Nízkorizikové užívání alkoholu (moderate drinking) je charakterizováno jako užívání alkoholu, které obecně nezpůsobuje problémy ani uživateli, ani společnosti. Je považováno za konzumaci s nízkým rizikem (mírné, umírněné, střídmé pití). V prvé řadě je ale důležité zmínit, že se v žádném případě nejedná o bezpečnou dávku, neboť konzumace alkoholu v jakémkoliv množství vždy představuje určité riziko. Stejné stanovisko zaujímá k pití alkoholu i Světová zdravotnická organizace (WHO), která uvádí, že pro zdraví je ideální se konzumaci alkoholu zcela vyhnout.

Ohledně umírněného pití alkoholu se nízkorizikové denní dávky v jednotlivých zemích liší. V České republice stanovuje Státní zdravotní ústav (SZÚ) takzvaná národní vodítka pro střídmou konzumaci alkoholických nápojů.

Za relativně nízkorizikové pití považujeme maximální denní dávku 16 g etanolu pro dospělé ženy a 24 g etanolu pro dospělé muže, přičemž nejméně 2 dny v týdnu bychom měli alkohol zcela vynechat a při nárazovém pití při jedné příležitosti nesmí spotřeba překročit 40 g etanolu.

Stanovené maximální denní dávky přibližně odpovídají tzv. standardnímu nápoji, což je:

– 1 půllitr piva (500 ml) o síle 4 % = 16 g etanolu
– 1 sklenka vína (200 ml) o síle 11 % = 17 g etanolu
– 1 odlivka destilátu (50 ml) o síle 40 % = 16 g etanolu
– 1 malá sklenička likéru (100 ml) o síle 20 % = 18 g etanolu

Obecně je třeba při nízkorizikovém užívání alkoholu dodržovat tyto zásady:

– Nepít více než dva standardní alkoholické nápoje denně – jeden standardní alkoholický nápoj odpovídá přibližně 0,5 l piva nebo 0,2 dcl vína nebo 1 dcl 20% likéru nebo 5 cl 40% destilátu.
– Nepít více než pět dní v týdnu – tzn. nejméně dva dny v týdnu zcela abstinovat.

U žen je tato dávka menší z důvodů fyziologických rozdílů vůči mužům. Jedná se zejména o nižší tělesnou hmotnost a sníženou aktivitu enzymů rozkládajících alkohol.

Současně je třeba připomenout, že v některých případech bychom se měli konzumaci alkoholu vyhnout zcela bez ohledu na relativní nízkou rizikovost malých dávek alkoholu. Nepožívat žádný alkohol byste měli zejména:

– před a během řízení vozidel a obsluhy strojů;
– v době těhotenství a kojení;
– při užívání léků reagujících s alkoholem;
– v případě onemocnění a stavů, při kterých může dojít ke zhoršení při konzumaci alkoholu
– pokud nejste schopen přestat nebo udržet kontrolu nad svým pitím.

V současné době se objevuje řada kontroverzních studií, jež se snaží prokázat příznivý vliv mírné konzumace alkoholu na lidské zdraví. Není náhodou, že velká část z nich vzniká za podpory výrobců alkoholu a následně slouží jako jejich propagace. Často zmiňovaný preventivní účinek mírné konzumace alkoholu pro určitá onemocnění, například příznivý vliv malého množství alkoholu pro srdce, navíc současně ignoruje fakt, že zároveň dojde k významnému zvýšení rizika pro jiné onemocnění, jako je cirhóza jater, cévní mozková příhoda nebo rakovina.


Zdroje:

Babor, T. F. & Higgins-Biddle, J. (2010). Krátké intervence u rizikového a škodlivého pití. Manuál pro použití v primární péči. Praha: Státní zdravotní ústav. Retrieved from http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/zavislosti/kratke_intervence_publikace_1_.pdf

Miovský, M. (2017). Pozitivní vliv umírněného pití alkoholu na lidské zdraví: marné hledání třetí strany mince. Adiktologie, 17(2), 148-160.

Ruprich, J. (2015). Přehled národních vodítek pro střídmou konzumaci alkoholických nápojů: nízkorizikové dávky alkoholu. Praha: Státní zdravotní ústav. Retrieved from http://www.szu.cz/uploads/CZVP/Prehled_voditek_pro_stridmou_konzumaci_alkoholu_etanolu_.pdf

World Health Organization. Q&A – How can I drink alcohol safely? Retrieved (8.1.2017) from http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/alcohol-use/data-and-statistics/q-and-a-how-can-i-drink-alcohol-safely