Autor a rok publikace Název Klíčová slova Reference
Adam Jan (2011) Alkohol, kouření a pohybová aktivita žáků 8. a 9. tříd u vybraných ZŠ v okrese Znojmo a Třebíč návykové látky - pohybová aktivita - tabák - alkohol Adam, J. (2011). Alkohol, kouření a pohybová aktivita žáků 8. a 9. tříd u vybraných ZŠ v okrese Znojmo a Třebíč. Diplomová práce. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
Adámková Lenka (2012)  Segmentace generace Y v oblasti konzumace alkoholických nápojů generace Y - alkohol - segmentace - výrobková inovace Adámková, L. (2012). Segmentace generace Y v oblasti konzumace alkoholických nápojů. Diplomová práce. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze
Antalová Dominika (2017) Prevence zneužívání legálních návykových látek - alkoholu, tabákových výrobků a energetických nápojů žáky prvního stupně vybraných základních škol na Českobudějovicku legální návyková látka - minimální preventivní program - mladší školní věk - prevence - rizikové chování Antalová, D. (2017). Prevence zneužívání legálních návykových látek - alkoholu, tabákových výrobků a energetických nápojů žáky prvního stupně vybraných základních škol na Českobudějovicku. Diplomová práce. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Balatová Kateřina (2009) Právní a sociální regulace alkoholismu alkohol - závislost na alkoholu - alkohol a zákon Balatová, K. (2009). Právní a sociální regulace alkoholismu. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova
Bartalošová Beata (2010) Problematika postojů mladistvých k závislosti na alkoholu v regionu Trutnovska Bartalošová, B. (2010). Problematika postojů mladistvých k závislosti na alkoholu v regionu Trutnovska. Diplomová práce. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové
Bártová Miroslava (2015) Vztahová vazba u osob se škodlivým užíváním nebo závislostí na alkoholu vztahová vazba - alkohol - abúzus - závislostní chování Bártová, M. (2015). Vztahová vazba u osob se škodlivým užíváním nebo závislostí na alkoholu. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova
Baťa Petr (2016) Výzkum představ účinků alkoholu a závislosti na alkoholu u žáků základní školy alkohol - závislost na alkoholu - žáci - prekoncept - miskoncept Baťa, P. (2016). Výzkum představ účinků alkoholu a závislosti na alkoholu u žáků základní školy. Diplomová práce. Brno: Masarykova Univerzita
Bazínková Eva (2011) Časová perspektiva lidí závislých na alkoholu časová perspektiva - závislost na alkoholu - ZTPI - PSSI - SVF 78 Bazínková. E. (2011). Časová perspektiva lidí závislých na alkoholu. Diplomová práce. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
Bednárková Monika (2013) Alkohol v rodině a domácí násilí Bednárková, M. (2013). Alkohol v rodině a domácí násilí. Diplomová práce. Ostrava: Ostravská univerzita.
Belešová Romana (2013) Kouření a konzumace alkoholu u romských žen v těhotenství kouření - konzumace alkoholu - porodní asistentka - těhotenství - romská žena Belešová, R. (2013). Kouření a konzumace alkoholu u romských žen v těhotenství. Diplomová práce. Ostrava: Ostravská univerzita.
Beráková Tereza (2016) Stereotypizace a stigmatizace lidí se schizofrenií a závislostí na alkoholu stereotypy - stigma - duševní onemocnění - schizofrenie - závislost na alkoholu - destigmatizace Beráková, T. (2016). Stereotypizace a stigmatizace lidí se schizofrenií a závislostí na alkoholu. Diplomová práce. Praha: Pražská vysoká škola psychosociálních studií
Beránková Monika (2015) Alkoholismus rodičů a jeho dopad na psychiku dětí alkoholismus - rodina - psychika dětí - prevence - výchova - role - deprivace - zanedbávání - týrání - coping Beránková, M. (2015). Alkoholismus rodičů a jeho dopad na psychiku dětí. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova
Bernášková Lucie (2014) Kognitivní funkce u pacientů intoxikovaných metanolem metanol - intoxikace - bazální ganglia - kognitivní funkce Bernášková, L. (2014). Kognitivní funkce u pacientů intoxikovaných metanolem. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova
Bělunková Michaela (2015) Rozšíření a názorové postoje k příjmu drog u sportující mládeže Ústeckého kraje Bělunková, M. (2015). Rozšíření a názorové postoje k příjmu drog u sportující mládeže Ústeckého kraje. Diplomová práce. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Bílková Aneta (2012) Alkohol a tolerance společnosti Bílková, A. (2012). Alkohol a tolerance společnosti. Diplomová práce. Pardubice: Univerzita Pardubice
Bóbiková Jana (2015) Dopady částečné alkoholové prohibice v České republice na koncový trh s alkoholem prohibice - alkohol - vzorce užívání - maloobchodní prodej - otrava metanolem Bóbiková, J. (2015). Dopady částečné alkoholové prohibice v České republice na koncový trh s alkoholem. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova
Bohuslav Lukáš (2009) Trestná činnost související se zneužíváním návykových látek trestní právo hmotné - zneužívání návykových látek - drogy Bohuslav, L. (2009). Trestná činnost související se zneužíváním návykových látek. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova
Borešová Jaromíra (2009) Současné postoje adolescentů ke konzumaci alkoholu Borešová, J. (2009). Současné postoje adolescentů ke konzumaci alkoholu. Diplomová práce. Brno: Masarykova Univerzita
Brejc Robert (2007) Důsledky užívání alkoholu u dětí staršího školního věku v ústavní péči alkohol - alkoholické nápoje - abstinence - úzus - abúzus - závislost - intoxikace - alkoholické psychózy - rodina - rodič - zaměstnání - mládež - trestná činnost - protialkoholní zařízení - starší školní věk - puberta - adolescence - ústavní výchova - ochranná výchova - výchovný ústav Brejc, R. (2007). Důsledky užívání alkoholu u dětí staršího školního věku v ústavní péči. Diplomová práce. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
Brémová Martina (2008) Vliv konzumace alkoholu na výchovu a péči o děti v batolecím věku Brémová, M. (2008). Vliv konzumace alkoholu na výchovu a péči o děti v batolecím věku. Diplomová práce. Brno: Masarykova Univerzita
Bridová Zuzana (2012) Konzumácia alkoholu a pohybová aktivita u študentov vybraných gymnázií v ČR a na Slovensku alkohol - závislost - prevence - sport - pohybová aktivita Bridová, Z. (2012). Konzumácia alkoholu a pohybová aktivita u študentov vybraných gymnázií v ČR a na Slovensku. Diplomová práce. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
Broklová Lada (2014) Vztah alkoholu  a vražd páchaných ženami v ČR - případová studie Broklová, L. (2014). Vztah alkoholu  a vražd páchaných ženami v ČR - případová studie. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova
Brtníková Vendula (2016) Mezinárodní srovnání léčby alkoholismu v České republice, Belgii a Ugandě závislost na alkoholu - léčba závislosti na alkoholu - mezinárodní srovnání - alkoholismus ve východní Africe - alkoholismus v Evropě Brtníková, V. (2016). Mezinárodní srovnání léčby alkoholismu v České republice, Belgii a Ugandě. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova
Březíková Barbora (2017) Sociální konstrukce identity dospělých dětí rodičů závislých na alkoholu alkoholismus rodičů - děti rodičů závislých na alkoholu - identita - nezařazenost - pocit totožnosti - sebeobraz - sociální konstrukce - sociální role Březíková, B. (2017). Sociální konstrukce identity dospělých dětí rodičů závislých na alkoholu. Diplomová práce. Brno: Masarykova Univerzita
Buchtelová Michaela (2012) Alkohol a jeho vliv na individuální život Buchtelová, M. (2012). Alkohol a jeho vliv na individuální život. Diplomová práce. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského
Budirská Kateřina (2009) Léčba závislosti na alkoholu ve výkonu trestu (změna postojů vzhledem ke společnosti) výkon trestu odnětí svobody - specializované oddělení pro výkon protialkoholní ochranné léčby - odsouzený ve věznici s ostrahou - kriminální subkultura - závislost na alkoholu - alkohol a agresivita - postoj odsouzeného k okolí Budirská, K. (2009). Léčba závislosti na alkoholu ve výkonu trestu (změna postojů vzhledem ke společnosti). Diplomová práce. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
Bureš Jakub (2016) První zkušenosti s alkoholem dětí na ZŠ v současné době a před 19 a více lety Bureš, J. (2016). První zkušenosti s alkoholem dětí na ZŠ v současné době a před 19 a více lety. Diplomová práce. Ostrava: Ostravská univerzita.
Burešová Markéta (2016) Čeští středoškoláci a jejich motivace k užívání alkoholu Burešová, M. (2016). Čeští středoškoláci a jejich motivace k užívání alkoholu. Diplomová práce. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Burýšek Radek (2013) Středoškolská mládež a alkohol v Královehradeckém kraji alkohol - česká společnost - rodinné prostředí - dospívající jedinci - středoškolská mládež - Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách - výzkumné šetření - návrh na řešení problému Burýšek, R. (2013). Středoškolská mládež a alkohol v Královehradeckém kraji. Diplomová práce. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
Cejnková Martina (2010) Představy lidí po ukončení léčby v psychiatrické léčebně o podpoře jejich zvládání života bez alkoholu Cejnková, M. (2010). Představy lidí po ukončení léčby v psychiatrické léčebně o podpoře jejich zvládání života bez alkoholu. Diplomová práce. Brno: Masarykova Univerzita
Chalupa Tomáš (2006) Alkohol a stát (bojovník proti alkoholismu vs. Distributor) alkohol - stát - alkoholismus - alkoholické nemoci - dějiny alkoholu a alkoholismu - právní úprava alkoholu - boj proti alkoholismu v právu Chalupa, T. (2006). Alkohol a stát (bojovník proti alkoholismu vs. Distributor). Diplomová práce. Brno: Masarykova Univerzita
Chudosovcevová Jarmila (2016) Alkoholismus a jeho vliv na sociální vazby Chudosovcevová, J. (2016). Alkoholismus a jeho vliv na sociální vazby. Diplomová práce. Zlín: Univerzita Tomáše Bati
Coufalová Veronika (2013) Vliv částečné prohibice na provoz restauračních zařízení z pohledu zaměstnanců: kvalitativní šetření alkohol - metanol - prohibice - restaurace - konzumace Coufalová, V. (2013). Vliv částečné prohibice na provoz restauračních zařízení z pohledu zaměstnanců: kvalitativní šetření. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova
Čábelová Michaela (2009) Trestný čin opilství dle §201a delikt opojení - trestní zákoník - charakterizace - závazná regulace - rozbor - jednání - následek - pachatel - nepříčetnost - zmenšená příčetnost - návykové látky - forenzní psychiatrie - trest - nový trestní zákoník Čábelová, M. (2009). Trestný čin opilství dle §201a. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova
Čapková Klára (2017) Vývoj závazku k celoživotní abstinenci u pacientů během odvykací léčby závislosti na alkoholu závislost na alkoholu - Apolinářský systém léčby - odvykací léčba - závazek k celoživotní abstinenci - self-esteem - self-efficacy - zmocňování - proces zotavení ze závislosti Čapková, K. (2017). Vývoj závazku k celoživotní abstinenci u pacientů během odvykací léčby závislosti na alkoholu. Diplomová práce. Brno: Masarykova Univerzita
Čarnická Lenka (2010) Deprese a závislost na alkoholu závislost na drogách - závislsot na alkoholu - deprese - duální diagnóza - sebevražda - gender - hledání psychiatrické pomoci Čarnická, L. (2010). Deprese a závislost na alkoholu. Diplomová práce. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
Čermáková Iveta (2016) Konzumace alkoholu mládeží: testování Skogovy teorie distribuce alkoholové konzumace mládež - alkohol - Skogova teorie distribuce alkoholové konzumace - ISRD - ESPAD - Česká republika - Finsko Čermáková, I. (2016). Konzumace alkoholu mládeží: testování Skogovy teorie distribuce alkoholové konzumace. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova
Černá Veronika (2013) Osobnostní rysy jedinců závislých na psychoaktivních látkách, na alkoholu a patologických hráčů Černá, V. (2013). Osobnostní rysy jedinců závislých na psychoaktivních látkách, na alkoholu a patologických hráčů. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova
