Ambulantní péče

Jedná se o službu, kdy klient dochází do daného zařízení pravidelně na předem domluvenou službu – zpravidla v intervalu 1-3 týdnů.

Systém ambulantní péče nabízí klientům možnost

komplexní diagnostiky
individuální a skupinové psychoterapie
farmakoterapie
sociální práce a socioterapie
rodinné terapie
poradenství a edukace (klienta i příbuzných osob)

Základním znakem je vždy nabídka služeb umožňující klientům do ambulance docházet v místě bydliště a po konzultaci se opět vracet do svého životního prostředí (práce, rodiny, přátel, bydliště).

Tento typ léčby je vhodný zejména pro osoby, které vykazují

1. známky škodlivého užívání alkoholu
2. jsou dostatečně motivovaní k léčbě
3. jejich zdravotní stav nevyžaduje hospitalizaci.

Do klientely ambulantních zařízení současně patří také rodinný příslušníci nebo přátelé a blízcí uživatelů alkoholu.

Ambulantní služby představuji základní článek zdravotní péče o uživatele alkoholu a často bývají prvním místem kontaktu s klientem.

Důležitá je její návaznost zejména na rezidenční služby – ústavní léčbu a terapeutické komunity.