Pití alkoholu je škodlivé nejen v době těhotenství, ale také při kojení dítěte. I v tomto období je tedy nezbytné dodržovat určité zásady, aby dítě nebylo zbytečně vystaveno rizikovým situacím.

V prvé řadě je důležité nekonzumovat alkohol těsně před kojením. Alkohol totiž volně přechází do mateřského mléka a dítě tak spolu s mlékem přijímá stejné množství alkoholu jako matka.

U dítěte, jehož matka užívá alkohol a kojí, může dojít k:

– nevolnosti,
– nechutenství,
– podrážděnosti,
– poruchám spánku.

Přesná doba, kdy je již možné dítě nakojit, i když matka požila alkohol, se vždy určuje individuálně – vzhledem k množství daného alkoholického nápoje. Přibližná doporučená doba jsou 2 hodiny před kojením. V případě potřeby je možné mateřské mléko odstříkat a nakrmit dítě z láhve.

Vždy je však potřeba myslet na celková rizika konzumace alkoholu i mimo dobu kojení, neboť alkohol může snižovat produkci mateřského mléka.


Zdroje:

Haastrup, M. B., Pottegård, A., & Damkier, P. (2014). Alcohol and breastfeeding. Basic & clinical pharmacology & toxicology, 114(2), 168-173.

CO JE DOBRÉ VĚDĚT

Velké nebezpečí hrozí zejména v období těhotenství, kdy může dojít k rozštěpu neurální trubice plodu.

Zapojte se do dotazníkového šetření "Spotřebitelské hodnocení typických nádob a obalů na alkoholické nápoje v České republice"

Světová zdravotnická organizace, Univerzita v Heidelbergu a Klinika adiktologie, 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze vyvíjejí prototyp mobilní aplikace pro interaktivní hodnocení spotřeby alkoholu. Tato mobilní aplikace pomůže přesněji kvantifikovat spotřebu alkoholu a identifikovat nebezpečné a škodlivé vzorce užívání v České republice. Pro vytvoření prvního prototypu aplikace musí náš výzkumný tým identifikovat alkoholické nápoje, nádoby a obaly, které jsou nejčastěji používané. Z tohoto důvodu Vás prosíme o účast v tomto šetření.  V průzkumu budete požádáni, abyste ohodnotili alkoholické nápoje a nádoby a obaly na pití podle svých spotřebitelských preferencí.

Šetření se můžete zúčastnit zde