Černá Michaela (2015) Vztah mezi užíváním alkoholu a tabáku se subjektivním well-being u žáků 6. tříd prevence - užívání návykových látek - well-being - alkohol - tabák - logistická regrese Černá, M. (2015). Vztah mezi užíváním alkoholu a tabáku se subjektivním well-being u žáků 6. tříd. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova
Černý Michal (2007) Právo, psychologie a zneužívání alkoholu Černý, M. (2007). Právo, psychologie a zneužívání alkoholu. Diplomová práce. Brno: Masarykova Univerzita
Červíčková Henrieta (2017) Rizikové chování a jeho vliv na zdraví člověka a plodnost ženy poruchy spojené s užíváním psychoaktivních látek - poruchy vyvolané užíváním tabáku - alkohol - sexuálně přenosné nemoci - reprodukční lékařství - neplodnost - fertilita - komplikace těhotenství - rizikové faktory - chování mladistvých Červíčková, H. (2017). Rizikové chování a jeho vliv na zdraví člověka a plodnost ženy. Diplomová práce. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
Česneková Magdalena (2015) Recidiva abusu alkoholu a kvalita života po ortotopické transplantaci jater kvalita života - recidiva - alkohol - transplantace jater Česneková, M. (2015). Recidiva abusu alkoholu a kvalita života po ortotopické transplantaci jater. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova
Čikl Václav (2017) Trendy ve spotřebě alkoholu v České republice a okolních zemích trendy - časové řady - jointpoint regrese - strukturání změny Čikl, V. (2017). Trendy ve spotřebě alkoholu v České republice a okolních zemích. Diplomová práce. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
Čuřín Jan (2008) Českoslovanský abstinentní svaz v letech 1908-1915 Čuřín, J. (2008). Českoslovanský abstinentní svaz v letech 1908-1915. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova
Dančevská Dagmar (2013) Užívání alkoholu u žáků devátých tříd základních škol se sportovním zaměřením ve vybraných městských obvodech statutátního města Ostravy alkohol - alkoholová závislost - legislativa - základní vzdělávání - sport - funkce sportu - primární prevence - metodik prevence - výchovný poradce Dančevská, D. (2013). Užívání alkoholu u žáků devátých tříd základních škol se sportovním zaměřením ve vybraných městských obvodech statutátního města Ostravy. Diplomová práce. Zlín: Univerzita Tomáše Bati
Dolejší Štěpán (2013) Kuřáctví a užívání alkoholu u středoškolské mládeže Dolejší, Š. (2013). Kuřáctví a užívání alkoholu u středoškolské mládeže. Diplomová práce. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského
Dudešek Dušan (2013) Konzumace alkoholu u hráček extraligových florbalových družstev v České republice alkohol - závislost - sport - florbal Dudešek, D. (2013). Konzumace alkoholu u hráček extraligových florbalových družstev v České republice. Diplomová práce. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
Duroňová Šárka (2014) Vliv životního stylu na relapsy ui pacientů závislých na alkoholu s opakovaným pobytem na detoxifikačním centru závislost na alkoholu - abstinence - životní styl - relaps - detoxifikační centrum  Duroňová, Š. (2014). Vliv životního stylu na relapsy ui pacientů závislých na alkoholu s opakovaným pobytem na detoxifikačním centru. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova
Dušková Vendula (2010) Analýza užívání tabákových výrobků a alkoholu studenty středních a vysokých škol Dušková, V. (2010). Analýza užívání tabákových výrobků a alkoholu studenty středních a vysokých škol. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova
Dvořáčková Jana (2010) Problematika bydlení bezdomovců závislých na alkoholu - pobírajících důchod Dvořáčková, J. (2010). Problematika bydlení bezdomovců závislých na alkoholu - pobírajících důchod. Diplomová práce. Zlín: Univerzita Tomáše Bati
Eleková Hana (2008) Problematika zneužívání alkoholu u mladých dospělých Eleková, H. (2008). Problematika zneužívání alkoholu u mladých dospělých. Diplomová práce. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
Eliášová Barbora (2016) Potřeby osob závislých na návykových látkách k udržení úspěšné abstinence v následné péči závislost - návykové látky - léčba závislosti - abstinence - relaps - následná péče Eliášová, B. (2016). Potřeby osob závislých na návykových látkách k udržení úspěšné abstinence v následné péči. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova
Falharová Pavla (2012) Důsledky nadužívání alkoholu rodiči na vztahy v rodině alkohol - alkoholismus - alkoholická závislost - rodina - vztahy Falharová, P. (2012). Důsledky nadužívání alkoholu rodiči na vztahy v rodině. Diplomová práce. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
Faltová Kateřina (2014) Případová studie člověka s depresí a závislostí na alkoholu interpretativní fenomenologická analýza - deprese - alkoholismus - závislost - katolická víra - rodina - manželství - léčba Faltová, K. (2014). Případová studie člověka s depresí a závislostí na alkoholu. Diplomová práce. Brno: Masarykova Univerzita
Fialová Karina (2009) Alkohol v přestupkovém řízení na úseku dopravy a  silničního hospodářství přestupek - trestný čin - přestupové řízení - správní orgán - policista - dechová zkouška - lékařské vyšetření - bezpečnost a plynulost silničního provozu - alkohol - návyková látka - rozhodnutí - řidič - vozidlo - vliv alkoholu - vliv návykové látky - zjišťování koncentrace alkoholu Fialová, K. (2009). Alkohol v přestupkovém řízení na úseku dopravy a  silničního hospodářství. Diplomová práce. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
Filipová Darina (2012) Problematika závislosti na alkoholu u mladistvích alkohol - mladiství - závislost Filipová, D. (2012). Problematika závislosti na alkoholu u mladistvích. Diplomová práce. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Filipová Jana (2013) Vliv alkoholu na rodinný život a vztahy v rodině Filipová, J. (2013). Vliv alkoholu na rodinný život a vztahy v rodině. Diplomová práce. Brno: Masarykova Univerzita
Formánková Petra (2009) Konzumace alkoholu u pražských adolescentů: Vliv religionizity, spirituality, rodiny a školního prostředí na konzumaci alkoholu u středoškolských studentů alkohol - adolescence - religiozita - spiritualita - rodina - škola Formánková, P. (2009). Konzumace alkoholu u pražských adolescentů: Vliv religionizity, spirituality, rodiny a školního prostředí na konzumaci alkoholu u středoškolských studentů. Diplomová práce. Praha: Pražská vysoká škola psychosociálních studií
Fridrich Lubomír (2010) Alkohol a drogy jako původci zla při řízení motorových vozidel. Preventivní a procesně právní působení Policie ČR na řidiče v okrese Hodonín Fridrich, L. (2010). Alkohol a drogy jako původci zla při řízení motorových vozidel. Preventivní a procesně právní působení Policie ČR na řidiče v okrese Hodonín. Diplomová práce. Ostrava: Ostravská univerzita.
Fukal Martin (2016) Preventivní programy a prevence závislosti ve školství alkohol - prevence - závislost - střední školy - preventivní programy Fukal, M. (2016). Preventivní programy a prevence závislosti ve školství. Diplomová práce. Brno: Masarykova Univerzita
Gašperáková Lucie (2017) Rozbor pitného režimu studentů Vysoké školy polytechnické Jihlava voda - pitný režim - alkohol - vysokoškolští studenti - dotazník Gašperáková, L. (2017). Rozbor pitného režimu studentů Vysoké školy polytechnické Jihlava. Diplomová práce. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Geyerová Pavla (2013) Výživa klientů závislých na alkoholu při léčebném pobytu v psychiatrické léčebně alkohol - výživa - závislost na alkoholu Geyerová, P. (2013). Výživa klientů závislých na alkoholu při léčebném pobytu v psychiatrické léčebně. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova
Gregořicová Martina (2012) Vina u pacientek závislých na alkoholu pocit viny - syndrom závislosti - alkoholismus Gregořicová, M. (2012). Vina u pacientek závislých na alkoholu. Diplomová práce. Praha: Pražská vysoká škola psychosociálních studií
Glombíček Martin (2017) Etické aspekty reklamy na alkoholické nápoje etika - reklama - sociální reklama - alkohol - alkoholické nápoje - kampaň Glombíček, M. (2017). Etické aspekty reklamy na alkoholické nápoje. Diplomová práce. Zlín: Univerzita Tomáše Bati
Grešová Jana (2010) Trestná činnost související se zneužíváním návykových látek drogy - omamné a psychotropní látky - drogové trestné činy Grešová, J. (2010). Trestná činnost související se zneužíváním návykových látek. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova
Groulíková Dana (2014) Postoje žáků se zrakovým postižením k alkoholu a cigaretám ve 2. a 3. třídě žák - zrakvé postižení - primární prevence - postoj - alkohol - cigarety Groulíková, D. (2014). Postoje žáků se zrakovým postižením k alkoholu a cigaretám ve 2. a 3. třídě. Diplomová práce. Brno: Masarykova Univerzita
Groulíková Dana (2015) Postoje osob se zrakovým postižením k alkoholu a marihuaně osoby se zrakovým postižením - alkohol - marihuana - postoj Groulíková, D. (2015). Postoje osob se zrakovým postižením k alkoholu a marihuaně. Diplomová práce. Brno: Masarykova Univerzita
Guha Alexandr (2009) Kulturní dimenze alkoholu alkohol - kultura - historie - náboženství - sociologie - kulturologie - antropologie - míchané nápoje Guha, A. (2009). Kulturní dimenze alkoholu. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova
Gurtler Norbert (2009) Analýza přestupku na úseku ochrany před alkoholem a jinými toxikomaniemi v souvislosti s nárůstem mladistvých konzumentů alkohol - zákaz konzumace alkoholu - děti - mladiství - přestupek - zákon - prevence návykových látek Gurtler, N. (2009). Analýza přestupku na úseku ochrany před alkoholem a jinými toxikomaniemi v souvislosti s nárůstem mladistvých konzumentů. Diplomová práce. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
Hajská Monika (2007) Postoje a zkušenosti královehradeckých vysokoškolských studentů s návykovými látkami Hajská, M. (2007). Postoje a zkušenosti královehradeckých vysokoškolských studentů s návykovými látkami. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova
Hanzlovský Michal (2011) Vplyv uživania psychoaktívnych látok na pracovné správanie - Psychická vulnerabilita k alkoholovej závislosti u manažérov alkohol - abúzus alkoholu - psychoaktivní látka - závislost - manažér - stres - psychická vulnerabilita Hanzlovský, M. (2011). Vplyv uživania psychoaktívnych látok na pracovné správanie - Psychická vulnerabilita k alkoholovej závislosti u manažérov. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova
Hašek Antonín (2015) Alkoholismus jako sociální problém Hašek, A. (2015). Alkoholismus jako sociální problém. Diplomová práce. Praha: Česká zemědělská univerzita
Hejlíková Kamila (2014) Děti alkoholiků a jejich sklon k prokrastinaci akademická prokrastinace - alkoholismus - determinace - děti alkoholiků - dospělé děti alkoholiků - dysfunkční rodina - chronické odkládání povinností - obecná prokrastinace - prevalence prokrastinace - prokrastinace - psychopatologie - vyhýbání se povinnostem - závislost na alkoholu Hejlíková, K. (2014). Děti alkoholiků a jejich sklon k prokrastinaci. Diplomová práce. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni
Herzán Jan (2016) Srovnání sportovní aktivity a konzumace alkoholu u vybraných sportovních skupin v ČR - wushu sport - bojové sporty - bojová umění - kung-fu - návykové látky - ethanol Herzán, J. (2016). Srovnání sportovní aktivity a konzumace alkoholu u vybraných sportovních skupin v ČR - wushu. Diplomová práce. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
Hladký Bohdan (2007) Alkohol a alkoholismus na základní škole Hladký, B. (2007). Alkohol a alkoholismus na základní škole. Diplomová práce. Brno: Masarykova Univerzita
Hlávková Michaela (2013) Konzumace alkoholu u adolescentů Hlávková, M. (2013). Konzumace alkoholu u adolescentů. Diplomová práce. Ostrava: Ostravská univerzita.
