Souvislosti mezi narcistickými rysy osobnosti na základě sebeposouzení a úrovní osobnostní funkční schopnosti u pacientů se závislostí na návykových látkách .

Rádi bychom vás požádali o účast ve výzkumu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Kliniky adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Svojí účastí pomůžete k hodnocení psychometrických vlastností psychologických dotazníků, zaměřených na posuzování určitých osobnostních rysů a míry fungování osobnosti ve vztahu k závislostem. Zavedení těchto metod do praxe poskytne informace o osobnosti pacientů trpících závislostmi, které jsou důležité při následném plánování léčby. Účast ve studii není honorovaná, nicméně zájemcům o výsledky rádi poskytneme individualizovanou zpětnou vazbu. 

 

→ Chci se zapojit do výzkumu ←

Kategorie: AKTUALITY

0 komentářů

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Zapojte se do dotazníkového šetření "Spotřebitelské hodnocení typických nádob a obalů na alkoholické nápoje v České republice"

Světová zdravotnická organizace, Univerzita v Heidelbergu a Klinika adiktologie, 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze vyvíjejí prototyp mobilní aplikace pro interaktivní hodnocení spotřeby alkoholu. Tato mobilní aplikace pomůže přesněji kvantifikovat spotřebu alkoholu a identifikovat nebezpečné a škodlivé vzorce užívání v České republice. Pro vytvoření prvního prototypu aplikace musí náš výzkumný tým identifikovat alkoholické nápoje, nádoby a obaly, které jsou nejčastěji používané. Z tohoto důvodu Vás prosíme o účast v tomto šetření.  V průzkumu budete požádáni, abyste ohodnotili alkoholické nápoje a nádoby a obaly na pití podle svých spotřebitelských preferencí.

Šetření se můžete zúčastnit zde