátorů a výsledků laboratorní analýzy při zjišťování hladiny alkoholu v krvi. Soudní lékařství, 55(1), 8-9.
Hnilicová H., Dobiášová K., Tulupova E. (2012) Primární péče a podpora zdraví v ČR Praktický lékař primární péče - podpora zdraví - prevence - spotřeba alkoholu - kouření - obezita Hnilicová, H., Dobiášová, K., & Tulupova, E. (2012). Primární péče a podpora zdraví v ČR. Praktický lékař, 92(10), 565-572.
Hnilicová H., Nome S., Dobiášová K., Zvolský M., Henriksen R., Tulupova E., Kmecová Z. (2017) Comparison of alcohol consumption and alcohol policies in the Czech republic and Norway Central European Journal of Public Health alkohol - konzumace alkoholu - alkoholová politika - mládež - vzorce užívání alkoholu Hnilicová, H., Nome, S., Dobiášová, K., Zvolský, M., Henriksen, R., Tulupova, E., & Kmecová, Z. (2017). Comparison of alcohol consumption and alcohol policies in the Czech Republic and Norway. Central European journal of public health, 25(2), 145.
Hodačová L., Šmejkalová J., Čermáková E., Kalman M. (2017) Experience of czech children with alcohol consumption in relation to selected family indicators Central European Journal of Public Health HBSC studie - konzumace alkoholu - rodina - Česká republika - děti Hodačová, L., Šmejkalová, J., Čermáková, E., & Kalman, M. (2017). Experience of Czech Children with Alcohol Consumption in Relation to Selected Family Indicators. Central European journal of public health, 25(1), 22.
Holcnerová P., Vacek J. (2010) Využití internetu v léčbě abúzu a syndromu závislosti na alkoholu Adiktologie internet - alkohol - poruchy vyvolané užíváním alkoholu - léčba - online intervence Holcnerová (Vondráčková), P., & Vacek, J. (2010). Využití internetu v léčbě abúzu a syndromu závislosti na alkoholu. Adiktologie, 10(2), 110-117.
Holcnerová P. (2010 Vzorce užívání alkoholu ve vybraných kulturách Adiktologie alkohol - vzorce užívání - kultura - Asie - Evropa - Afrika - Amerika Holcnerová, P. (2010). Vzorce užívání alkoholu ve vybraných kulturách. Adiktologie, 10(3), 154–162.
Hrubá D., Žaloudíková I., Matějová H. (2010) Similarities and differences between smoking and non-smoking ten-year-old children in primary schools Central European Journal of Public Health desetileté děti - kuřáci/nekuřáci - rozdílnosti Hrubá, D., Žaloudíková, I., & Matějová, H. (2010). Similarities and differences between smoking and non-smoking ten-year-old children in primary schools. Central European journal of public health, 18(1), 19.
Hudáková A., Magurová D. (2011) Chronický alkoholizmus žien verzus kvalita ich života Adiktologie kvalita života - ženy - alkoholizmus - závislost - motivace Hudáková, A., Magurová, D. (2011). Chronický alkoholizmus žien verzus kvalita ich života. Adiktologie, 11(3), 148–154.
Kabíček P., Kobr J., Šašek L., Obdržálková Z., Svitálková L., Hůrková V., Zeman J. (2013) Alkoholové a drogové intoxikace u dospívajících přijatých na dětská oddělení v ČR Česko-slovenská pediatrie intoxikace alkoholem - abúzus návykových látek - syndrom rizikového chování v dospívání - adolescence - THC - hypotenze - CRAFFT Kabíček, P., Kobr, J., Šašek, L., Obdržálková, Z., Svitálková, L., Hůrková, V., & Zeman, J. (2013). Alkoholové a drogové intoxikace u dospívajících přijatých na dětská oddělení v ČR. Československá pediatrie, 68(5), 293-300.
Kajanová A., Mrhálek T. (2009) Užívání návykových látek jako sociální determinanty zdraví vybraných romských rodin Adiktologie romové - sociální determinanty zdraví - závislosti Kajanová, A., Mrhálek, T. (2009). Užívání návykových látek jako sociální determinanty zdraví vybraných romských rodin. Adiktologie, 9(4), 214–220.
Kalina K., Vácha P. (2013) Duální diagnózy v terapeutických komunitách pro závislé - možnosti a meze integrované léčby Adiktologie léčba závislostí - duální diagnózy - integrovaná léčba - terapeutické komunity - psychiatrické intervence Kalina, K., Vácha, P. (2013). Duální diagnózy v terapeutických  komunitách pro závislé – možnosti a meze integrované léčby. Adiktologie, 13(2), 144-164.
Kavenská V. (2009) Smysl života v kontextu závislosti na alkoholu E-psychologie závislost na alkoholu - smysl života - existenciální terapie - Logo-test Kavenská, V. (2009). Smysl života v kontextu závislosti na alkoholu. E-psychologie, 3(1).
Kažmér, L., Orlíková, B. (2017) Trendy a rizikové faktory nadmìrné konzumace alkoholu u èeských adolescentù Adiktologie alkohol - adolescence - prevalence - časové trendy - rizikové faktory Kážmér, L., Orlíková, B. (2017). Trendy a rizikové faktory nadmìrné konzumace alkoholu u èeských adolescentù. Adiktologie, 17(2), 118–132.
