Většina lidí si myslí, že pokud má s alkoholem problém, k jeho vyřešení bude stačit jeho konzumaci pouze omezit.

Existuje mnoho důvodů, proč pití alkoholu omezit nebo s ním skončit úplně. Na pozoru bychom se měli mít zejména v případě, pokud nám pití alkoholu způsobuje závažné zdravotní problémy nebo jiným způsobem negativně zasahuje do našeho života.

Omezení či úplné abstinování alkoholu přináší nesporné výhody:

– zlepšení tělesného i duševního zdraví,
– zlepšení mezilidských vztahů v rodině i mimo ni,
– zlepšení finanční situace,
– zdravější životní styl,
– zlepšení pracovní situace.

TIPY, JAK ZVLÁDNOUT PITÍ:

1) Jako první doporučení můžeme uvést potřebu nahrazení alkoholu v životě jedince – a to na úrovni:

a) chutí – řada jedinců pije mimo jiné proto, že jim alkohol prostě chutná – tudíž je důležité myslet na dostatečný příjem tekutin a zohlednit jejich chutě. Někteří jedinci preferují hořkou chuť – zde nahrazujeme například tonikem, dále sladké chutě – vhodné jsou ovocné šťávy a čerstvé džusy, ovocné a bylinkové čaje, či minerální vody.

b) aktivity – pití alkoholu má v životě jedince význam také symbolický, v rámci celkového životního stylu. Je velmi těžké z něj něco vzít a ničím to nenahradit. Proto je užitečné si najít jinou aktivitu, která se místo sezení s přáteli v hospodě či návštěvě nočních podniků dá provozovat. Ideálně na stejné úrovni z pohledu zachování sociálního kontaktu, ale eventuálně s jinou skupinou lidí.

2) Další strategie zvládání alkoholu je evidence benefitů: například „plná peněženka", více času na své dřívější zájmy nebo zlepšení zdravotního stavu či fyzické kondice

3) V neposlední řadě může pomoci zařazení relaxace do běžného života. V dnešní době je již k dispozici množství různorodých technik, jež jsou vhodné zejména u osob, které mají alkohol spojený se zátěžovými situacemi, vnímáním stresu či úzkosti.

Jak mám omezit pití?

Jak s pitím přestat úplně?

Jak se vypořádat s rizikovými situacemi, kdy mi hrozí, že podlehnu chuti na alkohol?

WEBOVÉ STRÁNKY VZNIKLY V RÁMCI PROJEKTU: „Příprava a spuštění veřejnozdravotního centra se zaměřením na alkohol“ | ROZHODNUTÍ č. OZS/65/4141/2017 o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku ze státního rozpočtu České republiky na rok 2017 přímo řízeným organizacím MZ ČR ze dne 11. srpna 2017.

Vznik původní datové části těchto stránek byl podpořen v rámci projektu NETAD, jehož hlavním cílem je síťování vědecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veřejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem v oboru adiktologie. Projekt NETAD je spolufinancován Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (reg.č. CZ.1.07/2.4.00/17.0111). V souvislosti s tímto projektem stránky také umožňují získávání anonymních údajů pro výzkumné účely s cílem zvýšit spolupráci v síti služeb.

Provozovatelem a majitelem internetových stránek je

Klinika adiktologie

1. lékařské fakulty

Univerzity Karlovy a VFN 

v Praze


Nízkorizikové pití