Abstinenční syndrom

Abstinenční syndrom se objevuje při dlouhodobém a nadměrném užívání alkoholu. Vzniká během několika hodin až dní po přerušení nebo snížení pití. Je charakterizovaný fyzickými i psychickými příznaky. Příznaky zpravidla odezní během čtyř až pěti dnů, v některých případech se však mohou rozvinout do alkoholového odvykacího stavu s deliriem (více delirium tremens).

Vzniká během několika hodin až dní po přerušení nebo snížení pití. Příznaky zpravidla odezní během čtyř až pěti dnů, v některých případech se však mohou rozvinout do alkoholového odvykacího stavu s deliriem (více delirium tremens).

Pro abstinenční syndrom jsou charakteristické tyto projevy:

– Bolesti hlavy
– Třes končetin
– Pocení
– Agrese
– Zrychlený tep
– Vyšší krevní tlak
– Nespavost a poruchy spánku
– Nevolnost na zvracení
– Nervozita
– Nesoustředěnost
– Zvýšená úzkost
– Neklid
– Sluchové i zrakové halucinace


Zdroje:

Minařík, J., & Kmoch, V. (2015). Přehled psychotropních látek a jejich účinků. In K. Kalina a kol. (Ed.), Klinická adiktologie (49-83). Praha: Grada Publishing.

Vavrinčíková, L. (2012). Harm reduction a alkohol. Praha: Univerzita Karlova & Togga.