Nízkorizikové pití

Když pomineme možnost vyhnout se konzumaci alkoholu zcela, existuje velká spousta doporučení, jak konzumovat alkohol tak, aby se uživatel co nejvíce vyvaroval negativním následkům.

V prvé řadě je důležité zmínit, že žádné pití alkoholu není bezpečné a při každém užití alkoholického nápoje se konzument vystavuje určitému riziku. Můžeme tedy hovořit maximálně o pití s akceptovatelnou mírou rizika. Jedná se o způsob užívání, který v evropských zemích klasifikujeme jako mírné užívání alkoholu.

Doporučení pro nízkorizikové, zodpovědné, mírné či citlivé pití, jak bývá nazýváno, se týká v první řadě konzumovaného množství.

V tomto případě se jedná o příjem

– maximálně jednoho alkoholického nápoje denně pro většinu žen a seniorů a
– maximálně dvou alkoholických nápojů denně pro většinu mužů.

V přepočtu na gram to znamená 10–40 g pro muže a 10–20 g pro ženy, přičemž 20 g alkoholu odpovídá přibližně 0,5 l piva nebo 2 dcl vína.

WHO pro tuto kategorii doporučuje obecné rozmezí 10–30 g alkoholu za den – přičemž konečný dopad alkoholu na jedince závisí vždy na individuálních faktorech, jako je

– fyziologický stav
– tělesná hmotnost
– aktivita enzymů rozkládajících alkohol

Dále se z hlediska množství doporučuje nepít víc než čtyři standardní jednotky při jedné příležitosti (více než 7 standardních jednotek je považováno za velmi rizikové), a zcela abstinovat minimálně jeden den v průběhu týdne.

Další doporučení se týkají

– koncentrace alkoholu v konzumovaných nápojích (doporučována je co nejnižší, tedy spíš než lihoviny pít pivo či víno)
– konzumace dostatečného množství tekutin (střídání alkoholických a nealkoholických nápojů, prevence dehydratace)
– rychlosti konzumace (čím pomalejší a plynulejší, tím méně riziková)
– 
kombinace různých typů alkoholických nápojů (není doporučována, odbourávání trvá déle)
– 
konzumace na lačno (není doporučována, rychlejší vstřebávání a výraznější ovlivnění alkoholem je rizikovější)
– rizika míchaných nápojů (potenciálně neznámý obsah)
– kombinace alkoholu a dalších návykových látek (nepředvídatelné reakce, vyšší riziko předávkování)
– kvality alkoholu (nepít levné, nekvalitní nápoje, nápoje z neznámých zdrojů a od neznámých lidí)
– setu a settingu (nepít s cílem zbavit se negativních emocí, nepít o samotě)
– plánování (naplánovat si výdaje za alkohol ještě před začátkem konzumace umožňuje dodržet míru
– zajistit si předem dopravu domů střízlivým řidičem či jinou formou)
– informovanosti o následcích konzumace (vědět, jaké má konzumace alkoholu okamžité i dlouhodobé negativní účinky a jak jim předcházet, např. zvládání kocoviny nebo rozpoznání škodlivého užívání).

Současně v některých případech můžeme považovat i umírněné pití za konzumaci s vysokým rizikem. Tyto osoby by se vzhledem k vyplývajícím rizikům měli alkoholu vždy zcela vyhnout. Jedná se zejména o

– těhotné a kojící ženy nebo ženy, které plánují těhotenství
– osoby, které podílející se na řízení motorových vozidel, výškových pracích či jiných aktivitách vyžadujících koncentraci a pozornost
– osoby užívající léky
– abstinující pacienti se syndromem závislosti na alkoholu
– děti a adolescenti.