U mladých lidí, kteří pijí alkohol, je větší pravděpodobnost, že se setkají s:

→ problémy ve škole, jako je vyšší počet absencí nebo horší známky,

→ sociální problémy, jako jsou hádky nebo omezená účast na různých mimoškolních aktivitách,

→ právní problémy, například zatčení za řízení nebo fyzické ublížení někomu pod vlivem alkoholu,

→ fyzické problémy, jako je kocovina nebo některá onemocnění,

→ nechtěný, neplánovaný a nechráněný sex,

→ narušení normálního růstu nebo sexuálního vývoje,

→ fyzické a sexuální násilí,

→ zvýšené riziko sebevražd a vražd,

→ dopravní nehody způsobené alkoholem a další neúmyslná zranění, jako jsou popáleniny, pády nebo utonutí,

→ problémy s pamětí,

→ současné užívání také jiných látek,

→ změny ve vývoji mozku, které mohou mít celoživotní následky.

→ otrava alkoholem.

Podávání a prodej alkoholu dětem

Testování dětí na přítomnost alkoholu

Poradna