Holceplová Ignatidisová Šárka (2016) Zkušenosti žáků základní školy s návykovými látkami návykové látky - prevence - škola - rodina - školní metodik prevence Ignatidisová, H. Š. (2016). Zkušenosti žáků základní školy s návykovými látkami. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova
Holubička Petr (2012) Trestná činnost související se zneužíváním návykových látek trestní právo hmotné - zneužívání návykových látek - drogové trestné činy Holubička, P. (2012). Trestná činnost související se zneužíváním návykových látek. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova
Horáková Dominika (2013) Výskyt a souvislosti užívání alkoholu u osob po poškození míchy osoby po poškození míchy - alkohol - prevalence - škodlivé užívání - závislost - zdravotní komplikace Horáková, D. (2013). Výskyt a souvislosti užívání alkoholu u osob po poškození míchy. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova
Horálková Lenka (2011) Chování a alkohol Horálková, L. (2011). Chování a alkohol. Diplomová práce. Praha: Česká zemědělská univerzita
Horová Lucie (2014) Alexithymie, strategie zvládání stresu a osobnostní rysy u lidí závislých na alkoholu alexithymie - strategie zvládání stresu - osobnostní rysy - lidé se závislostí na alkoholu Horová, L. Alexithymie, strategie zvládání stresu a osobnostní rysy u lidí závislých na alkoholu. Diplomová práce. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
Houdek Tomáš (2009) Trestná činnost související se zneužíváním návykových látek droga Houdek, T. (2009). Trestná činnost související se zneužíváním návykových látek. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova
Hoxha Bersen (2012) Podnikatelský plán elektronické prodejny s alkoholem podnikatelský plán - E-commerce - trh piva - strategické plánování - finanční plán Hoxha, B. (2012). Podnikatelský plán elektronické prodejny s alkoholem. Diplomová práce. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze
Hradilová Lucie (2013) Alkohol a jeho role v životě mládeže období dospívání - mládež - alkohol - závislost na alkoholu - prevence Hradilová, L. (2013). Alkohol a jeho role v životě mládeže. Diplomová práce. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
Hrbáčová Lucie (2016) Konzumace alkoholu - názory a postoje žáků základních škol v Ostravě alkohol - závislost - návykové látky - prepuberta - puberta - prevence rizikového chování - primární prevence Hrbáčová, L. (2016). Konzumace alkoholu - názory a postoje žáků základních škol v Ostravě. Diplomová práce. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
Hrežo Jozef (2011) Osobnostní charakteristiky uživatelů alkoholu jako návykové látky v rámci odvykací léčby alkohol - závislost - příčiny - léčba - abstinence Hrežo, J. (2011). Osobnostní charakteristiky uživatelů alkoholu jako návykové látky v rámci odvykací léčby. Diplomová práce. Brno: Masarykova Univerzita
Hromířová Iva (2012) Konzumace alkoholu a tabáku mezi dětmi a mladistvími ve věku 12 až 16 let Hromířová, I. (2012). Konzumace alkoholu a tabáku mezi dětmi a mladistvími ve věku 12 až 16 let. Diplomová práce. Brno: Masarykova Univerzita
Hrabinová Lucie (2012) Agresivita, alkohol a dnešní mládež Hrabinová, L. (2012). Agresivita, alkohol a dnešní mládež. Diplomová práce. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského
Hrdličková Dana (2009) Alkohol, droga číslo jedna Hrdličková, D. (2009). Alkohol, droga číslo jedna. Diplomová práce. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
Hrušková Marie (2017) Trestné činy v dopravě související s užitím návykových látek návykové látky - alkohol - metamfetamin - MDMA - THC - doprava - trestný čin - rehabilitační programy - soud Hrušková, M. (2017). Trestné činy v dopravě související s užitím návykových látek. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova
Jakubíková Olga (2017) Návykové látky v těhotenství (alkohol, tabák) návykové látky - těhotenství - alkohol - tabák - informovanost/edukace Jakubíková, O. (2017). Návykové látky v těhotenství (alkohol, tabák). Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova
Jančinová Mária (2011) Tematický apercepčný test - špecifiká obsahovej a formálnej analýzy u pacientov závislých na alkohole a iných návykových látkách Jančinová, M. (2011). Tematický apercepčný test - špecifiká obsahovej a formálnej analýzy u pacientov závislých na alkohole a iných návykových látkách. Diplomová práce. Brno: Masarykova Univerzita
Janda Adam (2014) Vzťah hardiness a konzumácie alkoholu stres - stresory - zvládání zátěže (coping) - hardiness - alkohol - konzumace alkoholu - mladý dospělý Janda, A. (2014). Vzťah hardiness a konzumácie alkoholu. Diplomová práce. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
Jandová Petra (2008) Konzumace alkoholu a prevence závislosti v ČR a ve Francii Jandová, P. (2008). Konzumace alkoholu a prevence závislosti v ČR a ve Francii. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova
Janíček Jiří (2014) Československý abstinentní svaz v kontextu českého a slovenského abstinentního hnutí 1. poloviny 20. století Janíček, J. (2014). Československý abstinentní svaz v kontextu českého a slovenského abstinentního hnutí 1. poloviny 20. století. Diplomová práce. Brno: Masarykova Univerzita
Jarošková Věra (2008) Alkohol, cigarety - součást životního stylu mládeže alkohol - cigarety - prevence Jarošková, V. (2008). Alkohol, cigarety - součást životního stylu mládeže. Diplomová práce. Brno: Masarykova Univerzita
Jarošová Barbora (2015) Správanie súvisiace so zdravím u študentov všeobecného lekárstva v kontexte sebaregulácie Jarošová, B. (2015). Správanie súvisiace so zdravím u študentov všeobecného lekárstva v kontexte sebaregulácie. Diplomová práce. Brno: Masarykova Univerzita
Jasenčáková Miroslava (2014) Protialkoholní kampaň v Sovětském svazu v letech 1985-1988 protialkoholní kampaň - sovětský svaz - Gorbačov - spotřeba alkoholu - reformy - Ligačev - Solomencev Jasenčáková, M. (2014). Protialkoholní kampaň v Sovětském svazu v letech 1985-1988. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova
Ježková Zuzana (2015) Vybrané psychologické aspekty alkoholové závislosti Ježková, Z. (2015). Vybrané psychologické aspekty alkoholové závislosti. Diplomová práce. Brno: Masarykova Univerzita
Jínová Alexandra (2015) Rozdíly v konzumaci alkoholu u žen a mužů - studentů JU alkohol - závislost - alkoholismus - konzumace - účinky - historie - zdraví - rozdíly - žena - muž Jínová, A. (2015). Rozdíly v konzumaci alkoholu u žen a mužů - studentů JU. Diplomová práce. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Jírů Petra (2014) Fenomén závislosti na alkoholu mezi mládeží Jírů, P. (2014). Fenomén závislosti na alkoholu mezi mládeží.  Diplomová práce. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského
Jorda David (2015) Tendence závislostního chování u mladistvých neslyšících Jorda, D. (2015). Tendence závislostního chování u mladistvých neslyšících. Diplomová práce. Brno: Masarykova Univerzita
Josef Filip (2009) Trestný čin opilství dle §201a trestního zákona nepříčetnost - kvazidelikt Josef, F. (2009). Trestný čin opilství dle §201a trestního zákona. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova
Jurčíková Dagmar (2009) Alkohol a pohybová aktivita u zaměstnanců celní správy Jurčíková, D. (2009). Alkohol a pohybová aktivita u zaměstnanců celní správy. Diplomová práce. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
Jurystová Lucie (2012) Prevalence a incidence užívání alkoholu, tabáku a konopných drog u kohortů žáků 6., 7. a 8. třídy základní školy Jurystová, L. (2012). Prevalence a incidence užívání alkoholu, tabáku a konopných drog u kohortů žáků 6., 7. a 8. třídy základní školy. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova
Káda Michal (2010) Alkohol a stát (bojovník proti alkoholismu vs. Distributor) Káda, M. (2010). Alkohol a stát (bojovník proti alkoholismu vs. Distributor). Diplomová práce. Brno: Masarykova Univerzita
Kaizrová Lenka (2010) Dívky a ženy léčené se závislostí na alkoholu a jejich hledání nového smyslu života závislost - alkoholismus - psychoterapie - vztah Kaizrová, L. (2010). Dívky a ženy léčené se závislostí na alkoholu a jejich hledání nového smyslu života. Diplomová práce. Praha: Pražská vysoká škola psychosociálních studií
Kalinová Ilona (2015) Sociální aspekty užívání alkoholu alkohol - alkoholismus - závislost - sociální příčiny - sociální dopady Kalinová, I. (2015). Sociální aspekty užívání alkoholu. Diplomová práce. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
Kameník Karel (2009) Právo, psychologie a zneužívání alkoholu (aktuální právně aplikační a psychologické otázky) alkohol - alkoholismus - alkoholik - abúzus - aditologie - ochranné léčení - prohibice - opilství - alkoholický nápoj Kameník, K. (2009). Právo, psychologie a zneužívání alkoholu (aktuální právně aplikační a psychologické otázky). Diplomová práce. Brno: Masarykova Univerzita
Kapinusová Tereza (2013) Vliv alkoholu na úroveň vybraných koordinačních schopností Kapinusová, T. (2013). Vliv alkoholu na úroveň vybraných koordinačních schopností. Diplomová práce. Brno: Masarykova Univerzita
Kašíková Michaela (2008) Postoje a příčiny konzumace alkoholu u žáků na ZŠ Kašíková, M. (2008). Postoje a příčiny konzumace alkoholu u žáků na ZŠ. Diplomová práce. Brno: Masarykova Univerzita
Kavenská Veronika (2008) Existenciální kontext závislosti na alkoholu závislost na alkoholu - smyl života - existenciální terapie - Logo-test Kavenská, V. (2008). Existenciální kontext závislosti na alkoholu. Diplomová práce. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
Klečková Alena (2013) Psychologické aspekty alkoholismu závislost - alkohol - alkoholismus - alkoholik - rodina a alkohol - abstinence Klečková, A. (2013). Psychologické aspekty alkoholismu. Diplomová práce. Brno: Masarykova Univerzita
Klíma Jiří (2016) Užívání omamných látek a vnímání jejich riozikovosti u návštěvníků hudebních akcí s elektronickou taneční hudbou Klíma, J. (2016). Užívání omamných látek a vnímání jejich riozikovosti u návštěvníků hudebních akcí s elektronickou taneční hudbou. Diplomová práce. Brno: Masarykova Univerzita
Klimešová Lucie (2017) Vývoj apolinářského modelu léčby závislosti na alkoholu v historickém vývoji v kontextu domácího odborného písemnictví mezi lety 1957 a 1989 alkohol - léčba - vývoj - historie - apolinářský model Klimešová, L. (2017). Vývoj apolinářského modelu léčby závislosti na alkoholu v historickém vývoji v kontextu domácího odborného písemnictví mezi lety 1957 a 1989. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova
Knězková Iveta (2016) Dětské pojetí legálních drog legální droga - alkohol - tabák - rizika - prevence - děti - pojetí - prekoncepce Knězková, I. (2016). Dětské pojetí legálních drog. Diplomová práce. Brno: Masarykova Univerzita
Kohoutová Iva (2012) Vliv alkoholu na zdraví alkohol - úmrtnost - nemocnost - alkoholismus - úrazy - těhotenství Kohoutová, I. (2012). Vliv alkoholu na zdraví. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova
Kohoutová Iva (2014) Abúzus alkoholu a možnosti prevence alkohol - abúzus - mládež - rodina - kriminalita - zdraví Kohoutová, I. (2014). Abúzus alkoholu a možnosti prevence. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova
Kolátorová Lucie (2016) Metanolová aféra v českých médiích metanolová aféra, medializace - mediální obraz - rizika - zpravodajství - obsahová analýza Kolátorová, L. (2016). Metanolová aféra v českých médiích. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova
Kolčavová Vladimíra (2015) Trestný čin opilství podle ustanovení §360 trestního zákoníku opilství - nepříčetnost - kvazidelikt Kolčavová, V. (2015). Trestný čin opilství podle ustanovení §360 trestního zákoníku. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova
Kopecká Barbora (2007) Alkohol v životním stylu studentů středních škol alkohol - alkoholismus - psychiatrická léčebna - společnost - tolerance - děti - mládež - rodina - škola Kopecká, B. (2007). Alkohol v životním stylu studentů středních škol. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova
Kopecká Kristýna (2016) Nutriční návyky pacientů léčících se ze závislosti na alkoholu ve vybraných psychiatrických nemocnicích nutriční návyky - výživa - alkoholismus - léčba závislosti v psychiatrické nemocnici - FFQ - YFAS Kopecká, K. (2016). Nutriční návyky pacientů léčících se ze závislosti na alkoholu ve vybraných psychiatrických nemocnicích. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova
Kopřivová Lucie (2012) Postoje dětí a mladistvých k alkoholu a alkoholismu ke konzumaci alkoholických nápojů Kopřivová, L. (2012). Postoje dětí a mladistvých k alkoholu a alkoholismu ke konzumaci alkoholických nápojů. Diplomová práce. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského
Koptíková Pavla (2014) Rozdíly v konzumaci alkoholu u žen a mužů - studentů JU alkohol - zdraví - konzumace - rozdíly - vliv - alkoholismus - závislsot - žena - muž Koptíková, P. (2014). Rozdíly v konzumaci alkoholu u žen a mužů - studentů JU. Diplomová práce. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Korbel Matouš (2017) Politika primární prevence v oblasti alkoholu a tabáku v ČR primární prevence - rizikové chování - tabák - alkohol - politika - děti - mládež - školy - školská zařízení - Česká republika Korbel, M. (2017). Politika primární prevence v oblasti alkoholu a tabáku v ČR. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova
Korcová Eva (2015) Alkohol a kojenie alkohol - etanol - konzumace alkoholu - kojení - laktace - mateřské mléko - kojenci - novorozenci - děti - chování kojenců Korcová, E. (2015). V. Diplomová práce. Brno: Masarykova Univerzita
Kosíková Pavlína (2016) Problematika užívání alkoholu u žáků 2. stupně na vybraných základních školách v Mikulově a v Brně alkohol - závislost - prevence - rizikové chování Kosíková, P. (2016). Problematika užívání alkoholu u žáků 2. stupně na vybraných základních školách v Mikulově a v Brně. Diplomová práce. Brno: Masarykova Univerzita
Kostková Lucie (2013) Vyhledávací (orientační) metody zjišťování alkoholu v lidském organismu Kostková, L. (2013). Vyhledávací (orientační) metody zjišťování alkoholu v lidském organismu. Diplomová práce. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Kotábová Lenka (2008) Zvládání stresových situací u žen závislých na alkoholu Kotábová, L. (2008). Zvládání stresových situací u žen závislých na alkoholu. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova
Kotěrová Hana (2016) Zkušenosti žáků 9. tříd ZŠ s kouřením a alkoholem na vybraných základních školách v Pelhřimově a Českých Budějovicích závislost - alkohol - tabák - mládež - prevence Kotěrová, H. (2016). Zkušenosti žáků 9. tříd ZŠ s kouřením a alkoholem na vybraných základních školách v Pelhřimově a Českých Budějovicích. Diplomová práce. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Koudelková Zuzana (2013) Analýza konzumace alkoholu ve vybrané skupině žáků na SŠ Koudelková, Z. (2013). Analýza konzumace alkoholu ve vybrané skupině žáků na SŠ. Diplomová práce. Brno: Masarykova Univerzita
Kovář Ondřej (2016) Drogová problematika na příkladu školní mládeže drogy - drogová prevence - alkohol - nikotinismus - herní automaty - mládež Kovář, O. (2016). Drogová problematika na příkladu školní mládeže. Diplomová práce. Brno: Masarykova Univerzita
Králová Lenka (2010)  Regulace alkoholu a tabákových výrobků v České republice z hlediska legislativních opatření, nákladů a výnosů tabák - alkohol - regulace - spotřeba - výnosy - náklady Králová, L. (2010).  Regulace alkoholu a tabákových výrobků v České republice z hlediska legislativních opatření, nákladů a výnosů. Diplomová práce. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze
Krahulcová Kristýna (2009) Účinnost programu primární prevence na užívání alkoholu a zvládání stresu u žáků středních škol primární prevence - užívání alkoholu - stres a jeho zvládání - žáci středních škol - kvantitativní výzkum Krahulcová, K. (2009). Účinnost programu primární prevence na užívání alkoholu a zvládání stresu u žáků středních škol. Diplomová práce. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
Krankusová Barbora (2011) Zneužívání návykových látek u žen s poruchou příjmu potravy poruchy příjmu potravy - zneužívání návykových látek - závislost Krankusová, B. (2011). Zneužívání návykových látek u žen s poruchou příjmu potravy. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova
Kras Jakub (2016) Komparace vlivu spotřební daně na spotřebu a státní rozpočet ČR u tabákových výrobků a alkoholu v letech 2000-2015 spotřební daň - alkoholické nápoje - tabákové výrobky - státní rozpočet - spotřeba - daňový únik Kras, J. (2016). Komparace vlivu spotřební daně na spotřebu a státní rozpočet ČR u tabákových výrobků a alkoholu v letech 2000-2015. Diplomová práce. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze
Krčmář David (2012) Konzumace alkoholu, stres a pohybová aktivita u vybraných útvarů Policie ČR alkohol - pohybová aktivita - policejní profese - stresové situace Krčmář, D. (2012). Konzumace alkoholu, stres a pohybová aktivita u vybraných útvarů Policie ČR. Diplomová práce. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
Krejčí Zdeněk (2013) Alkohol u dětí na Olomoucku: zkušenosti s konzumací a postoje alkohol -děti - konzumace alkoholu - postoje - pubescence - škola - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Krejčí, Z. (2013). Alkohol u dětí na Olomoucku: zkušenosti s konzumací a postoje. Diplomová práce. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
Krejčová Lucie (2014) Zkušenosti studentů gymnázií s středních odborných učilišť s užíváním alkoholu alkohol - návyková látka - závislost - alkoholismus - prevence - zdraví Krejčová, L. (2014). Zkušenosti studentů gymnázií s středních odborných učilišť s užíváním alkoholu. Diplomová práce. Brno: Masarykova Univerzita
Krejsová Jana (2010) Pohled středoškoláků na užívání návykových látek (alkoholu, cigaret) v rodině Krejsová, J. (2010). Pohled středoškoláků na užívání návykových látek (alkoholu, cigaret) v rodině. Diplomová práce. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové
Křístková Lucie (2010) Vliv alkoholu na činnost hasičů Křístková, L. (2010). Vliv alkoholu na činnost hasičů. Diplomová práce. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Kubincová Lenka (2011) Efektivita léčby závislosti na alkoholu v České republice alkohol - životní styl - alkoholismus - nemoc - efektivita léčby Kubincová, L. (2011). Efektivita léčby závislosti na alkoholu v České republice. Diplomová práce. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
Kubů Marcel (2012) Programy prevence požívání alkoholu na základních školách primární prevence - sociálně patologické jevy - alkohol - mládež - programy prevence - školní prostředí - pedagogika Kubů, M. (2012). Programy prevence požívání alkoholu na základních školách. Diplomová práce. Zlín: Univerzita Tomáše Bati
Kučerová Veronika (2013) Alkohol a násilná kriminalita alkohol - násilná kriminalita - agrese - znalecký posudek - vztah mezi alkoholem a násilnou kriminalitou Kučerová, V. (2013). Alkohol a násilná kriminalita. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova
Kučerová Marcela (2015) Následy alkoholismu a jeho vlivu na tíživou situaci v rodině závislost - alkohol - alkoholismus - alkoholik - rodina a alkohol - abstinence - abúz - obsese - deprese Kučerová, M. (2015). Následy alkoholismu a jeho vlivu na tíživou situaci v rodině. Diplomová práce. Brno: Masarykova Univerzita
Kukaňová Renáta (2014) Léčba dvojí závislosti na alkoholu a nikotinu v podmínkách ústavního léčení z perspektivy klientů léčba závislosti - nemocniční péče - alkohol - nikotin - dvojí závislost - duální léčba - perspektiva klientů Kukaňová, R. (2014). Léčba dvojí závislosti na alkoholu a nikotinu v podmínkách ústavního léčení z perspektivy klientů. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova
Kupčík Ondřej (2013) Konzumace alkoholu žáky 9. tříd olomouckých základních škol s ohledem na kauzu metanol žák - alkohol - konzumace - závislost - kauza metanol Kupčík, O. (2013). Konzumace alkoholu žáky 9. tříd olomouckých základních škol s ohledem na kauzu metanol. Diplomová práce. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
Kurfurstová Renata (2007) Postoje a zkušenosti vysokoškolských studentů s návykovými látkami Kurfurstová, R. (2007). Postoje a zkušenosti vysokoškolských studentů s návykovými látkami. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova
Kutěj Vladislav (2016) Trestněprávní aspekty domácí výroby lihovin a pěstitělského pálení domácí výroba lihovin - pěstitelské pálení - nedovolená výroba lihu Kutěj, V. (2016). Trestněprávní aspekty domácí výroby lihovin a pěstitělského pálení. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova
Květoň Petr (2010) Alkohol při nedbalostních trestných činech alkohol - nedbalost - trestný čin - dopravní nehoda Květoň, P. (2010). Alkohol při nedbalostních trestných činech. Diplomová práce. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
Laznová Veronika (2012) Analýza spotřeby alkoholu a cigaret v České republice Laznová, V. (2012). Analýza spotřeby alkoholu a cigaret v České republice. Diplomová práce. Praha: Česká zemědělská univerzita
Lávičková Jana (2012) Medikace opioidních analgetik na lékařský předpis s alkoholem nebo jinou návykovou látkou ve věkové kohortě 50 - 64 let chronická bolest - opioidní analgetika na lékařský předpis - zneužívání - závislost - nealkoholové návykové látky - alkohol - volně prodejné léky Lávičková, J. (2012). Medikace opioidních analgetik na lékařský předpis s alkoholem nebo jinou návykovou látkou ve věkové kohortě 50 - 64 let. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova
Lokajíčková Jana (2012) Minimul legal drinking age in the U.S.: a reasonable exception to age of majority? minimální věk pro pití alkoholu - řízení v opilosti - ústavnost - věk dospělosti - práva států - diskriminace - South Dakota v. Dole - Manuel v. State Lokajíčková, J. (2012). Minimul legal drinking age in the U.S.: a reasonable exception to age of majority?. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova
Louda David Alkoholismus jako sociálně-nežádoucí jev u studentů prezenčního vojenského studia na Univerzitě obrany Louda, D. Alkoholismus jako sociálně-nežádoucí jev u studentů prezenčního vojenského studia na Univerzitě obrany. Diplomová práce. Brno: Univerzita obrany
Lónová Věra (2009) Alkohol jako nebezpečná droga u žáků a mládeže a možná prevence Lónová, V. (2009). Alkohol jako nebezpečná droga u žáků a mládeže a možná prevence. Diplomová práce. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
Luska Karel (2008) Právo, psychologie a zneužívání alkoholu (aktuálně právně aplikační a psychologické otázky) Luska, K. (2008). Právo, psychologie a zneužívání alkoholu (aktuálně právně aplikační a psychologické otázky). Diplomová práce. Brno: Masarykova Univerzita
Luskačová Marie (2016) Život se závislostí. Ze života žen závislých na alkoholu Luskačová, M. (2016). Život se závislostí, Ze života žen závislých na alkoholu. Diplomová práce. Brno: Masarykova Univerzita
Lysá Tereza (2014) Souvislost mezi vybranými osobnostními charakteristikami manažerů a tendencí k abúzu alkoholu řízení - manažer - osobnost - alkohol - vlastnost - FPI - AUDIT - kariérové kotvy Lysá, T. (2014). Souvislost mezi vybranými osobnostními charakteristikami manažerů a tendencí k abúzu alkoholu. Diplomová práce. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
Lysoňková Blanka (2015) Prevence užívání návykových látek u žáků středních škol v Pardubickém kraji návykové látky - drogy - nikotin - alkohol - závislost - prevence Lysoňková, B. (2015). Prevence užívání návykových látek u žáků středních škol v Pardubickém kraji. Diplomová práce. Brno: Masarykova Univerzita
Mačáková Tereza (2011) Svépomocná léčba alkoholové závislosti a její motivační aspekty v rámci skupiny Anonymních alkoholiků Mačáková, T. (2011). Svépomocná léčba alkoholové závislosti a její motivační aspekty v rámci skupiny Anonymních alkoholiků. Diplomová práce. Brno: Masarykova Univerzita
Maistryszimová Radmila (2016) Sociálně patologické jevy a rizikové chování v pohádkách české filmové tvorby po roce 1993 sociálně patologické jevy - rizikové chování - pohádky Maistryszimová, R. (2016). Sociálně patologické jevy a rizikové chování v pohádkách české filmové tvorby po roce 1993. Diplomová práce. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
