Žádná dávka alkoholu není bezpečná. Dokonce i občasné užívání alkoholu může mít vliv na zdraví našeho mozku.

Nová britská studie, které se účastnilo 25 378 lidí, odhalila, že s občasným pitím alkoholu je spojen úbytek šedé hmoty mozkové. Nepříznivé účinky na funkci mozku jsou tak mnohem rozšířenější, než se dříve předpokládalo.

Citlivější na tyto změny mohou být jedinci, kteří pijí příliš často nebo mají vysoký krevní tlak a BMI. Dle tohoto výzkumu může alkohol až za 0,8 % úbytku šedé hmoty mozkové – to se může zdát jako malé číslo, nicméně v porovnání s jinými vlivy, jako je například kouření, měl alkohol nejvyšší hodnoty.

Spotřeba alkoholu byla lineárně a negativně spojena s indexy zdraví mozku ve většině případů.  Byly také pozorovány další škodlivé účinky spojené s objemem alkoholu a častého nárazového pití. Neexistoval žádný důkaz, že účinky alkoholu na zdraví mozku lze rozlišit podle typu alkoholického nápoje. Není tedy žádný rozdíl mezi vínem, pivem nebo destilátem. Z výzkumu také vyplývá, že užívání alkoholu zasahuje také kognitivní funkce mozku.

Škodlivé účinky pití se zdají být větší než jiné ovlivnitelné faktory, proto vědci upozorňují na přehodnocení současných pokynů pro pití s nízkým rizikem tak, aby zároveň zohlednily účinky alkoholu na zdraví mozku.

 

*studie ještě neprošla recenzním řízením


Topiwala, Anya & Ebmeier, Klaus & Maullin-Sapey, Thomas & Nichols, Thomas. (2021). No safe level of alcohol consumption for brain health: observational cohort study of 25,378 UK Biobank participants. 10.1101/2021.05.10.21256931.

Kategorie: AKTUALITY

Zapojte se do dotazníkového šetření "Spotřebitelské hodnocení typických nádob a obalů na alkoholické nápoje v České republice"

Světová zdravotnická organizace, Univerzita v Heidelbergu a Klinika adiktologie, 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze vyvíjejí prototyp mobilní aplikace pro interaktivní hodnocení spotřeby alkoholu. Tato mobilní aplikace pomůže přesněji kvantifikovat spotřebu alkoholu a identifikovat nebezpečné a škodlivé vzorce užívání v České republice. Pro vytvoření prvního prototypu aplikace musí náš výzkumný tým identifikovat alkoholické nápoje, nádoby a obaly, které jsou nejčastěji používané. Z tohoto důvodu Vás prosíme o účast v tomto šetření.  V průzkumu budete požádáni, abyste ohodnotili alkoholické nápoje a nádoby a obaly na pití podle svých spotřebitelských preferencí.

Šetření se můžete zúčastnit zde