Pro odborníky: Desatero komplexní prenatální péče

Publikoval Alkohol pod kontrolou v

Univerzita Karlova u příležitosti Mezinárodního dne Fetálního alkoholového syndromu (9. září) spustila kampaň “Stop alkoholu v těhotenství” upozorňující na rizika vyplývající z nadměrného pití alkoholu v těhotenství.

Kampaň, která je určena pro širokou veřejnost, doplňuje i doporučení pro odborníky, a to především lékaře angažující se v péči o těhotné ženy. Vedoucí lékař Perinatologického centra Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc., představil sadu doporučení týkající se prenatální péči o těhotné ženy, tzv. “Desatero komplexní prenatální péče”, jehož znění s jeho laskavým svolením publikujeme i zde:

Desatero

    Zdroje:

    prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.