Köhlerová M., Čablová L. (2013) Nutriční terapie u klientů s alkoholovým postižením jater Adiktologie nutriční doporučení - alkoholové postižení jater - spotřeba alkoholu - léčba Köhlerová, M., Čablová, L. (2013). Nutriční terapie u klientů s alkoholovým postižením jater. Adiktologie, 13(3–4), 230-238.
Kohoutová I. (2013) Odhad vlivu konzumace alkoholu na úmrtnost v České republice Adiktologie alkohol - úmrtnost - alcohol-attributable fractions (AAF) Kohoutová, I. (2013). Odhad vlivu konzumace alkoholu na úmrtnost v České republice. Adiktologie, 13(1), 14–23.
Kováč P., Moravanský N., Zummerová A. (2011) Stanovenie alkoholu vo vydychovanom vzduchu - screening či dokaz? Soudní lékařství etanol - alkohol - alkohol ve vydechovaném vzduchu - právní následky - Slovensko Kováč, K., Schneansová, A., & Zummerová, A. (2011) Stanovenie alkoholu vo vydychovanom vzduchu - screening či dokaz? Soudní lékařství, 56(4), 56-60.
Králová Lesná I., Suchánek P., Stávek P., Poledne R. (2010) May alcohol-induces increase of HDL be considered as atheroprotective? Physiological research reverzní transport cholesterolu - efflux cholesterolu - lipoproteiny - konzumace alkoholu Lesná, I. K., Suchánek, P., Stávek, P., & Poledne, R. (2010). May alcohol-induced increase of HDL be considered as atheroprotective?. Physiological research, 59(3), 407-413.
Kubák, M., Gavurová, B., Kulhánek, A. (2019) Spatial analysis of alcohol-related mortality in Slovakia Central European JJournal of Public Health alcohol-related deaths - correspondence analysis - region - Slovakia Kubák, M., Gavurová, B., Kulhánek, A. (2019). Spatial analysis of alcohol-related mortality in Slovakia. CEJPH, 27(Suppl), S48-S54.
Kubička L., Csémy L. (2006) Vznikají u žen negativní následky úzu alkoholu při nižších dávkách než u mužů? Adiktologie úzus alkoholu - závislost na alkoholu - zranitelnost žen Kubička, L. & Csémy, L. (2006). Vznikají u žen negativní následky úzu alkoholu při nižších dávkách než u mužů? Adiktologie, 6(2), 120-133.
Lávičková J., Gabrhelík R., Voňková H. (2012) Kombinace opioidních analgetik na lékařský předpis s alkoholem nebo jinou návykovou látkou Adiktologie opiodní analgetika na lékařský předpis - chronická bolest - alkohol - nealkoholové návykové látky - zneužívání Lávičková, J., Gabrhelík, R. & Voňková, H. (2012). Kombinace opioidních analgetik na lékařský předpis s alkoholem nebo jinou návykovou látkou. Adiktologie, 12(2), 80–88.
Lejčková P., Csémy L. (2006) Pozitivní a negativní očekávání mládeže od konzumace alkoholu Adiktologie užívání návykových látek - očekávání - alkohol - spotřeba - postoje Lejčková, P. & Csémy, L. (2006). Pozitivní a negativní očekávání mládeže od konzumace alkoholu. Adiktologie, 6(2), 134-143.
Lužný J., Bičan V., Honzák F., Výrostková O., Blažková M., Pospíšilová I., Indráková A., Dedek M. (2013) Prevalence syndromu závislosti na alkoholu u seniorů hospitalizovaných na geronto-psychiatrickém lůžku Psychiatrické léčebny Kroměříž - srovnání let 2001 a 2011 Adiktologie závislost na alkoholu - senioři - vliv pohlaví - psychiatrická hospitalizace - nárůst prevalence Lužný, J., Bičan, V., Honzák, F., Výrostková, O., Blažková, M., Pospíšilová, I., Indráková, A., Dedek, M. (2013). Prevalence syndromu závislosti na alkoholu u seniorů hospitalizovaných na gerontopsychiatrickém lůžku Psychiatrické léčebny Kroměříž – srovnání let 2001 a 2011. Adiktologie, 13(1), 8–13.
Maier T. (2012) Modelling Brewing Industry Pricing Agris online Papers in Economic and Informnatics pivo - brand - Plzeňský Prazdroj - cenový vůdce - cenová politika - oligopol Maier, T. (2012). Modelling Brewing Industry Pricing. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 4(4), 61.
Mainerová B., Praško J., Latalová K., Axmann K., Černá M., Horáček R., Bradáčová R. (2015) Alcohol withdrawal delirium - diagnosis, course and treatment Biomedical Papers of the Medical Faculty of Palacky University in Olomouc delirium tremens - odvykací stav při vysazení alkoholu - léčba - farmakoterapie - benzodiazepiny Mainerová, B., Praško, J., Latalová, K., Axmann, K., Černá, M., Horáček, R., & Bradáčova, R. (2015). Alcohol withdrawal delirium-diagnosis, course and treatment. Biomedical Papers, 159(1), 44-52.
Majzlíková J. (2009) Užívání návykových látek v rané adolescenci Adiktologie užívání návykových látek - pervitin - raná adolescence - rizikové faktory Majzlíková, J. (2009). Užívání návykových látek v rané adolescenci. Adiktologie, 9(4), 222–227.
