Alkohol a ženy

Ženský organismus je všeobecně vůči účinkům alkoholu mnohem citlivější.

Ženy jsou  při časté konzumaci alkoholu více ohroženy:
jaterními a srdečními onemocněními
vysokým krevním tlakem
vznikem rakoviny prsu
vyšším rizikem onemocnění vaječníků
problémy s otěhotněním a neplodností

Současně jsou více ohroženy jaterními a srdečními onemocněními, vysokým krevním tlakem či vznikem rakoviny prsu než ženy, které abstinují. U žen, které pravidelně pijí, byla zjištěna snížená produkce pohlavních hormonů, vyšší riziko onemocnění vaječníků nebo problémy s otěhotněním a neplodností. Těhotné uživatelky alkoholu následně ohrožují nejen sebe, ale i své dítě – více těhotenství.

Jsem těhotná, mohu si dát občas skleničku?

Může dítěti uškodit, když konzumuji alkohol v období kojení?

Co je fetální alkoholový syndrom?

Ženský organismus je všeobecně vůči účinkům alkoholu mnohem citlivější než mužský. Ženy mají oproti mužům větší podíl tukové tkáně, menší výkonnost jater a méně aktivní žaludeční enzymy. Proto se ženy opijí rychleji než muži.  Ženy mají také oproti mužům méně vody v těle, přičemž platí, že čím méně vody, tím méně dojde při průchodu trávicím traktem k naředění alkoholu. Ženský mozek a další orgány jsou tak vystaveny většímu množství alkoholu a více toxickým látkám, které vznikají při odbourávání alkoholu.

Při dlouhodobém pití alkoholu existuje u žen větší pravděpodobnost poškození zdraví, a to i tehdy pije-li žena méně alkoholu nebo kratší dobu než muž.  Současně jsou více ohroženy jaterními a srdečními onemocněními, poškozením mozku a vysokým krevním tlakem. Nadměrné pití alkoholu u žen navíc zvyšuje riziko vzniku nádorového onemocnění, a to především rakoviny prsu, trávicí soustavy a hlavy a krku, které se zvyšuje o to víc, jestliže žena zároveň kouří.

U žen, které pravidelně pijí, byla zjištěna snížená produkce pohlavních hormonů, vyšší riziko onemocnění vaječníků nebo problémy s otěhotněním a neplodností.

Nadměrné požití alkoholu také zvyšuje riziko, že se žena stane obětí násilného činu nebo sexuálního zneužití.

Těhotné uživatelky alkoholu následně ohrožují nejen sebe, ale i své dítě – více těhotenství a fetální alkoholový syndrom

Proč ženy pijí?

Důvody, proč ženy pijí, jsou nejčastěji sociálně-psychologické povahy. Zpravidla se jedná o

– těžké psychické stavy,
– pocity úzkosti a deprese,
– negativní emoce či
– obecně zvýšenou psychickou zátěž a stres.

Úvodním podnětem může být rozchod s partnerem, nenaplňující manželství, problémy s dětmi či se stárnoucími rodiči. V poslední době odborníci upozorňují na nárůst počtu žen, jež začínají s pitím alkoholu z pracovních důvodů. Tendence vyrovnat se mužům v oblasti pracovního výkonu a být současně dokonalá matka i manželka vede často k pocitům selhání a úniku k alkoholu.

Je zajímavé, že bylo zjištěno, že vzdělanější ženy pijí více než ženy se středním vzděláním. Tento trend může souviset se sociokulturními změnami ve společnosti: řada žen se dostává do nových pracovních pozic a musí si tak osvojit i nové sociální role. Přijetím nových rolí se však ženy dostávají do situací, v nichž jsou vystaveny častějšímu kontaktu s alkoholem – a to ne vždy v ideálním psychickém rozpoložení. Velmi rizikové jsou také pomáhající profese. Například ženy pracující ve zdravotnictví mají přístup k různým návykovým látkám a často u nich dochází ke kombinacím užívání alkoholu s léky.

Dalším pro ženu náročným obdobím může být klimakterium, odchod do důchodu či tzv. syndrom prázdného hnízda, kdy děti odcházejí z rodiny a matka se s tím musí vyrovnat.

Projevy závislosti na alkoholu jsou u žen různé. Nejčastěji se ženy snaží svou závislost skrývat, různě maskovat a pít pouze doma a o samotě. Později, kdy se již postupně rozvíjí závislost, žena ztrácí sociální zábrany, konzumaci alkoholu netají ani na veřejných místech či dokonce v zaměstnání. Tato fáze může pozvolna přejít do tzv. terminální fáze alkoholismu, během níž už žena není schopna maskovat nic, její osobnost degraduje, objevuje se poškození poznávacích funkcí, narušení emocionálních projevů a zvýraznění hysterických rysů.


Zdroje:

National Institutes of Health & National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism. (2015). Alcohol: A women’s health issue. USA: National Institutes of Health. Retrieved from https://pubs.niaaa.nih.gov/publications/brochurewomen/Woman_English.pdf

CO JE DOBRÉ VĚDĚT

V České republice bylo zjištěno, že 3/4 žen pije alkohol před početím a 1/3 z nich v této konzumaci pokračuje až do 3. měsíce těhotenství. 16 % žen dokonce užívá alkohol ještě během 3. – 6. měsíce. Konzumace alkoholu v každém stádiu těhotenství s sebou přitom přináší řadu zdravotních rizik pro matku i dítě.