Majerová Andrea (2012) Problematika patologické závislosti na alkoholu závislost - příčiny závislosti - důsledky závislosti - léčba Majerová, A. (2012). Problematika patologické závislosti na alkoholu. Diplomová práce. Brno: Masarykova Univerzita
Majerová Jiřina (2016) Návykové látky v těhotenství a jejich možná vliv na vývoj dítěte vývoj dítěte - závislé matky - návyková látka - prenatání vývoj - komplikace při porodu Majerová, J. (2016). Návykové látky v těhotenství a jejich možná vliv na vývoj dítěte. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova
Málková Eva (2007) Postoje a zkušenosti zlínských vysokoškolských studentů s návykovými látkami Málková, E. (2007). Postoje a zkušenosti zlínských vysokoškolských studentů s návykovými látkami. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova
Marešová Marcela (2015) Zkušenosti dětí s alkoholem, jeho dostupnost a reálná představa o jeho důsledcích Marešová, M. (2015). Zkušenosti dětí s alkoholem, jeho dostupnost a reálná představa o jeho důsledcích. Diplomová práce. Brno: Masarykova Univerzita
Martinková Věra Leona (2009) Bezdomovectví a závislost na alkoholu azylový dům - bezdomovec - bezdomovectví - denní centrum - harm reduction - léčba závislosti - "mokré" sociální služby - závislost na alkoholu Martinková, V. L. (2009). Bezdomovectví a závislost na alkoholu. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova
Martinková Hana (2008) Užívání návykových látek v souvislosti s pobytem v diagnostickém ústavu pro mládež návykové látky - primární prevence - sekundární a terciální prevence - diagnostický ústav pro mládež - závislost - zneužívání Martinková, H. (2008). Užívání návykových látek v souvislosti s pobytem v diagnostickém ústavu pro mládež. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova
Mašová Veronika (2007) Postoje a zkušenosti studentů s návykovými látkami: Postoje studentů 3. ročníku Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové k drogám v akademickém roce 2005/2006 Mašová, V. (2007). Postoje a zkušenosti studentů s návykovými látkami: Postoje studentů 3. ročníku Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové k drogám v akademickém roce 2005/2006. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova
Maternová Marcela (2013) Fenomén alkoholismu a možnosti sociální práce závislost na alkoholu - alkoholismus - metysmus - abstinent - konzument - piják - musúzus - abúzus - relaps - lapsus - recidiva - bažení (craving) - akutní intoxikace - patická opilost - odvykací syndrom - sociální fungování - sociální sehání - primární prevence Maternová, M. (2013). Fenomén alkoholismu a možnosti sociální práce. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova
Matoušková Iveta (2010) Závislost na alkoholu - informovanost dětí na 1. stupni základní školy alkohol - závislost na alkoholu - mladší školní věk - prevence Matoušková, I. (2010). Závislost na alkoholu - informovanost dětí na 1. stupni základní školy. Diplomová práce. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
Matoušková Zdeňka (2015) Případová studie dopadů závislosti na alkoholu závislost - léčba - abstinence - relaps Matoušková, Z. (2015). Případová studie dopadů závislosti na alkoholu. Diplomová práce. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Mazáková Tereza (2010) Specifika života lidí nekonzumujících alkohol ve společnosti alkohol běžně konzumující abstinence - alkohol - česká společnost - stigmatizace - osobnost Mazáková, T. (2010). Specifika života lidí nekonzumujících alkohol ve společnosti alkohol běžně konzumující. Diplomová práce. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
Málková Aneta (2016) Příčiny vzniku závislosti na alkoholu očima klientů doléčovacího centra závislost - příčiny vzniku závislosti - závislost na alkoholu - prevence a léčba závislosti na alkoholu Málková, A. (2016). Příčiny vzniku závislosti na alkoholu očima klientů doléčovacího centra. Diplomová práce. Zlín: Univerzita Tomáše Bati
Miartušová Monika (2015) Vztah mezi užívání alkoholu, výskytem syndromu vyhoření a kvalitou života u nelékařských zdravotnických pracovníků: korelační dotazníkové šetření alkohol - závislost - syndrom vyhoření - kvalita života - nelékařští zdravotní pracovníci Miartušová, M. (2015). Vztah mezi užívání alkoholu, výskytem syndromu vyhoření a kvalitou života u nelékařských zdravotnických pracovníků: korelační dotazníkové šetření. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova
Michálek Lukáš (2015) Vliv alkoholu a jiných návykových látek na řidiče alkohol - drogy - reakční doba - řidiči - bezpečnost dopravy Michálek, L. (2015). Michálek, L. (2015). Vliv alkoholu a jiných návykových látek na řidiče.  Diplomová práce. Pardubice: Univerzita Pardubice
Mičulková Jana (2016) Temporo-limbická dysfunkce u osob závislých na alkoholu alkoholová závislost- epilepsie - porucha epileptického spektra - limbický systém - dotazníkové šetření Mičulková, J. (2016). Temporo-limbická dysfunkce u osob závislých na alkoholu. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova
Miháliková Michaela (2014) Závislost onkologických pacientů na tabáku a alkoholu závislost - nikotin - alkohol -onkologické onemocnění - onkologická léčba Miháliková, M. (2014). Závislost onkologických pacientů na tabáku a alkoholu. Diplomová práce. Brno: Masarykova Univerzita
Mikulková Lucie (2011) Dětství a dospívání s rodiči závislými na alkoholu Mikulková, L. (2011). Dětství a dospívání s rodiči závislými na alkoholu. Diplomová práce. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
Minaříková Pavla (2010) Alkohol a nikotin - souvislosti a důsledky jejich užívání na základních a středních školách návykové látky - alkohol - nikotin - marihuana - závislost - děti a mládež Minaříková, P. (2010). Alkohol a nikotin - souvislosti a důsledky jejich užívání na základních a středních školách. Diplomová práce. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
Mišák Roman (2017) Prevence rizikového chování mladistvých v České republice a ve Spolkové republice Německo rizikové chování - prevence - závislosti - šikana - agrese - návykové látky Mišák, R. (2017). Prevence rizikového chování mladistvých v České republice a ve Spolkové republice Německo. Diplomová práce. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
Mlčáková Renata (2013) Alkohol - konzumace a výskyt závislosti na středních školách v Bruntále alkohol - závislost - škola - rodina - dítě Mlčáková, R. (2013). Alkohol - konzumace a výskyt závislosti na středních školách v Bruntále. Diplomová práce. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
Mořkovský Jan (2014) Trestná činnost související se zneužíváním návykových látek Mořkovský, J. (2014). Trestná činnost související se zneužíváním návykových látek. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova
Mrázová Kateřina (2013) Fetální alkoholový syndrom - vliv abúzu alkoholu v těhotenství na raný psychomotirický vývoj dítěte alkohol - fetální alkoholový syndrom - spektrum vrozených alkoholových poruch - raný psychomotorický vývoj Mrázová, K: (2013). Fetální alkoholový syndrom - vliv abúzu alkoholu v těhotenství na raný psychomotirický vývoj dítěte. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova
Mrázová Lenka (2014) Alkohol a jiné návykové látky při řízení silničních vozidel alkohol - jiné návykové látky - silniční vozidlo - orientační vyšetření - odborné lékařské vyšetření - míra ovlivnění - odmítnutí podrobení se vyšetření Mrázová, L. (2014). Alkohol a jiné návykové látky při řízení silničních vozidel. Diplomová práce. Brno: Masarykova Univerzita
Mudrová Simona (2008) Kouření a pití alkoholu dospívajícími jako interdisciplinární problém kouření cigaret - konzumace alkoholu - zdravotní rizika - legislativa - výzkumné studie - doporučení pro základní školy Mudrová, S. (2008). Kouření a pití alkoholu dospívajícími jako interdisciplinární problém. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova
Musilová Simona (2013) Arteterapie závislých na alkoholu Musilová, S. (2013). Arteterapie závislých na alkoholu. Diplomová práce. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni
Myšková Alena (2010) Sociální a ekonomické důsledky konzumace alkoholu mládeží Myšková, A. (2010). Sociální a ekonomické důsledky konzumace alkoholu mládeží. Diplomová práce. Praha: Česká zemědělská univerzita
Nakládalová Jana (2014) Místní regulace konzumace alkoholu právotvorba - obecně závazná vyhláška - nařízení - konzumace alkoholu - veřejný pořádek - výjimky z obecně závazných vyhlášek Nakládalová, J. (2014). Místní regulace konzumace alkoholu. Diplomová práce. Brno: Masarykova Univerzita
Náplava Jan (2014) Místní regulace konzumace alkoholu konzumace alkoholu - veřejný pořádek - obecně závazná vyhláška - zákonná regulace konzumace alkoholu - ústavní soud Náplava, J. (2014). Místní regulace konzumace alkoholu. Diplomová práce. Brno: Masarykova Univerzita
Nedělová Barbora (2017) Kvalita života u pacientů přeživších otravu metanolem během tzv. metanolové kauzy v ČR kvalita života - otrava - metanol - přeživší Nedělová, B. (2017). Kvalita života u pacientů přeživších otravu metanolem během tzv. metanolové kauzy v ČR. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova
Nejčev Ilja (2013) Reglementační přístup k alkoholu jako legitimizace návykové dávky Nejčev, I. (2013). Reglementační přístup k alkoholu jako legitimizace návykové dávky. Diplomová práce. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského
Němcová Lucie (2012) Proces léčby alkoholismu v rámci společenství Anonymních alkoholiků alkoholismus - Anonymní alkoholici - konverze - narativní terapie - rekonstrukce identity - rituál - spiritualita - svépomocné skupiny Němcová, L. (2012). Proces léčby alkoholismu v rámci společenství Anonymních alkoholiků. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova
Noga Michal (2012) Zdravotní účinky alkoholu v kontextu obsahové analýzy mediálních zpráv alkohol - legální drogy - média - masová komunikace - obsahová analýza Noga, M. (2012). Zdravotní účinky alkoholu v kontextu obsahové analýzy mediálních zpráv. Diplomová práce. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
Nováková Jana (2008) Rodinná terapie závislosti na alkoholu Nováková, J. (2008). Rodinná terapie závislosti na alkoholu. Diplomová práce. Brno: Masarykova Univerzita
Nováková Marie (2011) Konzumace alkoholu a pohybová aktivita u tanečníků street dance droga - alkohol - závislost - prevence - životní styl - pohybová aktivita - tanec - street dance Nováková, M. (2011). Konzumace alkoholu a pohybová aktivita u tanečníků street dance. Diplomová práce. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
Novotná Jitka (2011) Srovnání pitného režimu a konzumace alkoholu u středoškolské a učňovské mládeže pitný režim - alkohol - voda - tekutiny - dehydratace Novotná, J. (2011). Srovnání pitného režimu a konzumace alkoholu u středoškolské a učňovské mládeže. Diplomová práce. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Onderková Irena (2008) Alkohol a kouření jako patologický jev u žáků II. Stupně základních škol patologické závislsoti - návykové látky - drogové závislosti - abstinenční syndrom - abúzus - alkoholismus - alkohol a společnost - tabák - zdravotní rizika - prevence - léčba - výzkumné šetření Onderková, I. (2008). Alkohol a kouření jako patologický jev u žáků II. Stupně základních škol. Diplomová práce. Brno: Masarykova Univerzita
Oščádal Josef (2014) Vybrané sociálně patologické jevy ve sportu - konzumace alkoholu u hráčů ledního hokeje volný čas - pohybová aktivita - životní styl - hokej - sociálně patologické jevy - alkohol Oščádal, J. (2014). Vybrané sociálně patologické jevy ve sportu - konzumace alkoholu u hráčů ledního hokeje. Diplomová práce. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
Pachovský Jiří (2009) Mládež a alkohol v dnešní společnosti Pachovský, J. (2009). Mládež a alkohol v dnešní společnosti. Diplomová práce. Praha: Česká zemědělská univerzita
