Jedná se o službu, kdy klient dochází do daného zařízení pravidelně na předem domluvenou službu – zpravidla v intervalu 1-3 týdnů.

Systém ambulantní péče nabízí klientům možnost

komplexní diagnostiky
individuální a skupinové psychoterapie
farmakoterapie
sociální práce a socioterapie
rodinné terapie
poradenství a edukace (klienta i příbuzných osob)

Základním znakem je vždy nabídka služeb umožňující klientům do ambulance docházet v místě bydliště a po konzultaci se opět vracet do svého životního prostředí (práce, rodiny, přátel, bydliště).

Tento typ léčby je vhodný zejména pro osoby, které vykazují

1. známky škodlivého užívání alkoholu
2. jsou dostatečně motivovaní k léčbě
3. jejich zdravotní stav nevyžaduje hospitalizaci.

Do klientely ambulantních zařízení současně patří také rodinný příslušníci nebo přátelé a blízcí uživatelů alkoholu.

Ambulantní služby představuji základní článek zdravotní péče o uživatele alkoholu a často bývají prvním místem kontaktu s klientem.

Důležitá je její návaznost zejména na rezidenční služby – ústavní léčbu a terapeutické komunity.

WEBOVÉ STRÁNKY VZNIKLY V RÁMCI PROJEKTU: „Příprava a spuštění veřejnozdravotního centra se zaměřením na alkohol“ | ROZHODNUTÍ č. OZS/65/4141/2017 o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku ze státního rozpočtu České republiky na rok 2017 přímo řízeným organizacím MZ ČR ze dne 11. srpna 2017.

Vznik původní datové části těchto stránek byl podpořen v rámci projektu NETAD, jehož hlavním cílem je síťování vědecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veřejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem v oboru adiktologie. Projekt NETAD je spolufinancován Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (reg.č. CZ.1.07/2.4.00/17.0111). V souvislosti s tímto projektem stránky také umožňují získávání anonymních údajů pro výzkumné účely s cílem zvýšit spolupráci v síti služeb.

Provozovatelem a majitelem internetových stránek je

Klinika adiktologie

1. lékařské fakulty

Univerzity Karlovy a VFN 

v Praze


Nízkorizikové pití