Zúčastněte se výzkumného šetření ohledně postojů obyvatel k závislostem

Rádi bychom Vás pozvali do výzkumné studie a požádali Vás o vyplnění výzkumného online dotazníku, který se zaměřuje na postoje obyvatel ČR k vybraným oblastem závislostí, včetně alkoholu. Výzkum je realizován několika Evropskými univerzitními institucemi s cílem vytvářet efektivní preventivní programy a vzdělávání v oblasti návykových látek a závislostí. Dotazník je zcela Číst více…

Potřebujete omezit pití alkoholu? Zeptejte se na Národní lince pro odvykání

Národní linka pro odvykání je bezplatná telefonická služba určená všem lidem, kteří potřebují pomoc s omezením pití alkoholu nebo hledají radu ohledně problematického pití svých blízkých. Kromě odvykání od alkoholu poskytuje Národní linka také odborné poradenství v oblasti odvykání kouření, hraní a drog. Na Národní lince se Vám budou věnovat zkušení odborní Číst více…

Alkohol v českých tištěných médiích, rozhlase a televizi, výběr témat 7.-20. 6. 2020

Počet mrtvých varuje. Od ledna přibyly další křížky Liberecký kraj společně s Policií ČR, Týmem silniční bezpečnosti a BESIPem pokračuje v preventivních programech pro zvýšení bezpečnosti dopravy. Důvodem je nárůst smrtelných nehod pod vlivem alkoholu. Pět křížků, pět mrtvých. Taková je bilance za prvních pět měsíců letošního roku na silnicích Číst více…

Alkohol v českých tištěných médiích, rozhlase a televizi, výběr témat 10.-23. 5. 2020

Znojmo dál omezí pití v ulicích Podněty obyvatel města i poznatky strážníků městské policie ve Znojmě změnily mapu znojemských lokalit, kde je zakázáno konzumovat alkohol na veřejných místech. Město upravilo svou vyhlášku. […] Právo, Jižní Morava – Vysočina, 23.05.2020 Strážníci hlídají pití mimo zahrádky S rozvolňováním opatření začaly podniky v Číst více…

Užívání tabáku a alkoholu v české populaci v roce 2019: Státní zdravotní ústav ČR vydal novou výzkumnou zprávu

Stejně jako v předchozích letech i letos vydává Státní zdravotní ústav České republiky (SZÚ ČR) publikaci Užívání tabáku a alkoholu v České republice 2019 shrnující poznatky o užívání tabáku a alkoholu v české populaci. Pravidelný monitoring poznatků ohledně užívání tabáku a alkoholu v populaci je důležitý nejen z hlediska doplnění Číst více…

Zapojte se do celoevropského šetření probíhajícího v souvislosti s COVID-19

Prosíme o účast v aktuálním celoevropském šetření! Cílem tohoto celoevropského výzkumu je zjištění souvislostí mezi aktuální pandemií SARS-CoV-2 (COVID-19) a Vaší spotřebou alkoholu. V souvislostí se šířením tohoto onemocnění v Evropě byla vládami evropských států přijata celá řada opatření, která vedla ke změnám v našem každodenním životě doma i na Číst více…

Zapojte se do dotazníkového šetření "Spotřebitelské hodnocení typických nádob a obalů na alkoholické nápoje v České republice"

Světová zdravotnická organizace, Univerzita v Heidelbergu a Klinika adiktologie, 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze vyvíjejí prototyp mobilní aplikace pro interaktivní hodnocení spotřeby alkoholu. Tato mobilní aplikace pomůže přesněji kvantifikovat spotřebu alkoholu a identifikovat nebezpečné a škodlivé vzorce užívání v České republice. Pro vytvoření prvního prototypu aplikace musí náš výzkumný tým identifikovat alkoholické nápoje, nádoby a obaly, které jsou nejčastěji používané. Z tohoto důvodu Vás prosíme o účast v tomto šetření.  V průzkumu budete požádáni, abyste ohodnotili alkoholické nápoje a nádoby a obaly na pití podle svých spotřebitelských preferencí.

Šetření se můžete zúčastnit zde