Pasecká Lenka (2016) Užívání návykovách látek v domovech pro seniory z pohledu pracovníků - zkušenosti a vliv na sociální interakce domov pro seniory - návyková látka - sociální interakce - zkušenost Diplomová práce. Brno: Masarykova Univerzita
Pavelka Richard (2017) Duchovní program 12 kroků organizace Anonymní Alkoholici duchovní program 12 kroků - Anonymní Alkoholici - Spirituaita - léčba závislostí - Minnesotský model - sponzorský vztah - terapeutické přístupy Pavelka, R. (2017). Duchovní program 12 kroků organizace Anonymní Alkoholici. Diplomová práce. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
Pavelková Iveta (2016) Svépomocné skupiny pro lidi se závislostí na návykových látkách v kraji Vysočina svépomocné skupiny - anonymní alkoholici - alkohol - užívání návykových látek - závislost Pavelková, I. (2016). Svépomocné skupiny pro lidi se závislostí na návykových látkách v kraji Vysočina. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova
Pavlacký Petr (2015) Odpovědnost za trestné činy pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek odpovědnost - nepříčetnost - opilství - kvazidelikt - alkohol - návyková látka Pavlacký, P. (2015). Odpovědnost za trestné činy pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek. Diplomová práce. Brno: Masarykova Univerzita
Petržela Antonín (2017) Sportovní kolektiv a sociálně patologické jevy u hráčů malého fotbalu alkohol - tabák - marihuana - závislost - prevence - malý fotbal Petržela, A. (2017). Sportovní kolektiv a sociálně patologické jevy u hráčů malého fotbalu. Diplomová práce. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
Petrášová Barbora (2013) Vliv faktorů lokalizace kontroly a očekávání na dokončení terapeutického programu u klientů střednědobé léčby závislosti na alkoholu Petrášová, B. (2013). Vliv faktorů lokalizace kontroly a očekávání na dokončení terapeutického programu u klientů střednědobé léčby závislosti na alkoholu. Diplomová práce. Brno: Masarykova Univerzita
Pisak Jan (2010) Užívání alkoholu u mládeže ve věku 15 až 17 let ve městě Havířov alkohol - opilost - mládež - primární prevence - střední školy - Havířov Pisak, J. (2010). Užívání alkoholu u mládeže ve věku 15 až 17 let ve městě Havířov. Diplomová práce. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
Pitlachová Klára (2006) Biblické příběhy jako zrcadlo životní zkušenosti člověka léčeného ze závislosti na alkoholu Pitlachová, K. (2006). Biblické příběhy jako zrcadlo životní zkušenosti člověka léčeného ze závislosti na alkoholu. Diplomová práce. Brno: Masarykova Univerzita
Plíšková Marcela (2007) Postoje a zkušenosti vysokoškolských studentů s drogovými závislostmi Plíšková, M. (2007). Postoje a zkušenosti vysokoškolských studentů s drogovými závislostmi. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova
Plzáková Jana (2015) Spirituální zkušenost lidí se závislostí na alkoholu spiritualita - alkoholismus - spirituální potřeby - spiritus contra spiritum Plzáková, J. (2015). Spirituální zkušenost lidí se závislostí na alkoholu. Diplomová práce. Praha: Pražská vysoká škola psychosociálních studií
Pohůnková Lucie (2011) Problematika pití alkoholu u školní mládeže alkohol - návyková látka - konzumace alkoholu - závislost - alkoholismus - adolescence - školní mládež - sociální opora Pohůnková, L. (2011). Problematika pití alkoholu u školní mládeže. Diplomová práce. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
Pokorná Lenka (2016) Dítě ohrožené závislostí na alkoholu dítě - závislost na alkoholu - rizikové faktory - prevence Pokorná, L. (2016). Dítě ohrožené závislostí na alkoholu. Diplomová práce. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové
Pokorný Robert (2006) Alkohol a stát (bojovník proti alkoholismu vs. Distributor) Pokorný, R. (2006). Alkohol a stát (bojovník proti alkoholismu vs. Distributor). Diplomová práce. Brno: Masarykova Univerzita
Poláčková Jana (2008) Nadužívání alkoholu, alkoholismus a kriminalita. Psychologické, sociální a právní problémy Poláčková, J. (2008). Nadužívání alkoholu, alkoholismus a kriminalita. Psychologické, sociální a právní problémy. Diplomová práce. Brno: Masarykova Univerzita
Poláková Kateřina (2015) Reklama na alkohol a její vliv na jedince z pohledu adolescentů média - reklama - reklama na alkohol - alkohol - adolescenti - postoje - závislost - vliv reklamy - konzumace alkoholu Poáková, K. (2015). Reklama na alkohol a její vliv na jedince z pohledu adolescentů. Diplomová práce. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové
Pořízek David (2017) Sociálně patologické jevy ve sportu - alkohol a pohybová aktivita u hráčů fotbalu alkohol - sport - fotbal - závislost - pohybová aktivita - prevence Pořízek, D. (2017). Sociálně patologické jevy ve sportu - alkohol a pohybová aktivita u hráčů fotbalu. Diplomová práce. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
Postránecká Zuzana (2014) Užívání návykových látek mezi lidmi se sluchovým postižením a jejich bariéry při vstupu do služeb pro uživatele návykových látek sluchové postižení - užívání drog - návykové látky - vývojové teorie - psychologie - závislost - bariéry - komunikace - dotazníková studie - prevalence Postránecká, Z. (2014). Užívání návykových látek mezi lidmi se sluchovým postižením a jejich bariéry při vstupu do služeb pro uživatele návykových látek. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova
Pospíšilová Alice (2008) Systémy prevence návykových látek v Galicii se zaměřením na primární prevenci alkoholismu mládeže (inspirativní přístupy pro Českou republiku) Pospíšilová, A. (2008). Systémy prevence návykových látek v Galicii se zaměřením na primární prevenci alkoholismu mládeže (inspirativní přístupy pro Českou republiku). Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova
Pozdníková Jana (2012) Problematika alkoholu na vybraných středních školách v Ústí nad Orlicí Pozdníková, J. (2012). Problematika alkoholu na vybraných středních školách v Ústí nad Orlicí. Diplomová práce. Brno: Masarykova Univerzita
Prustoměrská Žaneta (2016) Analýza dopravních přestupků spáchaných pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek (drog) ve vybraných krajích ČR Prustoměrská, Ž. (2016). Analýza dopravních přestupků spáchaných pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek (drog) ve vybraných krajích ČR. Diplomová práce. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského
Přibylová Eva (2013) Vliv metanolové kauzy na vzorce užívání alkoholu v ČR: internetový průzkum alkohol - metanol - otrava metanolem - závislost na alkoholu - prohibice Přibylová, E. (2013). Vliv metanolové kauzy na vzorce užívání alkoholu v ČR: internetový průzkum. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova
Přikrylová Dominika (2017) Praví chlapi pijí? Maskulinita a konzumace alkoholu maskulinita - alkohol - třída - stereotypy Přikrylová, D. (2017). Praví chlapi pijí? Maskulinita a konzumace alkoholu. Diplomová práce. Brno: Masarykova Univerzita
Přívara Mojmír (2010) Trestný čin opilství podle §360 trestního zákoníku opilství - nepříčetnost - návyková látka Přívara, M. (2010). Trestný čin opilství podle §360 trestního zákoníku. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova
Pulkrábková Vladimíra (2010) Monitoring návykových látek mezi mladistvými Pulkrábková, V. (2010). Monitoring návykových látek mezi mladistvými. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova
Purchartová Dana (2015) Ovlivnění hrubé a jemné motoriky jedince po požití alkoholu alkohol - ethanol - jemná motorika - hrubá motorika - rovnováha - stabilita Purchartová, D. (2015). Ovlivnění hrubé a jemné motoriky jedince po požití alkoholu. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova
Puš Vojtěch (2017) Problémy trestní odpovědnosti za činy spáchané pod vlivem návykové látky nepříčetnost - opilství - kvazidelikt Puš, V. (2017). Problémy trestní odpovědnosti za činy spáchané pod vlivem návykové látky. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova
Pyšný Tomáš (2017) Budování značky alkoholického nápoje Pyšný, T. (2017). Budování značky alkoholického nápoje. Diplomová práce. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Rajtmajerová Lenka (2014) Modelování spotřeby alkoholu v České republice Rajtmajerová, L. (2014). Modelování spotřeby alkoholu v České republice. Diplomová práce. Praha: Česká zemědělská univerzita
Razakowská Jana (2008) Zkušenost s alkoholem u studentů středních odborných škol v Chomutově Razakowská, J. (2008). Zkušenost s alkoholem u studentů středních odborných škol v Chomutově. Diplomová práce. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Rendlová Barbora (2013) Rodinné prostředí a konzumace alkoholu u mladistvých konzumace alkoholu - mladiství - socializace - rodina - trávení volného času - struktura rodiny - styl výchovy - socioekonomický status Rendlová, B. (2013). Rodinné prostředí a konzumace alkoholu u mladistvých. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova
Richter Jiří (2012) Trestný čin opilství podle §360 trestního zákoníku opilství - nepříčetnost - kvazidelikt Richter, J. (2012). Trestný čin opilství podle §360 trestního zákoníku. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova
Rokosová Michaela (2017) Očekávání od služeb kontaktního centra závislými na alkoholu Rokosová, M. (2017). Očekávání od služeb kontaktního centra závislými na alkoholu. Diplomová práce. Brno: Masarykova Univerzita
Rossler Jan (2014) Užívání alkoholu u mladistvých a jeho příčiny rizikové chování - socializace - mladiství - výzkum - dotazník - užívání alkoholu Rossler, J. (2014). Užívání alkoholu u mladistvých a jeho příčiny. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova
Řivnáč František (2008) Problematika abúzu návykových látek z hlediska terapie i prevence Řivnáč, F. (2008). Problematika abúzu návykových látek z hlediska terapie i prevence. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova
Sadílková Eva (2008) Alkohol a násilí v partnerských vztazích partnerství - manželství - alkohol - závislost - domácí násilí - agresivita Sadílková, R. (2008). Alkohol a násilí v partnerských vztazích. Diplomová práce. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
Samková Dominika (2012) Smysl života u závislých na alkoholu závislost na alkoholu - smysl života - logoterapie - osobnostní faktory - existenciální terapie Samková. D. (2012). Smysl života u závislých na alkoholu. Diplomová práce. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
Schneiderová Monika (2010) Návyky středoškolské mládeže (alkohol, drogy, kouření, gamblerství,…) Schneiderová, M. (2010). Návyky středoškolské mládeže (alkohol, drogy, kouření, gamblerství,…). Diplomová práce. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Skorobogatova Anastasia (2016) Spiritualita a užívání návykových látek u žáků pražských církevních škol spiritualita - křesťanství - návykové látky - dospívající Skorobogatova, A. (2016). Spiritualita a užívání návykových látek u žáků pražských církevních škol. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova
Slabý Martin (2007) Smysl života a závislost na alkoholu v kontextu adiktologie v pojetí existenciální analýzy Alfrieda Langleho Slabý, M. (2007). Smysl života a závislost na alkoholu v kontextu adiktologie v pojetí existenciální analýzy Alfrieda Langleho. Diplomová práce. Brno: Masarykova Univerzita
Slaná Hana (2017) Manželské soužití bývalé uživatelky alkoholu se stále závislým partnerem - případová studie spoluzávislost - manželství- alkohol - syndrom závislosti - abstinence Slaná, H. (2017). Manželské soužití bývalé uživatelky alkoholu se stále závislým partnerem - případová studie. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova
Sláma Vít (2017) Dopady metanolové aféry Sláma, V. (2017). Dopady metanolové aféry. Diplomová práce. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Slánská Barbora (2015) Alkohol a jiné návykové látky v dopravě alkohol - jiné návykové látky - řízení pod vlivem - odmítnutí vyšetření - dopravní přestupek - pozemní komunikace Slánská, B. (2015). Alkohol a jiné návykové látky v dopravě. Diplomová práce. Brno: Masarykova Univerzita
Slota Lukáš (2016) Užívání alkoholu u dospívajících Slota, L. (2016). Užívání alkoholu u dospívajících. Diplomová práce. Ostrava: Ostravská univerzita.
