Co je škodlivé užívání?

Škodlivé užívání alkoholu představuje takový způsob pití, který vede k poškození tělesného i duševního zdraví (např. jaterní cirhóza, deprese). Předchází většinou několik let vlastní závislosti na alkoholu.

Takový způsob užívání alkoholu je často kritizován okolím a vyvolává různé nepříznivé sociální důsledky. Lékař stanovuje diagnózu škodlivého užívání v případě, kdy má užívání za následek aktuální poškození duševního nebo tělesného zdraví, ale zároveň není přítomen syndrom závislosti.

Za zdraví škodlivé množství alkoholu, které může při pravidelné konzumaci zapříčinit poškození tělesného nebo duševního zdraví, považujeme

– více než 16 g alkoholu za den pro ženy,
– více než 24 g pro muže

Obecně plyne riziko poškození zdraví jedince z konzumace více než dvou standardních alkoholických nápojů (překročení 20 g alkoholu/den pro průměrnou osobu) denně. Alkohol bychom navíc neměli konzumovat minimálně dva dny v týdnu.

Za standardní alkoholický nápoj se považuje:

– 1 půllitr piva (500 ml) o síle 4 % = 16 g etanolu
– 1 sklenka vína (200 ml) o síle 11 % = 17 g etanolu
– 1 odlivka destilátu (50 ml) o síle 40 % = 16 g etanolu
– 1 malá sklenička likéru (100 ml) o síle 20 % = 18 g etanolu

 Při překročení těchto dávek dochází k výraznému zdravotnímu poškození a objevují se:

– chronické potíže zažívacího traktu, průjmy, žaludeční vředy, cirhóza jater
– poruchy endokrinního systému, poškození slinivky břišní, poruchy krvetvorby
– poruchy kardiovaskulárního systému, vysoký krevní tlak, infarkt myokardu
– narušení nervového systému, mozková mrtvice, epilepsie, Wernickeho encefalopatie
– oslabení imunitního systému

Další důsledky nadměrného pití alkoholu jsou uvedené v sekci zdravotní rizika


Zdroje:

Babor, T. F. & Higgins-Biddle, J. (2010). Krátké intervence u rizikového a škodlivého pití. Manuál pro použití v primární péči. Praha: Státní zdravotní ústav. Retrieved from http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/zavislosti/kratke_intervence_publikace_1_.pdf

Kalina, K. (2011). Základy klinické adiktologie. Praha: Grada Publishing, a. s.

Nešpor, P. (2003). Diagnostika a diagnostická kritéria poruch vyvolaných návykovými látkami. In K. Kalina a kol. (Ed.), Drogy a drogové závislosti 1: Mezioborový přístup (217-222). Praha: Úřad vlády České republiky