Milotová M., Riljak V., Jandová K., Langmeier M., Marešová D., Pokorný J., Trojan S. (2006) Alcohol abuse in mothers during gravidity and breastfeeding brings changes of hippocampal neurons in their offspring Prague Medical Report alkohol - hipokampus - krysa - degenerace neuronálních populací Milotová, M., Riljak, V., Jandová, K., Langmeier, M., Marešová, D., Pokorný, J., & Trojan, S. (2006). Alcohol abuse in mothers during gravidity and breastfeeding brings changes of hippocampal neurons in their offspring. Prague medical report, 107(1), 103-107.
Miovský, M. (2017) Pozitivní vliv umírněného pití alkoholu na lidské zdraví: marné hledání třetí strany mince Adiktologie alkohol - střídmé užívání alkoholu - zdraví Miovský, M. (2017). Pozitivní vliv umírněného pití alkoholu na lidské zdraví: marné hledání třetí strany mince. Adiktologie, 17(2), 148–160.
Miovský M., Miovská L., Trapková B., Řehan V. (2006) Užívání alkoholu u dětí 5. a 7. tříd základních škol: výsledky kvaziexperimentální evaluační studie Adiktologie evaluace - užívání alkoholu - postoje k užívání alkoholu - primární prevence - rizikové chování Miovský, M., Miovská, L., Trapková, B. & Řehan V. (2006). Užívání alkoholu u dětí 5. a 7. tříd základních škol: výsledky kvaziexperimentální evaluační studie. Adiktologie, 6(2), 162-173.
Miovský, M. (2017) Pozitivní vliv umírněného pití alkoholu na lidské zdraví: marné hledání třetí strany mince Adiktologie alkohol - střídmé užívání alkoholu - zdraví Miovský, M. (2017). Pozitivní vliv umírněného pití alkoholu na lidské zdraví: marné hledání třetí strany mince. Adiktologie, 17(2), 148–160.
Miovský M., Táborský M., Popov P., Linhart A., Zima T. (2019) Alcohol Use in the Czech Republic – Joint Statement of the Society for Addiction Medicine of the J. E. Purkyně Czech Medical Association and the Czech Society of Cardiology Central European Journal of Public Health Miovský, M., Táborský M., Popov P., Linhart A. & Zima T. (2019). Alcohol Use in the Czech Republic – Joint Statement of the Society for Addiction Medicine of the J. E. Purkyně Czech Medical Association and the Czech Society of Cardiology. CEJPH, 27(Suppl), S3-S5.
Miovský M., Vondrová, A., Gabrhelík, M., Sloboda, Z., Libra J., Lososová, A. (2019) Incorporation of Universal Prevention Curriculum into established academic degree study programme: qualitative process evaluation Central European Journal of Public Health academic degree study programmes - specialised addiction programmes - prevention - curriculum - adaptation - implementation process Miovský M., Vondrová, A., Gabrhelík, M., Sloboda, Z., Libra J., Lososová, A. (2019). Incorporation of Universal Prevention Curriculum into established academic degree study programme: qualitative process evaluation. CEJPH, 27(Suppl), S74-S82.
Miovský M., Vondrová, A., Peters, R., Kathungu, B., Lososová, A. (2019) National Addiction-specific Institutional Infrastructure – fundamental prerequisite for successful implementation of specialized academic degree study programmes: a case study in historical perspective Central European Journal of Public Health academic degree study programmes - specialized addiction programmes - public health - institutional infrastructure - implementation process Miovský M., Vondrová, A., Peters, R., Kathungu, B., Lososová, A. (2019). National Addiction-specific Institutional Infrastructure – fundamental prerequisite for successful implementation of specialized academic degree study programmes: a case study in historical perspective. CEJPH, 27(Suppl), S83-S91.
Tax yields of exercise duties applied to tobacco products and alcoholic beverages Scientific Papers opf the University of Pardubice spotřební daně - daňový výnos - daňová sazba - alkohol - pivo - víno - tabák Moravec, L., Kukalová, G., Regnerová, O., & Ptáček, M. (2016). Tax yields of exercise duties applied to tobacco products and alcoholic beverages. Scientific Papers of the University of Pardubice. Series D, Faculty of Economics & Administration, 22(38).
Mravčík V., Vorel F., Zábranský T. (2007) Drugs and fatal traffic accidents in the Czech republic Central European Journal of Public Health užívání drog a alkoholu - forenzní medicína - dopravní nehody - řízení pod vlivem Mravčík, V., Vorel, F., & Zábranský, T. (2007). Drugs and fatal traffic accidents in the Czech Republic. Central European journal of public health, 15(4).
Mravčík V., Zábranský T., Vorel F. (2010) Ethanol and other psychoactive substances in fatal road traffic accidents in the Czech republic in 2008 Časopis lékařů českých etanol - nelgální drogy - dopravní nehody - úmrtí - chodci - cyklisté - řidiči Mravčík, V., Zábranský, T., & Vorel, F. (2010). Ethanol and other psychoactive substances in fatal road traffic accidents in the Czech Republic in 2008. Časopis lékařů českých, 149(7), 332-336.