Slovenčíková Lucie (2011) Tradice hodů v Regionu Za Moravú z hlediska konzumace alkoholu tradice - hody - mikroregion - alkohol -rituální a sociální funkce alkoholu Slovenčíková, L. (2011). Tradice hodů v Regionu Za Moravú z hlediska konzumace alkoholu. Diplomová práce. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
Smižanská Magda (2013) Trestná činnost související se zneužíváním návykových látek droga - drogová závislost - trestná činnost související s drogami Smižanská, M. (2013). Trestná činnost související se zneužíváním návykových látek. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova
Sochorová Pavlína (2012) Postoj k alkoholu jako naučené chování alkoholismus - závislost - dospělé děti alkoholiků Sochorová, P. (2012). Postoj k alkoholu jako naučené chování. Diplomová práce. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
Sochorová Vendula (2013) Alkohol a senioři konzumace alkoholu - senioři - zdraví - abusus - ošetřovatelská péče Sochorová, V. (2013). Alkohol a senioři. Diplomová práce. Brno: Masarykova Univerzita
Solilová Stanislava (2007) Srovnání specifik stavby scény u dospělých pacientů závislých na alkoholu závislost na alkoholu - drogová závislost - projektivní metody - Scénotest - hrová diagnostika - hrová terapie Solilová, S. (2007). Srovnání specifik stavby scény u dospělých pacientů závislých na alkoholu. Diplomová práce. Brno: Masarykova Univerzita
Sotolářová Markéta (2016) Mylné koncepty žáků primárního stupně o legálních drogách děti - droga - legální droga - závislost - prevence - dětské pojetí - prekoncepce - miskoncepce Sotolářová, M. (2016). Mylné koncepty žáků primárního stupně o legálních drogách. Diplomová práce. Brno: Masarykova Univerzita
Spáčilová Lenka (2017) Závislost na alkoholu v rodině a vznik spoluzávislosti z pohledu terapeutických pracovníků závislost - alkohol - rodina - spoluzávislost Spáčilová, L. (2017). Závislost na alkoholu v rodině a vznik spoluzávislosti z pohledu terapeutických pracovníků. Diplomová práce. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
Stará Iveta (2015) Komunikace, rodičovská kontrola a gender rozdíy v rodičovských stylech a jejich vliv na užívání alkoholu u žáků šestých tříd zapojených do projektu Unplugged alkohol - komunikace - kontrola - Unplugged - výchovné styly Stará, I. (2015). Komunikace, rodičovská kontrola a gender rozdíy v rodičovských stylech a jejich vliv na užívání alkoholu u žáků šestých tříd zapojených do projektu Unplugged. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova
Stehlíková Michaela (2009) Aktivity Plzeňského Prazdroje a.s. k zodpovědné konzumaci alkoholu Stehlíková, M. (2009). Aktivity Plzeňského Prazdroje a.s. k zodpovědné konzumaci alkoholu. Diplomová práce. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze
Stoklasová Pavla (2010) Alkoholismus a drogy u bezdomovců. Primární a sekundární faktory abúzu návykových látek u bezdomovců alkohol - drogy - bezdomovectví - osoby bez přístřeší - závislsot - abúzus - formi pomoci - léčba - sociální služby Stoklasová, P. (2010). Alkoholismus a drogy u bezdomovců. Primární a sekundární faktory abúzu návykových látek u bezdomovců. Diplomová práce. Praha: Pražská vysoká škola psychosociálních studií
Strejček Vladimír (2014) Postoje dětí ke kouření a alkoholu Strejček, V. (2014). Postoje dětí ke kouření a alkoholu. Diplomová práce. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského
Strejčková Jana(2012) Alkohol, cigarety - součast životního stylu dětí a mládeže alkohol - kouření - příčiny alkoholismu - závislost na alkoholu - závislost na kouření - důsledky alkoholismu - důsledky kouření - mládež - děti - životní styl - prevence alkoholismu - prevence kouření Strejčková, J. (2012). Alkohol, cigarety - součast životního stylu dětí a mládeže. Diplomová práce. Zlín: Univerzita Tomáše Bati
Strunová Milena (2013) Segmentace v sociálním marketingu: Aplikace na kampani proti nadměrné konzumaci alkoholu segmentace - sociální marketing - životně stylová segmentace - alkohol Strunová, M. (2013). Segmentace v sociálním marketingu: Aplikace na kampani proti nadměrné konzumaci alkoholu. Diplomová práce. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze
Stříšovská Petra (2012) Změny sebepojetí, sebehodnocení a self-efficacy osob závislých na alkoholu v průběhu léčby Stříšovská, P. (2012). Změny sebepojetí, sebehodnocení a self-efficacy osob závislých na alkoholu v průběhu léčby. Diplomová práce. Brno: Masarykova Univerzita
Stuchlá Lada (2017) Informovanost dospívajících dívek o vlivu alkoholu a nikotinismu na reprodukční zdraví alkohol - dospívající dívky - nikotinismus - reprodukční zdraví - výchova ke zdraví Stuchlá, L. (2017). Informovanost dospívajících dívek o vlivu alkoholu a nikotinismu na reprodukční zdraví. Diplomová práce. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
Suchánková Šárka (2013) Statistická analýza spotřeby alkoholických nápojů Suchánková, Š. (2013). Statistická analýza spotřeby alkoholických nápojů. Diplomová práce. Praha: Česká zemědělská univerzita
Svobodová Pavla (2015) Vliv složení piva na rychlost odbourávání alkoholu pivo - zdraví - hladina alkoholu v dechu - krevní tlak Svobodová, P. (2015). Vliv složení piva na rychlost odbourávání alkoholu. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně
Symonová Petra (2016) Užívání alkoholu v těhotenství: Prevalence a informovanost o škodlivosti užívání alkoholu těhotných žen-klientech Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze alkohol - těhotenství - užívání alkoholu v těhotenství - Fetální alkoholový syndrom Symonová, P. (2016). Užívání alkoholu v těhotenství: Prevalence a informovanost o škodlivosti užívání alkoholu těhotných žen-klientech Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova
Šabatková Lucie (2014) Alkohol, cigarety, marihuana a hraní počítačových her u žáků ZŠ Šabatková, L. (2014). Alkohol, cigarety, marihuana a hraní počítačových her u žáků ZŠ. Diplomová práce. Brno: Masarykova Univerzita
Šikola Drahoš (2015) Společenské náklady jako kritérium pro stanovení výše spotřební daně na alkoholu společenské náklady - spotřební daně - alkohol - sanační funkce daní Šikola, D. (2015). Společenské náklady jako kritérium pro stanovení výše spotřební daně na alkoholu. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně
Šimotová Jaroslava (2014) Vliv organizovaných pohybových aktivit na kouření a pití alkoholu u dětí ve věku 12 - 16 let organizovaná pohybová aktivita - kouření - alkohol - děti a mládež Šimotová, J. (2014). Vliv organizovaných pohybových aktivit na kouření a pití alkoholu u dětí ve věku 12 - 16 let. Diplomová práce. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Škarabela Jiří (2013) Konzumace alkoholu a pohybová aktivita u hráčů a hráček fotbalu fotbal - alkohol - pohybová aktivita - droga - prevence Škarabela, J. (2013). Konzumace alkoholu a pohybová aktivita u hráčů a hráček fotbalu. Diplomová práce. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
Šlapáková Markéta (2014) Dětské pojetí fenoménu droga u dětí primárního stupně základní školy droga - děti - dětská psychologie - prekoncept - dětská prekoncepce pojmu droga - dětské představy o drogách Šlapáková, M. (2014). Dětské pojetí fenoménu droga u dětí primárního stupně základní školy. Diplomová práce. Brno: Masarykova Univerzita
Šmejkalová Jaroslava (2015) Problematika užívání návykových látek a školní prostředí návykové látky - drogy - závislost - drogová prevence - alkohol - nikotin - těkavé látky - konopné drogy - halucinogeny - extáze - stimulační drogy - opioidy Šmejkalová, J. (2015). Problematika užívání návykových látek a školní prostředí. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova
Šoman Michal (2015) Vliv změny sazeb spotřební daně na alkohol na výběr této daně v ČR mezi roky 2005-2014 spotřební daň - státní rozpočet - alkohol - spotřeba alkoholu Šoman, M. (2015). Vliv změny sazeb spotřební daně na alkohol na výběr této daně v ČR mezi roky 2005-2014. Diplomová práce. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze
Špačková Petra (2016) Závislost na alkoholu a nikotinu - informovanost dětí na 1. stupni ZŠ alkohol - nikotin - závislost - prevence Špačková, P. (2016). Závislost na alkoholu a nikotinu - informovanost dětí na 1. stupni ZŠ. Diplomová práce. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
Špatenka Martin (2015) Srovnání sportovní aktivity a konzumace alkoholu u vybraných sportovních skupin v ČR - šerm alkohol - droga - pohybová aktivita - sport - šerm - závislost Špatenka, M. (2015). Srovnání sportovní aktivity a konzumace alkoholu u vybraných sportovních skupin v ČR - šerm. Diplomová práce. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
Šperlová Lenka Marie (2009) Prevalence užívání návykových látek u zdravotně postižených osob (OZP) zdravotně postižené osoby - OZP - prevalence - návykové látky - drogy - závislost - drogová problematika - dotazníková metoda Šperlová, L. M. (2009). Prevalence užívání návykových látek u zdravotně postižených osob (OZP). Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova
Štefanec Jan (2014) Ekonomická analýza spotřeby alkoholu v České republice Štefanec, J. (2014). Ekonomická analýza spotřeby alkoholu v České republice. Diplomová práce. Praha: Česká zemědělská univerzita
Štěpánková Alena (2017) Psychologické souvislosti co-alkoholismu Štěpánková, A. (2017). Psychologické souvislosti co-alkoholismu. Diplomová práce. Brno: Masarykova Univerzita
Štoková Navrátilová Jana (2010) Jak se žije dospělým dětem alkoholiků dospělé děti alkoholiků - rodinné prostředí alkoholika - pití - alkohol - popření - chaos - trauma - role Štková, J. N. (2010). Jak se žije dospělým dětem alkoholiků. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova
Štoudková Miroslava (2012) Závislost na alkoholu alkohol - závislost na alkoholu - dospívání - prevence Štoudková, M. (2012). Závislost na alkoholu. Diplomová práce. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
Šťěpán Miroslav (2012) Závislost na drogách, alkoholu a tabáku jako závažný problém dnešní mládeže závislost - drogy - alkohol - tabák Šťepán, M. (2012). Závislost na drogách, alkoholu a tabáku jako závažný problém dnešní mládeže. Diplomová práce. Zlín: Univerzita Tomáše Bati
Šujanová Markéta (2014) Návykové chování u učitelů základních škol závislost - tabakismus - alkoholismus Šujanová, M. (2014). Návykové chování u učitelů základních škol. Diplomová práce. Brno: Masarykova Univerzita
Šupler Josef (2014) Vliv alkoholu na dopravní nehodovost v Jihočeském kraji v kamparaci let 2008 až 2012 Šupler, J. (2014). Vliv alkoholu na dopravní nehodovost v Jihočeském kraji v kamparaci let 2008 až 2012. Diplomová práce. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Šuráňová Veronika (2009) Obtížné situace při spolupráci s klientem závislým na alkoholu Šuráňová, V. (2009). Obtížné situace při spolupráci s klientem závislým na alkoholu. Diplomová práce. Brno: Masarykova Univerzita
Švachová Lenka (2016) Diagnostika kongitivních funkcí u klientů závislých na alkoholu alkohol - závislost na alkoholu - kognitivní funkce - kognitivní deficit Švachová, L. (2016). Diagnostika kongitivních funkcí u klientů závislých na alkoholu. Diplomová práce. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
Švecová Jana (2013) Duševní onemocnění u dětí z rodin alkoholiků s důrazem na vztahovou resilienci děti alkoholiků - resilience - vztahová resilience - dospívající - kvalita života Švecová, J. (2013). Duševní onemocnění u dětí z rodin alkoholiků s důrazem na vztahovou resilienci. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova
Tamele Jan (2008) Žena se závislostí na alkoholu a lécích Tamele, J. (2008). Žena se závislostí na alkoholu a lécích. Diplomová práce. Zlín: Univerzita Tomáše Bati
Táboříková Helena (2013) Regulace, kultura a cenová opatření a jejich vliv na poptávku po alkoholu alkohol - regulace - spotřební daň - cenová elasticita Táboříková, H. (2013). Regulace, kultura a cenová opatření a jejich vliv na poptávku po alkoholu. Diplomová práce. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze
Trnková Kateřina (2014) Volný čas jako součást kvality života závislých na alkoholu po léčbě závislosti volný čas - kvalita života - závislost na alkoholu - léčba závislosti - životní styl Trnková, K. (2014). Volný čas jako součást kvality života závislých na alkoholu po léčbě závislosti. Diplomová práce. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové
Trkovská Jana (2017) Reklama na alkohol reklama - alkohol - zákonná regulace - samoregulace - Rada pro reklamu - rozhodnutí Trkovská, J. (2017). Reklama na alkohol. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova
Tučková Anita (2014) Závislostní chování a "tolerované" drogy alkohol a tabák Tučková, A. (2014). Závislostní chování a "tolerované" drogy alkohol a tabák. Diplomová práce. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského
Ťápalová Jana (2013) Chování pracovníků ve zdravotnictví k osobám pod vlivem alkoholu chování zdravotníků - alkoholová závislost - osoby pod vlivem alkoholu - specifická péče Ťápalová, J. (2013). Chování pracovníků ve zdravotnictví k osobám pod vlivem alkoholu. Diplomová práce. Zlín: Univerzita Tomáše Bati
Uhrák Filip (2010) Alkohol a stát (bojovník proti alkoholismu vs. Distributor) Uhrák, F. (2010). Alkohol a stát (bojovník proti alkoholismu vs. Distributor). Diplomová práce. Brno: Masarykova Univerzita
Urban Andrej (2008) Právna a sociálna regulácia alkoholizmu Urban, A. (2008). Právna a sociálna regulácia alkoholizmu. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova
Urbánková Petra (2013) Sociální vazby jako prediktory konzumace alkoholu v mladé dospělosti Urbánková, P. (2013). Sociální vazby jako prediktory konzumace alkoholu v mladé dospělosti. Diplomová práce. Brno: Masarykova Univerzita
Václavek Michal (2015) Komparace využití volného času a užívání návykových látek na SOU a SŠ Václavek, M. (2015). Komparace využití volného času a užívání návykových látek na SOU a SŠ. Diplomová práce. Brno: Masarykova Univerzita
Váchal Vladimír (2015) Právní úprava požívání alkoholu a návykových látek v islámském a íránském právu Váchal, V. (2015). Právní úprava požívání alkoholu a návykových látek v islámském a íránském právu. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni
Vachalová Svatava (2008) Alkohol a sportovní aktivita u studentů kombinovaného studia oboru aplikovaných pohybových aktivit droga - alkohol - prevence - sportovní aktivita - doping Vachalová, S. (2008). Alkohol a sportovní aktivita u studentů kombinovaného studia oboru aplikovaných pohybových aktivit. Diplomová práce. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
Vašíček Radim (2012) Žáci základní školy Slovan Kroměříž a gymnázia Kroměříž, alkohol a pohybová aktivita droga - alkohol - závislost - prevence - životní styl - pohybová aktivita Vašíček, R. (2012). Žáci základní školy Slovan Kroměříž a gymnázia Kroměříž, alkohol a pohybová aktivita. Diplomová práce. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
Velátová Jana (2014) Systematický screening a krátké intervence u rizikového užívání alkoholu - možnosti a meze aplikace do praxe zdravotních sester vybraného českého okresu Velátová, J. (2014). Systematický screening a krátké intervence u rizikového užívání alkoholu - možnosti a meze aplikace do praxe zdravotních sester vybraného českého okresu. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova
Velich Roman (2011) Trestný čin opilství podle §360 TZ opilství - nepříčetnost - kvazidelikt Velich, R. (2011). Trestný čin opilství podle §360 TZ. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova
Veverková Magdalena (2010) Žáci základních škol a návykové látky sociálně patologické jevy - primární prevence - sekundární prevence - terciální prevence - nespecifická primární prevence - specifická primární prevence - minimální preventivní program - školní metodik prevence - návyková látka - droga - škodlivé užívání - závislost - starší školní věk - základní škola - základní škola praktická Veverková, M. (2010). Žáci základních škol a návykové látky. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova
Viktorová Tereza (2015) Průzkum užívání alkoholu u studentek vysokých škol alkohol - alkohol a společnost - formy terapie a prevence - léčba alkoholismu - vysokoškolská mládež Viktorová, T. (2015). Průzkum užívání alkoholu u studentek vysokých škol. Diplomová práce. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Vlásenková Jana (2010) Trestný čin opilství podle §360 trestního zákona zaviněná nepříčetnost - trestný čin - návyková látka - odpovědnost za zavinění Vlásenková, J. (2010). Trestný čin opilství podle §360 trestního zákona. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova
Vlášková Zuzana (2013) Statistická analýza spotřeby alkoholu a cigaret v ČR Vlášková, Z. (2013). Statistická analýza spotřeby alkoholu a cigaret v ČR. Diplomová práce. Praha: Česká zemědělská univerzita
Vlková Radka (2017) Chování spotřebitelů na trhu s alkoholickými nápoji a tabákem a důsledky jejich spotřeby na státní rozpočet chování spotřebitele - demarketing - alkoholické nápoje - tabák - spotřební daň - státní rozpočet Vlková, R. (2017). Chování spotřebitelů na trhu s alkoholickými nápoji a tabákem a důsledky jejich spotřeby na státní rozpočet. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně
Vodičková Ludmila (2016) Vzorce užívání alkoholu u žen na rodičovské dovolené žijících v Praze alkohol - ženy - mateřství - rodičovská dovolená - vzorce užívání - protektivní faktory - rizikové faktory Vodičková, L. (2016). Vzorce užívání alkoholu u žen na rodičovské dovolené žijících v Praze. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova
Vondrová Žaneta (2017) Výskyt osobnostních charakteristik ve vztahu k užívání návykových látek u žáků 6. tříd ZŠ abúzus - alkohol - droga - halucinogeny - historie návykových látek - kanabioidy - návyková látka - opiáty - stimulancia - tabák Vondrová, Ž. (2017). Výskyt osobnostních charakteristik ve vztahu k užívání návykových látek u žáků 6. tříd ZŠ. Diplomová práce. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
Vopat Jan (2013) Vliv alkoholu na opakované měření izokinetické síly při extenzi a flexi v kolenním kloubu alkohol - izokinetická síla koleního kloubu - peak torque - průměrný výkon - svalová práce Vopat, J. (2013). Vliv alkoholu na opakované měření izokinetické síly při extenzi a flexi v kolenním kloubu. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova
Vorlová Klára (2007) Drogy a alkohol u řidičů osoních automobilů a jejich zdravotně sociální a ekonomické dopady na rodinu a společnost Vorlová, K. (2007). Drogy a alkohol u řidičů osoních automobilů a jejich zdravotně sociální a ekonomické dopady na rodinu a společnost. Diplomová práce. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Vorobyeva Alisa (2017) Chování spotřebitele na trhu alkoholických nápojů v České republice a Rusku chování spotřebitele - alkoholické nápoje - marketingový výzkum - segmentace - Česká republika - Rusko Vorobyeva, A. (2017). Chování spotřebitele na trhu alkoholických nápojů v České republice a Rusku. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně
Vrábel Milan (2012) Alkohol, kouření a životní styl mládeže alkohol - alkoholické nápoje - etanol - kouření cigaret - legální drogy - mládež - nikotin - primární prevence - rizikové chování - tabák - tabákové výrobky - životní způsob - životní styl Vrábel, M. (2012). Alkohol, kouření a životní styl mládeže. Diplomová práce. Zlín: Univerzita Tomáše Bati
Vrbická Pavla (2016) Srovnání výskytu vybraných sociálně patologických jevů na 2. stupni základní školy ve městě a na vesnici sociálně patologické jevy - výskyt - srovnání - frekvence - delikvence - užívání návykových látek - záškoláctví Vrbická, P. (2016). Srovnání výskytu vybraných sociálně patologických jevů na 2. stupni základní školy ve městě a na vesnici. Diplomová práce. Brno: Masarykova Univerzita
Všetišková Romana (2012) Alkohol a děti, prevence zneužívání alkoholu u žáků 2. stupně základních škol alkohol - abúzus - závislost - prevence - časná intervence - krátká intervence - preventivní program ve škole Všetičková, R. (2012). Alkohol a děti, prevence zneužívání alkoholu u žáků 2. stupně základních škol. Diplomová práce. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
Vycpálková Veronika (2015) Komorbidita poruch příjmu potravy a závislosti na alkoholu u žen: rizikové a protektivní faktory závislost - alkohol - poruchy příjmu potravy - komorbidita - rizikové faktory - protektivní faktory - osobnostní charakteristiky Vycpálková, V. (2015). Komorbidita poruch příjmu potravy a závislosti na alkoholu u žen: rizikové a protektivní faktory. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova
Vyskočilová Simona (2012) Kuřáctví a užívání alkoholu u žáků 2. stupně ZŠ a ZŠ praktické Vyskočilová, S. (2012). Kuřáctví a užívání alkoholu u žáků 2. stupně ZŠ a ZŠ praktické. Diplomová práce. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského
Zahrádka Martin (2016) Konzumace alkoholu a pohybová aktivita u pořádkových jednotek Policie ČR policie - pořádková jednotka - alkohol - pohybová aktivita - droga Zahrádka, M. (2016). Konzumace alkoholu a pohybová aktivita u pořádkových jednotek Policie ČR. Diplomová práce. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
Zahradník Jan (2017) Postoj dlouhodobých uživatelů pervitinu k alkoholu Zahradník, J. (2017). Postoj dlouhodobých uživatelů pervitinu k alkoholu. Diplomová práce. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
Zajícová Petra (2012) Vliv alkoholu na rodiny a obyvatele malé vesnice na Kutnohorsku Zajícová, P. (2012). Vliv alkoholu na rodiny a obyvatele malé vesnice na Kutnohorsku. Diplomová práce. Pardubice: Univerzita Pardubice
Závrská Lenka (2010) Úroveň informovanosti žáků 6. a 7. tříd ZŠ o závislosti na alkoholu na Valašsku Závrská, L. (2010). Úroveň informovanosti žáků 6. a 7. tříd ZŠ o závislosti na alkoholu na Valašsku. Diplomová práce. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
Zelená Ludmila (2015) Vývoj domova se zvláštním režimem pro osoby závislé na alkoholu domov se zvláštním režimem - podmínky zvláštního režimu - závislost na alkoholu - abstinence - prevence Zelená, L. (2015). Vývoj domova se zvláštním režimem pro osoby závislé na alkoholu. Diplomová práce. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové
Zemanová Klára (2017) Abstinence u mužů v azylových domech bezdomovectví - sociální vyloučení - abstinence - sociální služba - azylový ům Zemanová, K. (2017). Abstinence u mužů v azylových domech. Diplomová práce. Zlín: Univerzita Tomáše Bati
Zítková Zita (2015) Prevence konzumace alkoholu u žáků středních škol v Brně alkohol - alkoholismus - děti - rodiče - škola - závislost - prevence Zítková, Z. (2015). Prevence konzumace alkoholu u žáků středních škol v Brně. Diplomová práce. Brno: Masarykova Univerzita
Zúber Roland (2011) Rola copingových stratégií u populácie závislej na alkohole stres - zvládání stresu - závislost na alkoholu - strategie zvládání Zúber, R. (2011). Rola copingových stratégií u populácie závislej na alkohole. Diplomová práce. Brno: Masarykova Univerzita
Žaludová Šormová Jindřiška (2012) Užívání návykových látek (alkoholu a cigaret) středoškolskou mládeží Žaludová, Š. J. (2012). Užívání návykových látek (alkoholu a cigaret) středoškolskou mládeží. Diplomová práce. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského
Žáková Marcela (2007) Alkohol jako rizikový faktor vzniku drogových závislostí u adolescentní mládeže Žáková, M. (2007). Alkohol jako rizikový faktor vzniku drogových závislostí u adolescentní mládeže. Diplomová práce. Brno: Masarykova Univerzita
Žáková Ilona (2014) Vztah a závislost mezi kouřením a pitím alkoholu u studentů JU student - cigareta - kouření - alkohol - konopné látky - kombinace - vztah - závislost - výzkum - zkušenost - negativní faktor - respondent - zdraví - životní styl Žáková, I. (2014). Vztah a závislost mezi kouřením a pitím alkoholu u studentů JU. Diplomová práce. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Železná Markéta (2011) Trestná činnost související se zneužíváním návykových látek droga Železná, M. (2011). Trestná činnost související se zneužíváním návykových látek. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova
Žižkovský Martin (2014) Vliv alkoholu na změnu reakční doby zdraví - alkohol - reakční čas - změna - alkohol tester- vliv Žižkovský, M. (2014). Vliv alkoholu na změnu reakční doby. Diplomová práce. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích