Alkoholické nápoje se nesmí prodávat a podávat osobám mladším 18 let. Fyzická osoba, která osobě mladší 18 let alkoholický nápoj prodá nebo podá, se dopustí přestupku. Za tento přestupek mu může být uložena pokuta až do výše 150.000,- Kč.

Pokud ale prodá alkoholický nápoj osobě mladší 15 let, může mu být uložena pokuta až do výše 300.000,- Kč. Pokud tak učiní jako právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, může mu být uložena pokuta až do výše 1.000.000,- Kč.

Pokud ale právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba prodá nebo podá alkoholický nápoj osobě mladší 15 let, může mu být uložena pokuta až do výše 2.000.000,- Kč. Rovněž lze za tento přestupek uložit právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě zákaz činnosti do 2 let.

Obecně je alkohol považován za návykovou látku. Ne každý nápoj, který obsahuje alkohol, je považován za nápoj alkoholický.

Aby se jednalo alkoholický nápoj, musí obsahovat více než 0,5 % objemových ethanolu. Nealkoholické pivo je tedy nealkoholickým nápojem, a to i pokud obsahuje určité množství alkoholu. Pokud objem ethanolu v konkrétním nápoji je
vyšší než 0,5 %, jedná se vždy o alkoholický nápoj.

Alkoholické nápoje se nesmí prodávat a podávat ve zdravotnickém zařízení a v prostorách souvisejících s jeho provozem.

Stejně tak se nesmí prodávat alkoholické nápoje ve škole a školském zařízení, pokud nejde o prodej nebo podávání alkoholu v prostoru školy a školského zařízení využívaného v rámci soustavné přípravy na budoucí povolání v oborech vzdělání se zaměřením na gastronomii, hotelnictví, zemědělství, potravinářství nebo potravinářskou chemii. Alkoholické nápoje lze prodávat nebo podávat ve škole a školském zařízení po dobu, kdy v něm neprobíhá vyučování nebo výchovná činnost a po kterou provozovatel školy nebo školského zařízení tento prostor poskytl pro jiné účely, než je určen.

Osoba prodávající nebo podávající alkoholické nápoje musí být starší 18 let. To neplatí pro situaci, jde-li o osobu, u níž je tento prodej nebo podávání součástí soustavné přípravy na budoucí povolání v oborech vzdělání se zaměřením na gastronomii, hotelnictví a turismus, obchod, potravinářství nebo potravinářskou chemii.

Alkoholický nápoj je zakázáno podávat a prodávat v zařízení sociálně-právní ochrany dětí, v provozovně, kde je provozována živnost, jejímž předmětem je péče o děti do 3 let, v prostoru, kde je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, nebo v zařízení, kde je uskutečňována mimoškolní výchova a vzdělávání, nezařazeném do rejstříku škol a školských zařízení.

Je zakázáno prodávat nebo podávat alkoholický nápoj osobě, o níž lze důvodně předpokládat, že alkoholický nápoj vzápětí požije a následně bude vykonávat činnost, při níž by vzhledem k předchozímu požití alkoholického nápoje mohla ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek. Fyzická osoba, která této osobě alkoholický nápoj prodá nebo podá, se dopustí přestupku. Za tento přestupek mu může být uložena pokuta až do výše 10.000,- Kč. Pokud tak učiní jako právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, může mu být uložena pokuta až do výše 50.000,- Kč.

Rovněž je zakázáno prodávat alkoholický nápoj osobě zjevně ovlivněné alkoholem nebo jinou návykovou látkou. Fyzická osoba, která osobě zjevně ovlivněné alkoholem alkoholický nápoj nebo jinou návykovou látku prodá, se dopustí přestupku. Za tento přestupek mu může být uložena pokuta až do výše 10.000,- Kč.

Pokud tak učiní jako právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, může mu být uložena pokuta až do výše 50.000,- Kč.

Prodej alkoholu prostřednictvím prodejního automatu je zcela vyloučen.

Prodej a výroba hraček, které napodobují tvar a vzhled alkoholických nápojů je zakázán. To se vztahuje i na dovoz takových hraček. Ale nevztahuje se to na potraviny, které je napodobují. Proto je možné vyrábět a prodávat např. dětské šampaňské. Pokud někdo poruší toto omezení, dopustí se přestupku.

V případě, že se jedná o fyzickou osobu, může jít uložena pokuta až do výše 5.000,- Kč. Pokud tak učiní jako právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, může mu být uložena pokuta až do výše 50.000,- Kč. Rovněž lze za tento přestupek uložit právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě zákaz činnosti do 2 let.