Užívání alkoholu v těhotenství ohrožuje nejen matku, ale představuje riziko zejména pro její nenarozené dítě. Nemusí se přitom jednat o nadměrnou konzumaci alkoholu – současné studie dosud diskutují, jak vysoká hladina alkoholu dítěti škodí. Doposud nebyla stanovená žádná dávka alkoholu, která by pro dítě byla prokazatelně neškodná. Proto odborníci nejčastěji doporučují těhotným ženám alkohol neužívat vůbec.

Užíváním zejména nadměrných dávek alkoholu je dítě vystaveno riziku rozvoje tzv. fetálního alkoholového syndromu (FAS). Dítě se pak rodí se specifickými tělesnými a psychickými následky, které jej mohou ovlivnit na celý život.

Fetální alkoholový syndrom se vyznačuje přítomností tří skupin příznaků:

1. Poruchy růstu

– v době těhotenství (nižší průměrná tělesná hmotnost)
– po porodu (nerovnoměrné rozložení tukové tkáně)

2. Deformity v obličeji

– oči (krátké štěrbiny, horní víčko překrývající vnitřní koutek oka či pokles očního víčka)
– nos (krátký a zvednutý, plochý kořen nosu)
– uši (nízko položené uši, zadní rotace a neplastické boltce)
– ústa (tenké rty, vysoké patro)
– mikrocefalie (předčasné ukončení růstu mozku a často i celé hlavy)

3. Postižení CNS (centrální nervové soustavy)

– intelektuální (mírná až střední mentální retardace)
– neurologická (mikrocefalus – abnormálně malá hlava způsobená zpomaleným a nedostatečným vývojem mozku, svalová hypotonie – snížené napětí a ochablost svalů)
– růstová retardace (zpomalení tělesného růstu)
– chování (zvýšená dráždivost do 1 roku, později hyperkinetická porucha).

Fetální alkoholový syndrom však není jediným rizikem. Můžeme zmínit také další poruchy způsobené užíváním alkoholu v době těhotenství.

Poruchy fetálního alkoholového spektra (Fetal Alcohol Syndrome Disorders) (FASD) – souhrnný název zahrnující následující poruchy:

– FAS (Fetal Alcohol Syndrome) – vztahuje se na děti s výskytem všech tří skupin příznaků
– FAE (Fetal Alcohol Effects) – přítomny pouze poruchy chování a intelektu
– ARBD (Alcohol-Related Birth Defects) – odchylky od normálního vývoje v době porodu – srdeční defekty, zrakové a sluchové problémy, anomálie ve vývoji kloubů
– ARND (Alcohol-Related Neurodevelopmental Disorders) – snížená míra pozornosti, poruchy chování, obsedantně-kompulzivní porucha

vykřičník
CO JE DOBRÉ VĚDĚT

Aktuální výzkumy navíc ukazují, že ženy, které užívají v těhotenství alkohol, se často samy narodily matkám, jež v době těhotenství také konzumovaly alkohol.