Ohledně konzumace alkoholu v těhotenství se dosud nepodařilo zjistit přesné množství alkoholu, jež by bylo pro vyvíjející se dítě neškodné.

Nepít v těhotenství a během kojení je normální.

Pokud je žena těhotná, neexistuje žádné množství alkoholu, které lze považovat za bezpečné. V souladu s tímto také platí, že v průběhu těhotenství neexistuje žádné období, kdy by bylo možné alkohol konzumovat bez rizika. Konzumace jakéhokoliv množství alkoholu je vždy považována za rizikovou s potencionálními následky pro dítě i matku.

V případě, že jste těhotná, neexistuje žádné množství alkoholu, které by bylo považováno za bezpečné. Na tomto faktu nic nemění ani druh alkoholu. Stejně škodlivý je totiž veškerý alkohol, a to včetně vína nebo piva. Existuje celá řada studií, které jasně prokázaly poškození vývoje plodu při chronickém užívání alkoholu. U nižších dávek (1 - 4 sklenice/ týden) se sice výsledky výzkumů různí, zároveň však existují takové studie, které tvrdí, že i malé dávky alkoholu mohou mít negativní vliv na vývoj dítěte. Lékaři u nás proto doporučují těhotným ženám úplnou abstinenci.

Během těhotenství neexistuje žádná doba, kdy by byla konzumace alkoholu vhodná. S abstinencí je ideální začít dokonce už před plánovaným otěhotněním. Alkohol totiž může ovlivnit samotnou schopnost početí nebo zvýšit riziko samovolného potratu v rané fázi těhotenství.

Ze stejného důvodu, by se konzumace alkoholu měli zdržet také sexuálně aktivní ženy, které nepoužívají žádný druh účinné antikoncepce. Pokud by žena neplánovaně otěhotněla a dál užívala alkohol, aniž by o svém těhotenství věděla, nechtěně by tak vystavovala své nenarozené dítě nadměrným dávkám alkoholu, což by mohlo vést k závažnému poškození plodu.

Při zvýšeném požívání alkoholu jsou vystaveni nebezpečí matka i plod již během prvního trimestru. U dítěte může alkohol ohrozit především správný vývoj orgánů a centrální nervové soustavy. Může mít na svědomí vznik neurologických nebo psychických poruch a růstovou nebo mentální retardaci

Největší zátěží pro nenarozené dítě je to, že alkohol přijímá prostřednictvím placenty velmi rychle. Je prokázáno, že alkohol v krvi plodu dosahuje stejné nebo o něco nižší koncentrace, než je hladina alkoholu v krvi matky. Současně mu ale trvá dvakrát pomaleji než tento alkohol ze svého organismu. Současně mu ale trvá dvakrát pomaleji, než tento alkohol ze svého organismu vyloučí. Důvodem je skutečnost, že odbourání alkoholu umožňují jaterní enzymy, které ale dítě do 8. týdne nemá. Dítě je tedy nejvíce citlivé na příjem alkoholu v prvním trimestru těhotenství; současně ani po této době nemá ještě své orgány (játra a ledviny) vyvinuty natolik, aby se dokázalo bezpečně vyrovnat s přítomností alkoholu v těle.

Užívání alkoholu je pro dítě škodlivé také v pozdějších stádiích těhotenství. Pokračování v konzumaci alkoholu v druhém a třetím trimestru představuje riziko pro rozvoj duševních a tělesných poruch v prenatálním i postnatálním vývoji.

Proč ženy pijí v těhotenství alkohol?

Nepít je normální. Tím spíše v těhotenství nebo během kojení. Nenechte si od okolí vnutit opak. Pití alkoholu v těhotenství a během kojení ubližuje vám a hlavně vašemu dítěti. Ochraňte ho tím, že nebudete pít.

Fetální alkoholový syndrom

Pravidelné a nadměrné užívání alkoholu v těhotenství vede u dítěte k tzv. poruchám fetálního alkoholového spektra (FASD), mezi které patří i fetální alkoholový syndrom (FAS).

Nejčastěji se objevují:

– poruchy chování,
– snížená inteligence (mentální retardace)
– impulzivita a zvýšená dráždivost,
– agresivita či hyperkinetická porucha,
– problémy s učením či porozuměním v sociálních situacích.

Z fyzických obtíží se u dětí matek, které konzumují v těhotenství alkohol, může vyskytnout:

– nízká porodní váha a poruchy růstu
– abnormality v oblasti hlavy a mozku,
– srdeční a cévní vady,
– poruchy týkající se motorických dovedností a koordinace pohybů.

Fetální alkoholový syndrom není jediným ohrožením pro vývoj dítěte v pozdějších stádiích těhotenství. Současní pediatři již referují o rizicích ARND – Alcohol-related neurodevelopmental disorder, což je porucha neurologického vývoje dítěte, jež způsobuje poškození nervového systému, aniž by musel být diagnostikován FAS.

Pití alkoholu je škodlivé nejen v době těhotenství, ale také při kojení. Nejdůležitější je nekonzumovat alkohol těsně před samotným kojením. Alkohol totiž přechází do mateřského mléka a dítě přijímá spolu s mlékem stejné množství alkoholu jako matka.

STOP_A5


Zdroje:

Centers for Disease Control and Prevention. (2016). Alcohol Use in Pregnancy. Retrieved (8.1.2018) from https://www.cdc.gov/ncbddd/fasd/alcohol-use.html.

"Stop alkoholu v těhotenství". (2020, 9. září). Žádné množství alkoholu v těhotenství není bezpečné. [infografika]

Roztočil, A. a kol. (2017). Moderní porodnictví. 2., přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing

Schölin, L. (2016). Prevention of harm caused by alcohol exposure in pregnancy. Rapid review and case studies from Member States. Denmark: World Health Orgnization

World Health Orzanization. Is low dose alcohol exposure during pregnancy harmful? Retrieved (9.1.2018) from http://www.euro.who.int/en/data-and-evidence/evidence-informed-policy-making/publications/hen-summaries-of-network-members-reports/is-low-dose-alcohol-exposure-during-pregnancy-harmful

vykřičník
CO JE DOBRÉ VĚDĚT

Na ženy působí alkohol silněji, protože se více váže na vodu, které mají ženy v porovnání s muži v těle méně. Tím u nich dochází dříve ke stavům opilosti a rychlejším negativním účinkům alkoholu na organismus.