Nárazové pití alkoholu (binge-drinking, těžké epizodické pití) je často spojeno s noční zábavou. Nejedná se o každodenní užívání alkoholu, ale o epizodické užívání, ke kterému nejčastěji dochází o víkendu nebo ve dnech volna.

Světová zdravotnická organizace (WHO) definuje nárazové užívání alkoholu jako příjem 60 a více gramů čistého alkoholu při jedné příležitosti. Tato dávka odpovídá konzumaci více než třem půllitrovým pivům nebo 0,6 dcl vína.

Státní zdravotní ústav (SZÚ), který stanovuje pro Českou republiku tzv. národní vodítka pro konzumaci alkoholu, však doporučuje nepřekračovat při nárazovém pití dávku 40 g alkoholu, tj. maximálně 2 standardní alkoholické nápoje.

Za standardní alkoholický nápoj se považuje:

– 1 půllitr piva (500 ml) o síle 4 % = 16 g etanolu
– 1 sklenka vína (200 ml) o síle 11 % = 17 g etanolu
– 1 odlivka destilátu (50 ml) o síle 40 % = 16 g etanolu
– 1 malá sklenička likéru (100 ml) o síle 20 % = 18 g etanolu

Na první pohled se může zdát, že tento způsob užívání alkoholu není tak nebezpečný jako např. škodlivé nebo nadměrné užívání alkoholu. Ve skutečnosti však největší rizika spočívají právě v postupném zvyšování frekvence užívání a posouvání hranic běžného způsobu života – jedinec čím dál častěji zařazuje tento způsob trávení volného času, přičemž postupně velmi snadno narůstá tolerance k alkoholu a vzniká fyzická i psychická závislost.

Zdravotní důsledky nárazového pití

Epizodické užívání alkoholu je spojeno s celou  řadou zdravotních a sociálních problému, z nichž nejčastěji jsou zmiňovány:

– nezáměrné úrazy v důsledku dopravních nehod,
– násilného chování v mezilidských vztazích,
– otravy alkoholem,
– infarkt myokardu,
– sexuálně  přenosné choroby,
– nechtěná těhotenství a poškození plodu.

Epizodické pití alkoholu je také významným rizikovým faktorem cévních mozkových příhod, a to zejména u mladých dospělých.

Tento typ užívání alkoholu se často vyskytuje u dospívajících a vysokoškolských studentů – tedy v období přechodu mezi adolescencí a dospělostí, a po přechodu do dospělosti je omezen, protože nárazové užívání alkoholu není v souladu s dospělými sociálními rolemi v zaměstnání, manželství a rodičovství.

U některých dospělých dochází k návratu k tomuto vzorci užívání především v důsledku náročných životních událostí, jakými je například rozvod nebo ztráta zaměstnání. Demografické změny ve společnosti v posledních letech, zahrnující změnu pracovních vzorců a nárůst počtu osob bez partnera, vedou k častějšímu výskytu nárazového užívání alkoholu v dospělé populaci.


Zdroje:

Anderson, P., Gual, A. & Colom, J. (2005). Alkohol a primární zdravotní péče. Klinická vodítka pro identifikaci a krátké intervence. Barcelona: Department of the Government of Catalonia. Retrieved from http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/zavislosti/alkohol/AlkolVoditka.pdf

Babor, T. F. & Higgins-Biddle, J. (2010). Krátké intervence u rizikového a škodlivého pití. Manuál pro použití v primární péči. Praha: Státní zdravotní ústav. Retrieved from http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/zavislosti/kratke_intervence_publikace_1_.pdf

Desai, A. (2010). Governments confront drunken violence. Bulletin of the World Health Organization, 88(9), 641-716. Retrieved from http://www.who.int/bulletin/volumes/88/9/10-010910.pdf

Holcnerová, P. Alkohol – Užívání. Výukový text. Retrieved (5.1.2018) from www.adiktologie.cz/cz/articles/download/3464/alkohol-uzivani-pdf

World Health Organization. (2018). Heavy episodic drinking among drinkers. Retrieved (8.1.2018) from http://www.who.int/gho/alcohol/consumption_patterns/heavy_episodic_drinkers_text/en/