Mravčík V., Nechanská B., Šťastná L. (2011) Ambulantní péče o uživatele a závislé na návykových látkách v ČR ve zdravotnické statistice od roku 1963 Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie alkohol - drogy - závislost - poruchy způsobené užíváním návykových látek - ambulantní léčba - AT ordinace - záchytná stanice - psychiatrie Mravčík, V., Nechanská, B., & Šťastná, L. (2011). Ambulantní péče o uživatele a závislé na návykových látkách v ČR ve zdravotnické statistice od r. 1963. Epidemiologie, Mikrobiologie, Imunologie, 60(2), 64-73.
Mravčík V., Nechanská B., Šťastná L. (2011) Lůžková péče o uživatele a závislé na návykových látkách v ČR ve zdravotnické statistice od r. 1959 Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie alkohol - drogy - závislost - poruchy způsobené užíváním návykových látek - hospitalizace - lůžkový fond - psychiatrie Mravčík, V., Nechanská, B., & Šťastná, L. (2011). Lůžková péče o uživatele a závislé na návykových látkách v ČR ve zdravotnické statistice od r. 1959. Epidemiologie, Mikrobiologie, Imunologie, 60(1), 23-31.
Mravčík V., Nechanská B. (2013) České terapeutické komunity ve Sčítání adiktologických služeb 2012 Adiktologie terapeutická komunita - adiktologická péče - průzkum služeb - sčítání klientů Mravčík, V., Nechanská, B. (2013). České terapeutické komunity ve Sčítání adiktologických služeb 2012. Adiktologie, 13(2), 2013, 92–105.
Mravčík V., Burešová Z., Popov P., Miovský M. (2013) Záchytné stanice v České republice v kontextu obdobných služeb o akutně intoxikované v Evropě Časopis lékařů českých intoxikace - alkohol - drogy - záchytná stanice Mravčík, V., Burešová, Z., Popov, P., & Miovský M. (2013). Záchytné stanice v České republice v kontextu obdobných služeb o akutně intoxikované v Evropě. Časopis lékařů českých, 152(3), 129-134.
Mravčík V., Chomynová P., Nechanská B., Černíková T., Csémy L. (2019) Alcohol use and its consequences in the Czech Republic Central European Journal of Public Health alcohol - heavy alcohol use - alcohol-related harm Mravčík V., Chomynová P., Nechanská B., Černíková T., Csémy L. (2019). Alcohol use and its consequences in the Czech Republic. CEJPH, 27(Suppl), S15-S28.
Mudráková E., Kovář J. (2007) Ethanol consumption affects lipoprotein lipase gene experession in C57BL/6 mice Physiological research apolipoprotein A-I - lipoproteinová lipáza - konzumace etanolu - genová exprese - myš Mudráková, E., & Kovář, J. (2007). Ethanol consumption affects lipoprotein lipase gene expression in C57BL/6 mice. Physiological research, 56(4), 497-501.
Nechanská, B., Drbohlavová, B., Csémy, L. (2017) Struktura mortality osob ústavně léčených pro poruchy vyvolané alkoholem v ČR v letech 1994-2013 Adiktologie alkohol - mortalita - hospitalizace - zdravotní registry - database-linkage studie - potenciální ztracené roky života (PYLL) Nechanská, B., Drbohlavová, B., Csémy L. (2017). Struktura mortality osob ústavnì léèených pro poruchy vyvolané alkoholem v ÈR v letech 1994–2013. Adiktologie, 17(2), 84–91.
Nechanská B., Mravčík V., Sopko B., Velebil P. (2012) Rodičky užívající alkohol, tabák a nelegální drogy Česká gynekologie návyková látka - kouření - alkohol - droga - rodička - novorozenec Nechanská, B., Mravčík, V., Sopko, B., & Velebil, P. (2012). Pregnant women and mothers using alcohol, tobacco and illegal drugs. Česká gynekologie, 77(5), 457-469.
Nešpor K., Csémy L. (2006) Spirituality in medicine and addictive diseases Časopis lékařů českých spiritualita - návykové nemoci - léčba Nešpor, K., & Csémy, L. (2006). Spiritualita v medicíně a u návykových nemocí. Časopis lékařů českých, 145(9), 743-745.
Nešpor K., Csémy L. (2008) Závislost na alkoholu a řízení motorového vozidla Adiktologie řízení motorového vozidla - alkohol - legislativa - prevence Nešpor, K., & Csémy, L. (2008). Závislost na alkoholu a řízení motorového vozidla. Adiktologie, 8(3), 236-241.
Nešpor K., Scheansová A., Karbanová H. (2009) Pomoc manželkám mužů závislých na alkoholu Časopis lékařů českých závislost na alkoholu - zneužívání - rodinná a párová terapie - krátká intervence Nešpor K., Scheansová A., & Karbanová H. (2009). Pomoc manželkám mužů závislých na alkoholu. Časopis lékařů českých, 148(10), 502-504.
Nešpor K., Scheansová A. (2009) Co by měli vědět rodiče o prevenci Praktický lékař alkohol - drogy - prevence Nešpor, K. & Scheansová, A. (2009). Co by měli vědět rodiče o prevenci. Praktický lékař, 89(3), 136-138.
Nešpor K., Matanelli O. (2011) Interakce alkoholu a jiných látek: komplikovaný problém Praktický lékař alkohol - interakce - nežádoucí účinky Nešpor, K., & Matanelli, O. (2011). Interakce alkoholu a jiných látek: komplikovaný problém. Praktický lékař, 91(9), 532-533
Nešpor K. (2012) Prevence návykových nemocí v rodině Praktický lékař prevence - rodina - návykové nemoci - výchova Nešpor, K. (2012). Prevence návykových nemocí v rodině. Praktický Lékař, 92(6), 342-344.
