Spotřebitelské hodnocení typických nádob a obalů na alkoholické nápoje v České republice

Vážená respondentko, vážený respondente, Světová zdravotnická organizace, Univerzita v Heidelbergu a Klinika adiktologie, 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze vyvíjejí prototyp mobilní aplikace pro interaktivní hodnocení spotřeby alkoholu. Tato mobilní aplikace pomůže přesněji kvantifikovat spotřebu alkoholu a identifikovat nebezpečné a škodlivé vzorce užívání v České Číst více…

Mám se rád, nemám se rád?

Souvislosti mezi narcistickými rysy osobnosti na základě sebeposouzení a úrovní osobnostní funkční schopnosti u pacientů se závislostí na návykových látkách . Rádi bychom vás požádali o účast ve výzkumu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Kliniky adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Svojí účastí pomůžete k hodnocení psychometrických vlastností psychologických Číst více…

WHO SAFER

Škodlivé užívání alkoholu má přímý – a velmi negativní – dopad na veřejné zdraví a vývoj v České republice. Podle údajů WHO se v letech 2010–2016 celková spotřeba alkoholu na osobu v České republice zvýšila ze 14,0 na 14,4 litru čistého alkoholu na osobu. Cílem této stručné zprávy je zdůraznit Číst více…

Navštivte nás na Dni Zdraví 2021

V sobotu 31. července proběhne na Karlově náměstí v Praze akce Den zdraví pořádaný Ministerstvem zdravotnictví ČR. Navštivte bohatý program, na kterém nebudeme chybět ani my se stánkem věnujícím se problematice užívání alkoholu. Ministerstvo zdravotnictví Vás zve na historicky třetí Den zdraví, který se uskuteční v sobotu 31. července 2021 Číst více…

Osobní svědectví Anonymních alkoholiků

Anonymní alkoholici patří mezi nejrozšířenější organizace svépomoci pro závislé na alkoholu. Jedná se o sdružení žen a mužů, kteří se navzájem dělí o svoji zkušenost, sílu a naději. Jediným požadavkem pro členství v AA je touha přestat pít, aby mohli řešit své problémy a napomáhat tak sobě i dalším k uzdravení Číst více…

Zpráva OECD: „Preventing Harmful Alcohol Use“

Jeden ze tří dospělých v předchozím měsíci alespoň nadměrně užíval alkohol a každý pátý teenager zažil stav opilosti ve svých 15 letech. Škodlivé vzorce konzumace alkoholu mají dalekosáhlé důsledky pro jednotlivce, společnost i ekonomiku. Pomocí mikrosimulačního modelování tato kniha analyzuje náklady na konzumaci alkoholu v 52 zemích (včetně zemí OECD, Číst více…

Evropani během první vlny pandemie omezili pití alkoholu

Mezinárodní dotazníkový výzkum s bezmála 32 tisíci respondentů ukázal, že spotřeba alkoholu během prvních měsíců pandemie skoro ve všech zemích Evropy včetně České republiky v průměru mírně klesla. Na konzumaci měl sice vliv stres spojený s finanční situací respondentů, ale na druhé straně také omezená dostupnost alkoholu. „Mnozí vzali karanténní opatření jako příležitost, šli do sebe a zlepšili svoji životosprávu. U malé skupiny rizikových uživatelů však stres spojený s pandemií zhoršil jejich problémy s alkoholem a někteří z nich už museli vyhledat odbornou pomoc,“ upozorňuje PhDr. Miroslav Barták, Ph.D., z Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice, která se na mezinárodním výzkumu zásadním způsobem podílela.

Vedoucí Centra veřejného zdraví se zaměřením na alkohol, Miroslav Barták v rozhovoru s Tomášem Pavlíčkem

Vedoucí Centra veřejného zdraví se zaměřením na alkohol Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze a SZÚ, PhDr. Miroslav Barták, Ph.D. v rozhovoru s Tomášem Pavlíčkem na Radiožurnálu. Podle Miroslava Bartáka může pondělní (17.5.2021) otevření zahrádek restaurací svádět lidi k nadměrnému užívání alkoholu. Varuje, že krátkodobé pozitivní prožitky Číst více…

Zapojte se do dotazníkového šetření "Spotřebitelské hodnocení typických nádob a obalů na alkoholické nápoje v České republice"

Světová zdravotnická organizace, Univerzita v Heidelbergu a Klinika adiktologie, 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze vyvíjejí prototyp mobilní aplikace pro interaktivní hodnocení spotřeby alkoholu. Tato mobilní aplikace pomůže přesněji kvantifikovat spotřebu alkoholu a identifikovat nebezpečné a škodlivé vzorce užívání v České republice. Pro vytvoření prvního prototypu aplikace musí náš výzkumný tým identifikovat alkoholické nápoje, nádoby a obaly, které jsou nejčastěji používané. Z tohoto důvodu Vás prosíme o účast v tomto šetření.  V průzkumu budete požádáni, abyste ohodnotili alkoholické nápoje a nádoby a obaly na pití podle svých spotřebitelských preferencí.

Šetření se můžete zúčastnit zde