Jak mám omezit pití?

Mnoho zájemců o léčbu přichází s tendencí své pití pouze omezit. Často se klienti odvolávají na tzv. kontrolované pití, kdy jedinci nedodržují úplnou abstinenci a přijímají malé dávky alkoholu s pocitem, že „jej mají pod kontrolou“. Kontrolované pití je alternativou ke klasické abstinenčně orientované léčbě. Zároveň však tento způsob užívání alkoholu není vhodný pro každého.

O tom, zda-li je pro vás tento způsob užívání alkoholu vhodný či nikoliv, je vhodné poradit se s vaším lékařem či adiktologem.

Dle současných doporučení se před samotným zahájením kontrolovaného pití doporučuje 30 dní abstinence (viz 30denní test abstinence). Na základě jeho zvládnutí lze nadále uvažovat o možnostech, zda je pro klienta tento způsob vhodný. Pokud se však průběhu testu objeví projevy abstinenčního syndromu, je třeba co nejdříve přehodnotit plán léčby a vyhledat lékařskou pomoc.

V případě, že se klientovi daří dodržovat individuálně stanovené zásady konzumace alkoholu, lze uvažovat o postupném snižování dávek.

Klíčovými prvky strategie kontrolovaného pití je

– snížení či omezení celkové konzumace alkoholu a
– snížení či omezení rizikového způsobu pití včetně redukce těžkých pijáckých dní.

Jak omezit pití alkoholu

Jako první doporučení můžeme uvést potřebu nahrazení alkoholu v životě jedince – a to na úrovni:

  1. chutě – řada jedinců pije mj. proto, že jim alkohol prostě chutná – tudíž je důležité myslet na dostatečný příjem tekutin a zohlednit jejich chutě. Někteří jedinci preferují hořkou chuť – zde nahrazujeme např. tonikem, dále sladké chutě – vhodné jsou ovocné šťávy a čerstvé džusy, ovocné a bylinkové čaje, či minerální vody.
  2. aktivity – pití alkoholu má v životě jedince význam také symbolický, v rámci celkového životního stylu. Je velmi těžké z něj něco vzít a ničím to nenahradit. Proto je užitečné si najít jinou aktivitu, která se místo sezení s přáteli v hospodě či návštěvě nočních podniků dá provozovat. Ideálně na stejné úrovni z pohledu zachování sociálního kontaktu, ale ev. s jinou skupinou lidí.

Mezi další možnosti, jak omezit pití alkoholu, je tzv. evidence benefitů. Jedná se o techniku, kdy si jedinec zaznamenává výhody, které mu abstinence přináší - klienti často referují o

– „plné peněžence",
– více času na své dřívější zájmy,
– zlepšení zdravotního stavu či
– fyzické kondice apod.

V neposlední řadě může pomoci zařazení relaxace do běžného života. V dnešní době je již k dispozici množství různorodých technik, jež jsou vhodné zejména u osob, které mají alkohol spojený se zátěžovými situacemi, vnímáním stresu či úzkosti.