Nešpor K. (2012) Prevence problémů působených alkoholem v pracovním prostředí je naléhavý problém Praktický lékař alkohol - pracovní prostředí - prevence - krátká intervence Nešpor, K. (2012). Prevence problémů působených alkoholem v pracovním prostředí je naléhavý problém. Praktický lékař, 92(5).
Nešpor K., Vincent L. (2012) Zneužívání psychoaktivních látek a diabetes mellitus Praktický lékař psychoaktivní látky - riziko - diabetes mellitus - krátká intervence Nešpor, K., & Vincent, L. (2012). Zneužívání psychoaktivních látek a diabetes mellitus. Praktický lékař, 92(1).
Nešpor K., Csémy L. (2013) Tělesná aktivita a návykové nemoci: překvapivá zjištění Česko-slovenská pediatrie pohybové aktivity - sport - návykové nemoci - bažení prevence Nešpor, K., & Csémy, L. (2013). Tělesná aktivita a návykové nemoci: překvapivá zjištění. Česko-Slovenská Pediatrie, 68(1).
Nociar A., Sieroslawski J., Csémy L. (2016) Substance use among european students: east-west comparison between 1995 and 2011 Central European Journal of Public Health ESPAD šetření - užívání alkoholu a drog - časný nástup - porovnání východu a západu Nociar, A., Sieroslawski, J., & Csémy, L. (2016). Substance use among European students: East-West comparison between 1995 and 2011. Central European journal of public health, 24(4), 281.
Nosková K., Dovrtělová G., Zendulka O. (2016) Farmakologické interakce etanolu s nikotinem a kofeinem Adiktologie etanol - alkohol - kofein - nikotin - interakce - látková závislost - zneužívané látky Nosková, K., Dovrtělová, G., Zendulka, O. (2016). Farmakologické interakce etanolu s nikotinem a kofeinem. Adiktologie, 16(3), 228–234.
Novák P., Miovský M., Vopravil J., Gabrhelík R., Šťastná L., Jurystová L. (2013) Gender-specific effectiveness of the Unplugged prevention intervention in reducing substance use among czech adolescent Sociologický časopis adolescence - kvalita výsledků - gender - psychoaktivní látky - školní prevence Novák, P., Miovský, M., Vopravil, J., Gabrhelík, R., Šťastná, L., & Jurystová, L. (2013). Gender-Specific Effectiveness of the Unplugged Prevention Intervention in Reducing Substance Use among Czech Adolescents. Sociologický Časopis, 49(6), 903.
Okruhlica I. (2016) Zistenie alkoholémie sa při závislosti iba parciálne kryje s diagnózou opilosti i v prípadoch korektne stanovených Adiktologie závislost na alkoholu - hladina alkoholu v krvi - dostupnost léčby - opilost Okruhlica. L. (2006). Zistenie alkoholémie sa při závislosti iba parciálne kryje s diagnózou opilosti i v prípadoch korektne stanovených. Adiktologie, 6(2), 174-179.
Petruželka, B., Barták, M., Rogalewicz, V., Popov, P., Gavurová, B., Dlouhý, M., Vaska, L., Šavrnochová, M., Čierna, M. (2017) Užívání alkoholu a s ním spojené problémy mezi studenty oboru sociální práce na vybraných univerzitách v České republice a na Slovensku – pilotní studie rizikových období Adiktologie spotřeba alkoholu - studenti sociální práce - charakteristika užívání - Česká republika - Slovensko Petruželka, B., Barták, M., Rogalewicz, V., Popov, P., Gavurová, B., Dlouhý, M., Vaska, L., Šavrnochová, M., Čierna, M. (2017). Užívání alkoholu a s ním spojené problémy mezi studenty oboru sociální práce na vybraných univerzitách v České republice a na Slovensku – pilotní studie rizikových období. Adiktologie, 17(2), 108–117.
Pohanka M. (2016) Toxicology and the biological role of methanol and ethanol: Current view Biomedical Papers of the Medical Faculty of Palacky University in Olomouc etanol - metanol - ethylenglykol - alkoholdehydrogenáza - rakovina - Alzheimerova choroba - acetaldehyd dehydrogenáza - kyselina gama-aminomáselná - fomepizol - alkohol - kataláza - P450 Pohanka, M. (2016). Toxicology and the biological role of methanol and ethanol: Current view. Biomedical papers, 160(1), 54-63.
Reich P., Miklánková L., Rechtik Z. (2014) Dostupnost některých návykových látek z pohledu mládeže ve věku 16-17 let Česká antropologie zdraví - návykové látky - adolescenti Reich, P., Miklánková, L., & Rechtik, Z. (2014) Dostupnost některých návykových látek z pohledu mládeže ve věku 16-17 let. Česká antropologie, 64(supplementum), 25-28.
Rolová, G., Barták, M., Rogalewicz, V., Šťastná, L. (2018) Prevalence poruch příjmu potravy u žen hospitalizovaných pro abúzus alkoholu Adiktologie Rolová, G., Barták, M., Rogalewicz, V., Šťastná, L. (2018). Prevalence poruch příjmu potravy u žen hospitalizovaných pro abúzus alkoholu. Adiktologie, 18(1), 42-49.
Rolová, G., Barták, M., Rogalewicz, V., Gavurová, B. (2019) Health literacy in people undergoing treatment for alcohol abuse - A pilot study Adiktologie Rolová, G., Barták, M., Rogalewicz, V., Gavurová, B. (2019). Health literacy in people undergoing treatment for alcohol abuse - A pilot study. Adiktologie, 20(4), 425-431.
Samková D., Dolejš M. (2014) Smysl života u závislých na alkoholu a jejich osobnostní charakteristiky Adiktologie závislost na alkoholu - smysl života - logoterapie - osobnostní faktory - existenciální psychologie Samková, D., Dolejš, M. (2014). Smysl života u závislých na alkoholu a jejich osobnostní charakteristiky. Adiktologie, 14(2), 158–166.
Schmidtová J. (2007) Fetální alkoholový syndrom (FAS) a spektrum vrozených alkoholových poruch (FASD) Adiktologie fetální alkoholový syndrom (FAS) - vrozené poruchy alkoholového spektra (FASD) - FAE-částečné FAS - Alcohol Related Birth Defects (ARBD) - abusus alkoholu matkou v těhotenství - epidemiologie FASD - školní studie a preventivní programy FASD - kriminalita jedinců s FASD Schmidtová, J. (2007). Fetální alkoholový syndrom (FAS) a spektrum vrozených alkoholových poruch (FASD). Adiktologie, 7(3), 352-365.
Skopal O., Dolejš M. (2014) Školní dotazníková studie o návykových látkách, dalších formách rizikového chování a osobnostních charakteristikách adolescentů Adiktologie adolescence - rizikové chování - prevalence - osobnostní charakteristiky - SURPS Skopal, O., Dolejš, M. (2014). Školní dotazníková studie o návykových látkách, dalších formách rizikového chování a osobnostních charakteristikách adolescentù. Adiktologie, 14(1), 54–65.
Skopalová B. (2014) Vliv alkoholu na zdravotní stav seniorů Adiktologie závislost na alkoholu - senioři - odlišnosti od mladšího věku - interakce s léky- polymorbidita Skopalová, B. (2014). Vliv alkoholu na zdravotní stav seniorů. Adiktologie, 14(4), 420–427.
Smolejová E., Heretik A., Hajdúk M. (2016) Špecifiká temperamentu a charakteru pacientov závislých od alkoholu Adiktologie alkohol - závislost - osobnost - temperament - charakter - TCI-R Smolejová, E., Heretik ml., A., Hajdúk, M. (2016). Špecifiká temperamentu a charakteru pacientov závislých od alkoholu. Adiktologie, 16(1), 8–17.
Sobotková V., Blatný M., Jelínek M., Hrdlička M., Urbánek T. (2009) Typologie antisociálního chování v rané adolescenci a jeho vztah k dalším formám rizikového chování Československá psychologie antisociální chování - typologie - návykové látky - raná adolescence Sobotková, V., Blatný, M., Jelínek, M., Hrdlička, M., & Urbánek, T. (2009). Typologie antisociálního chování v rané adolescenci a jeho vztah k dalším formám rizikového chování. Československá psychologie, 53(5), 428.
Sovinová H., Csémy L. (2010) The czech AUDIT: Internal consistency, latent structure and identification of risky alcohol consumption Central European Journal of Public Health AUDIT dotazník - reliabilita - screening - konzumace alkoholu - rizikové pití - Česká republika Sovinová, H., & Csémy, L. (2010). The Czech audit: internal consistency, latent structure and identification of risky alcohol consumption. Central European journal of public health, 18(3), 127.
Spilková J., Pikhart H., Dzúrová D. (2015) Multilevel analysis of health risk behaviour in czech teenagers Acta Universitatis Carolinae Geographica zdravotně rizikové chování - teenageři - rodinné a individuální faktory - školní prostředí - charakteristika obce Spilková, J., Pikhart, H., & Dzúrová, D. (2015). Multilevel analysis of health risk behaviour in Czech teenagers. Auc Geographica, 50(1), 91-100.
Stemmler M. S., Hall T. M., Prokopík P., Shoptaw S. (2015) Time-site survey of substance use, sexual behaviours and HIV-testing practices among women attending social venues in Prague Central European Journal of Public Health Česká republika - ženy - konzumace alkoholu - sexuální chování - HIV riziko - ženská homosexualita Stemmler, M. S., Hall, T. M., Prokopík, P., & Shoptaw, S. (2015). Time-Site Survey of Substance Use, Sexual Behaviours and HIV-Testing Practices Among Women Attending Social Venues in Prague. Central European journal of public health, 23(2), 135.
Syrovátka P., Chládková H., Žufan P. (2014) Wine consumption in the Czech republic and the prices of alcohol Agriculture Economics trendy spotřeby - dynamický model poptávky - vlastní cenová elasticita poptávky - křížová elasticita poptávky Syrovátka, P., Chládková, H., & Žufan, P. (2014). Wine consumption in the Czech Republic and the prices of alcohol. Agricultural Economics, 60(2), 89-98.
Šafář M. (2009) Vybrané aspekty chování studentů FTK UP Olomouc ve vztahu k alkoholu Tělesná kultura alkohol - životní styl - sport Šafář, M. (2009). Vybrané aspekty chování studentů FTK UP Olomouc ve vztahu k alkoholu. Tělesná kultura, 32(1), 7-22.
Šejvl, J., Miovský, M. (2017) Nejstarší specializované lůžkové zařízení pro léčbu závislosti na alkoholu na historickém území Čech a Moravy: případová studie protialkoholní léčebny ve Velkých Kunčicích (1911–1915) Adiktologie P. Bedřich Konařík-Bečvan - Jaroslav Skála - závislost na alkoholu - historie léčby - léčebný program - lůžkový provoz - kvalitativní obsahová analýza dokumentů Šejvl, J., Miovský, M. (2017). Nejstarší specializované lůžkové zařízení pro léčbu závislosti na alkoholu na historickém území Čech a Moravy: případová studie protialkoholní léčebny ve Velkých Kunčicích (1911–1915). Adiktologie, 17(2), 134–146
Šejvl, J., Barták, M., Gavurová, B., Mašlániová, M., Petruželka, B., Rogalewicz, V., Zacharov, S., Miovský, M. (2019) Public health response to methanol mass poisoning in the Czech Republic in 2012: a case study Central European Journal of Public Health poisoning - methanol - public health Šejvl, J., Barták, M., Gavurová, B., Mašlániová, M., Petruželka, B., Rogalewicz, V., Zacharov, S., Miovský, M. (2019). Public health response to methanol mass poisoning in the Czech Republic in 2012: a case study. CEJPH, 27(Suppl), S29-S39
Šejvl, J., Gavurová, Barták, M., B., Mašlániová, Miovský, M. (2019) First alcohol treatment institutions in today's Czech Republic and Slovak Republic Central European Journal of Public Health alcohol - institutional alcohol treatment - Czech Republic - Slovak Republic Šejvl, J., Gavurová, Barták, M., B., Mašlániová, Miovský, M. (2019). First alcohol treatment institutions in today's Czech Republic and Slovak Republic. CEJPH, 27(Suppl), S55-S65
Šefránek M. (2013) Evaluace výsledků léčby v terapeutických komunitách pro léčbu závislostí: výsledky po jednom roce od ukončení léčby Adiktologie terapeutická komunita - výsledky léčby - užívání drog - kriminalita - konzumace alkoholu Šefránek, M. (2013). Evaluace výsledků léčby v terapeutických komunitách pro léčbu závislostí: výsledky po jednom roce od ukončení léčby. Adiktologie, 13(2), 106–128.
Šmídová I. (2012) Alkohol a nádory jícnu - ekonomické náklady Praktický lékař alkohol - nádory jícnu - náklady na léčbu - ekonomická zátěž Šmídová, I. (2012). Alkohol a nádory jícnu - ekonomické náklady. Praktický Lékař, 94(4).
Šmídová I. (2012) Některé celospolečenské náklady způsobené alkoholem Praktický lékař alkohol - celospolečenské náklady - úmrtnost - morbidita Šmídová, I. (2012). Některé celospolečenské náklady způsobené alkoholem. Praktický Lékař, 92(1).
Štefunková M. (2012) Alkohol, násilí a kriminalita z kriminologické perspektivy Adiktologie alkohol - násilí - intoxikace - trestná činnost - užívání alkoholu - vzájemný vztah - alkoholová kriminalita Štefunková, M. (2012). Alkohol, násilí a kriminalita z kriminologické perspektivy. Adiktologie, 12(2), 128–136.
Štefunková M., Vopravil J., Běláčková V., Zábranský T. (2013) Drogová a alkoholová kriminalita v České republice v roce 2007 Adiktologie primární drogová kriminalita - sekundární drogová kriminalita - primární alkoholová kriminalita - sekundární alkoholová kriminalita - přiřaditelný podíl Štefunková, M., Vopravil, J., Běláčková, V., & Zábranský, T. (2013). Drogová a alkoholová kriminalita v České Republice v roce 2007. Adiktologie, 13(3-4), 214-226.
Šucha M. (2012) Alcohol ingition interlocks "Alcolock" - účinný nástroj prevence řízení pod vlivem alkoholu Adiktologie Alcolock - alkohol - řízení - prevence - řízení pod vlivem návykových látek Šucha, M. (2012). Alcohol ignition interlocks „Alcolock“ – účinný nástroj prevence řízení pod vlivem alkoholu. Adiktologie, 12(2), 152–157.
Šucha M., Šťastná L., Zámečník P. (2017) Osobnostní vlastnosti řidičů řídících pod vlivem alkoholu Adiktologie řízení pod vlivem alkoholu - dopravní psychologie - dopravně psychologické vyšetření - osobnost řidiče - dopravní bezpečnost Šucha, M., Šťastná, L., Zámečník, P. (2017). Osobnostní vlastnosti řidičů řídících pod vlivem alkoholu. Adiktologie, 17(1), 34–44.
Tomčíková Z., Veselská Z., Gecková A., van Dijk J. P., Reijneveld S. A. (2015) Adolescents' drinking and drunkenness more likely in one-parent families and due to poor communication with mother Central European Journal of Public Health adolescenti - pití alkoholu - opilost - složení rodiny - komunikace s rodiči Tomčíková, Z., Veselská, Z. D., Gecková, A. M., van Dijk, J. P., & Reijneveld, S. A. (2015). Adolescents' drinking and drunkenness more likely in one-parent families and due to poor communication with mother. Central European journal of public health, 23(1), 54.
