Ženský organismus je všeobecně vůči účinkům alkoholu mnohem citlivější.

Ženy jsou  při časté konzumaci alkoholu více ohroženy:
jaterními a srdečními onemocněními
vysokým krevním tlakem
vznikem rakoviny prsu
vyšším rizikem onemocnění vaječníků
problémy s otěhotněním a neplodností

Současně jsou více ohroženy jaterními a srdečními onemocněními, vysokým krevním tlakem či vznikem rakoviny prsu než ženy, které abstinují. U žen, které pravidelně pijí, byla zjištěna snížená produkce pohlavních hormonů, vyšší riziko onemocnění vaječníků nebo problémy s otěhotněním a neplodností. Těhotné uživatelky alkoholu následně ohrožují nejen sebe, ale i své dítě – více těhotenství.

Jsem těhotná, mohu si dát občas skleničku?

Může dítěti uškodit, když konzumuji alkohol v období kojení?

Co je fetální alkoholový syndrom?

CO JE DOBRÉ VĚDĚT

V České republice bylo zjištěno, že 3/4 žen pije alkohol před početím a 1/3 z nich v této konzumaci pokračuje až do 3. měsíce těhotenství. 16 % žen dokonce užívá alkohol ještě během 3. – 6. měsíce. Konzumace alkoholu v každém stádiu těhotenství s sebou přitom přináší řadu zdravotních rizik pro matku i dítě.

Proč ženy pijí?

Důvody, proč ženy pijí, jsou nejčastěji sociálně-psychologické povahy. Zpravidla se jedná o těžké psychické stavy, pocity úzkosti a deprese, negativní emoce či obecně zvýšenou psychickou zátěž a stres.

Úvodním podnětem může být rozchod s partnerem, nenaplňující manželství, problémy s dětmi či se stárnoucími rodiči. V poslední době odborníci upozorňují na nárůst počtu žen, jež začínají s pitím alkoholu z pracovních důvodů. Tendence vyrovnat se mužům v oblasti pracovního výkonu a být současně dokonalá matka i manželka vede často k úniku k alkoholu.

Je zajímavé, že bylo zjištěno, že vzdělanější ženy pijí více než ženy se středním vzděláním. Tento trend může souviset se sociokulturními změnami ve společnosti: řada žen se dostává do nových pracovních pozic a musí si tak osvojit i nové sociální role. Přijetím nových rolí se však ženy dostávají do situací, v nichž jsou vystaveny častějšímu kontaktu s alkoholem – a to ne vždy v ideálním psychickém rozpoložení. Velmi rizikové jsou také pomáhající profese. Například ženy pracující ve zdravotnictví mají přístup k různým návykovým látkám a často u nich dochází ke kombinacím užívání alkoholu s léky.

 Dalším pro ženu náročným obdobím může být klimakterium, odchod do důchodu či tzv. syndrom prázdného hnízda, kdy děti odcházejí z rodiny a matka se s tím musí vyrovnat.

Projevy závislosti na alkoholu jsou u žen různé. Nejčastěji se ženy snaží svou závislost skrývat, různě maskovat a pít pouze doma a o samotě. Později, kdy se již postupně rozvíjí závislost, žena ztrácí sociální zábrany, konzumaci alkoholu netají ani na veřejných místech či dokonce v zaměstnání. Tato fáze může pozvolna přejít do tzv. terminální fáze alkoholismu, během níž už žena není schopna maskovat nic, její osobnost degraduje, objevuje se poškození poznávacích funkcí, narušení emocionálních projevů a zvýraznění hysterických rysů.

WEBOVÉ STRÁNKY VZNIKLY V RÁMCI PROJEKTU: „Příprava a spuštění veřejnozdravotního centra se zaměřením na alkohol“ | ROZHODNUTÍ č. OZS/65/4141/2017 o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku ze státního rozpočtu České republiky na rok 2017 přímo řízeným organizacím MZ ČR ze dne 11. srpna 2017.

Vznik původní datové části těchto stránek byl podpořen v rámci projektu NETAD, jehož hlavním cílem je síťování vědecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veřejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem v oboru adiktologie. Projekt NETAD je spolufinancován Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (reg.č. CZ.1.07/2.4.00/17.0111). V souvislosti s tímto projektem stránky také umožňují získávání anonymních údajů pro výzkumné účely s cílem zvýšit spolupráci v síti služeb.

Provozovatelem a majitelem internetových stránek je

Klinika adiktologie

1. lékařské fakulty

Univerzity Karlovy a VFN 

v Praze


Nízkorizikové pití