Co je rizikové užívání?

Rizikové pití (nebezpečné, hazardní pití) alkoholu představuje takovou úroveň spotřeby nebo charakter pití, při nichž hrozí riziko poškození zdraví jedince, bude-li v tomto vzorci užívání pokračovat.

Rizikové užívání alkoholu je tedy charakterizováno jako takové pití alkoholu, které vede nebo zvyšuje riziko vzniku a rozvoje zdravotních problémů v důsledku užívání alkoholu nebo komplikuje léčbu jiných zdravotních problémů. Tento způsob užívání alkoholu zvyšuje riziko vzniku vysokého tlaku krve, gastrointestinálního krvácení, poruch spánku, depresivních poruch či jaterní cirhózy, některých nádorových onemocnění a dalších chorob. Poškození zdraví se týká nejenom zdraví fyzického, ale i duševního. Kromě důsledků pro zdraví hrozí také sociální komplikace pro pijáka i jeho okolí.

Neexistuje žádná standardizovaná míra konzumace alkoholu, která by mohla být považována za nerizikové užívání – vždy je potřeba vycházet z individuálních tělesných, psychických a sociálních faktorů jedince.

Za rizikové užívání alkoholu se považuje konzumace více než 20 g 100% etanolu za den. Obecně bychom tedy neměli přijmout více než dva standardní alkoholické nápoje za den a zcela bychom se měli zdržet alkoholu minimálně dva dny v týdnu.

Za standardní alkoholický nápoj se považuje:

– 1 půllitr piva (500 ml) o síle 4 % = 16 g etanolu
– 1 sklenka vína (200 ml) o síle 11 % = 17 g etanolu
– 1 odlivka destilátu (50 ml) o síle 40 % = 16 g etanolu
– 1 malá sklenička likéru (100 ml) o síle 20 % = 18 g etanolu

Současně je třeba myslet na to, že pro určité jedince je i užívání takzvaných nízkorizikových dávek, které nepřekračují užití více než 20 g ethanolu za den rizikové. Alkoholu byste se měli zcela vyhnout zejména:

– před a během řízení vozidel a obsluhy strojů;
– v době těhotenství a kojení;
– při užívání léků reagujících s alkoholem;
– v případě onemocnění a stavů, při kterých může dojít ke zhoršení při konzumaci alkoholu
– pokud nejste schopen přestat nebo udržet kontrolu nad svým pitím;
– děti a adolescenti.


Zdroje:

Babor, T. F. & Higgins-Biddle, J. (2010). Krátké intervence u rizikového a škodlivého pití. Manuál pro použití v primární péči. Praha: Státní zdravotní ústav. Retrieved from http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/zavislosti/kratke_intervence_publikace_1_.pdf

Holcnerová, P. Alkohol – Užívání. Výukový text. Retrieved (5.1.2018) from www.adiktologie.cz/cz/articles/download/3464/alkohol-uzivani-pdf