Trojáčková A., Višňovský P. (2006) Alcohol use in czech pharmacy students Central European Journal of Public Health alkohol - studenti farmacie - pravidelné pití - hazardní pití - Česká republika Trojáčková, A., & Višňovský, P. (2002). Alcohol use in Czech pharmacy students. Central European journal of public health, 14(3), 117-121.
Tyrlík M., Konečný Š. (2011) Moderate alcohol consumption as a mediator of mother's behaviour towards her child Central European Journal of Public Health mírné pití - konzumace alkoholu - ženy - péče o dítě - emoce - mateřství Tyrlík, M., & Konečný, Š. (2011). Moderate alcohol consumption as a mediator of mother's behaviour towards her child. Central European journal of public health, 19(3), 143.
Vacek J., Vondráčková P. (2012) Přístup harm reduction k užívání alkoholu Adiktologie programy minimalizace rizik a škod - alkohol - veřejné zdraví - drogová politika - nákladová efektivita Vacek, J., & Vondráčková, P. (2012). Přístup harm reduction k užívání alkoholu. Adiktologie, 12(2), 138-151.
Vágnerová M., Marek J., Csémy L. (2017) Osobnostní faktory ovlivňující setrvání v bezdomovectví u mladých lidí Sociální práce bezdomovectví - příčiny chronicity - osobnost - rdinné faktory - abúzus alkoholu Vágnerová, M., Marek, J., & Csémy, L. (2017). Osobnostní faktory ovlivňující setrvání v bezdomovectví u mladých lidí. Sociální Práce, 17(3).
Vítek L., Lenícek M., Zelenka J., Kalousová M., Stanková B., Novotný L., Schreib P., Zima T., Zák A. (2007) Vztah mezi dietním příjmem alkoholu a některými metabolickými a kardiovaskulárními rizikovými faktory u zdravých mužů Časopis lékařů českých alkohol - biochemické markery - kardiovaskulární onemocnění - metabolický syndrom - jaterní onemocnění Vitek, L., Lenicek, M., Zelenka, J., Kalousova, M., Stankova, B., Novotný, L., ... & Zak, A. (2007). Vztah mezi dietním příjmem alkoholu a některými metabolickými a kardiovaskulárními rizikovými faktory u zdravých mužů. Časopis lékařů českých, 146(4), 367-373.
Vondráčková P., Šťastná L. (2012) Epidemiologie užívání alkoholu ve světě a v ČR: spotřeba, abúzus, závislost, morbidita a mortalita Adiktologie alkohol - epidemiologie - mortalita - morbidita Vondráčková, P., Šťastná, L. (2012). Epidemiologie užívání alkoholu ve světě a v ČR: spotřeba, abúzus, závislost, morbidita a mortalita. Adiktologie, (12)2, 114–127.
Vondráčková P. (2013) Vztahová vazba a poruchy vyvolané užíváním alkoholu Adiktologie vztahová vazba - alkohol - abúzus - závislostní chování Vondráčková, P. (2013). Vztahová vazba a poruchy vyvolané užíváním alkoholu. Adiktologie, 13(1), 62–70.
Vorel F., Vorlová K. (2008) Vliv alkoholu u řidiče osobního automobilu na pravděpodobnost vzniku dopravní nehody s jeho úmrtím Adiktologie alkohol - řízení pod vlivem - odpovědnostní analýza Vorel, F. & Vorlová, K. (2008). Vliv alkoholu u řidiče osobního automobilu na pravděpodobnost vzniku dopravní nehody s jeho úmrtím. Adiktologie, 8(3), 208-215.
Wolt R., Halama P. (2014) Vzťahová vazba v kontexte rizikového užívania alkoholu, nelegálnych drog a interpersonálnych problémov Adiktologie vztahová vazba - interpersonální problémy - rizikové užívání nelegálních drog Wolt, R., Halama, P. (2014). Vzťahová väzba v kontexte rizikového užívania alkoholu, nelegálnych drog a interpersonálnych problémov. Adiktologie, 14(2), 146–157.
Zachová, K., Petruželka, B., Barták, M., Rogalewicz, V. (2019) Media portrayal of alcohol does not match its real harm effects in the Czech Republic Central European Journal of Public Health media coverage - media analysis - alcohol use impact - acute intoxication effects - long-term use effects - Czech Republic Zachová, K., Petruželka, B., Barták, M., Rogalewicz, V. (2019). Media portrayal of alcohol does not match its real harm effects in the Czech Republic. CEJPH, 27(Suppl), S66-S73.
Zakharov S., Navrátil T., Pelclová D. (2014) Fomepizole in the treatment of acute methanol poisonings: Experience from the Czech mass methanol outbreak 2012-2013 Biomedical Papers of the Medical Faculty of Palacky University in Olomouc otrava metanolem - fomepizol - etanol - výsledky léčby - vizuální následky - CNS následky Zakharov, S., Navratil, T., & Pelclova, D. (2014). Fomepizole in the treatment of acute methanol poisonings: Experience from the Czech mass methanol outbreak 2012-2013. Biomedical Papers, 158(4), 641-649.
Zima T. (2006) Metabolismus alkoholu a jeho důsledky pro poškození organismu Adiktologie etanol - alkoholdehydrogenasa - cytochrom P450 - poškození jater - oxidační stres Zima, T. (2006). Metabolismus alkoholu a jeho důsledky pro poškození organismu. Adiktologie, 6(2), 152-161.