Většina lidí si myslí, že pokud má s alkoholem problém, k jeho vyřešení bude stačit jeho konzumaci pouze omezit.

Existuje mnoho důvodů, proč pití alkoholu omezit nebo s ním skončit úplně. Na pozoru bychom se měli mít zejména v případě, pokud nám pití alkoholu způsobuje závažné zdravotní problémy nebo jiným způsobem negativně zasahuje do našeho života.

Omezení či úplné abstinování alkoholu přináší nesporné výhody:

zlepšení tělesného i duševního zdraví,
zlepšení mezilidských vztahů v rodině i mimo ni,
zlepšení finanční situace,
zdravější životní styl,
zlepšení pracovní situace.

TIPY, JAK ZVLÁDNOUT PITÍ:

1) Jako první doporučení můžeme uvést potřebu nahrazení alkoholu v životě jedince – a to na úrovni:

a) chutí – řada jedinců pije mimo jiné proto, že jim alkohol prostě chutná – tudíž je důležité myslet na dostatečný příjem tekutin a zohlednit jejich chutě. Někteří jedinci preferují hořkou chuť – zde nahrazujeme například tonikem, dále sladké chutě – vhodné jsou ovocné šťávy a čerstvé džusy, ovocné a bylinkové čaje, či minerální vody.

b) aktivity – pití alkoholu má v životě jedince význam také symbolický, v rámci celkového životního stylu. Je velmi těžké z něj něco vzít a ničím to nenahradit. Proto je užitečné si najít jinou aktivitu, která se místo sezení s přáteli v hospodě či návštěvě nočních podniků dá provozovat. Ideálně na stejné úrovni z pohledu zachování sociálního kontaktu, ale eventuálně s jinou skupinou lidí.

2) Další strategie zvládání alkoholu je evidence benefitů: například „plná peněženka", více času na své dřívější zájmy nebo zlepšení zdravotního stavu či fyzické kondice

3) V neposlední řadě může pomoci zařazení relaxace do běžného života. V dnešní době je již k dispozici množství různorodých technik, jež jsou vhodné zejména u osob, které mají alkohol spojený se zátěžovými situacemi, vnímáním stresu či úzkosti.

Jak mám omezit pití?

Jak s pitím přestat úplně?

Jak se vypořádat s rizikovými situacemi, kdy mi hrozí, že podlehnu chuti na alkohol?

Léčba závislosti

CO JE DOBRÉ VĚDĚT

Aktuální světové statistiky ukazují, že v současné době vykazuje nárazové pití alkoholu přibližně 118 milionů Evropanů, kteří užívají alkohol průměrně 1,5krát za měsíc – což je téměř jedna třetina všech dospělých obyvatel Evropy.