Jaké jsou účinky alkoholu na můj organismus?

Alkohol obsahuje chemickou látku ethanol neboli ethylalkohol (C2H5OH). Po chemické stránce se tedy o něm hovoří spíše jako o ethanolu či ethylakoholu.

Ethanol poskytuje organismu energii (1 g = 7 kcal = 29,3 kJ), ale prakticky nemá výživovou hodnotu. Téměř většina alkoholických nápojů zcela postrádá vitaminy, bílkoviny a většinou i minerály a tuky.  Z nutričního hlediska obsahuje pouze prázdné kalorie, které se při časté konzumaci negativně projeví na množství tukové tkáně a působí vznik nadváhy.

Ačkoliv má alkohol vysokou energetickou hodnotu, při dlouhodobé konzumaci vysokých dávek může naopak hrozit podvýživa (malnutrice). K podvýživě může docházet jednak v případě poškození trávicí soustavy alkoholem nebo pokud dojde k omezení příjmu stravy vlivem pokrytí energetické potřeby člověka alkoholem.

Při pití alkoholu dochází ke zvyšování sekrece žaludečních kyselin a histaminu, což může vést ke vzniku zánětlivých procesů. Největší riziko platí zejména pro oblast trávicí soustavy – střev a žaludku. Chronický zánět žaludku může následně vést až k rakovinotvornému bujení.

Alkohol dále ovlivňuje metabolismus ostatních živin, vitamínů a minerálních látek a regulaci vody. Narušení hospodaření organismu s vodou má negativní vliv na většinu fyziologických funkcí organismu. Alkohol totiž snižuje produkci antidiuretického hormonu v mozku, který následně zvyšuje ztráty vody močí – což s sebou nese také ztráty cenných minerálních látek, zejména vápníku, hořčíku, manganu, fosforu, draslíku a zinku. Zvýšený pocit žízně může také zvyšovat bažení (craving) po alkoholu.

Nedostatek vitaminů může být způsoben jednak sníženým příjmem potravy nebo poruchou metabolismu v důsledku nadměrného pití alkoholu. Jedná se zejména o vitaminy skupiny B, vitamin C a vitaminy rozpustné v tucích A, D, E.

Při závislosti na alkoholu dochází k porušení vstřebávání vitaminu B1 neboli thiaminu, který je důležitý pro rozklad alkoholu – jinými slovy, čím více alkoholu člověk příjme, tím více thiaminu tělo spotřebuje. K rychlým ztrátám vitaminů skupiny B dochází zejména při kombinaci nedostatečné výživy a pití alkoholu. Jejich nedostatek může vyústit až v poruchu metabolismu nebo Wernickeho-Korsakově syndromu. Tento syndrom postihuje zejména kognitivní funkce, jako je paměť, pozornost a myšlení, ale také motorické funkce a centrální nervovou soustavu.

Při nadměrné konzumaci alkoholu se organismus chová k dalším vitaminům, jako by byly v nadbytku, a snaží se je z těla vyloučit – například kyselinu listovou a vitamin C. V játrech se postupně začnou uvolňovat zásoby, které odcházejí do krve a následně v podobě folátů ledvinami z těla ven. Tím dochází ke snížení vstřebávání kyseliny listové ve střevě, snížení aktivace imunity, zvýšení rizika anémie, srdečních onemocnění či rakoviny tlustého střeva. Velké nebezpečí hrozí zejména v období těhotenství, kdy může dojít k rozštěpu neurální trubice plodu (např. rozštěp páteře).

Alkohol způsobuje také nerovnováhu minerálních látek v těle. Důsledkem mohou být závažné zdravotní problémy. Chronický abúzus alkoholu zvyšuje množství železa v organismu a tím i sekreci žaludečních kyselin. Vyšší absorpce pak vede k postižení jater a zvýšení krvácivosti – nejen z nosu či dásní, ale celé trávicí soustavy. Současně tento nadbytek negativně ovlivňuje množství ostatních minerálních látek, jako je mangan, vápník, fosfor či zinek, jejichž absorpci naopak snižuje.


Zdroje:

Kasper, H., & Burghardt, W. (2015). Výživa v medicíně a dietetika. Praha: Grada Publishing.

Nešpor, K. (2007). Kocovina po intoxikaci alkoholem. Medicína pro praxi, 6. Retrieved from https://www.medicinapropraxi.cz/pdfs/med/2007/06/07.pdf

Nešpor, K., Holeštová, D., & Zima, T. (2005). Alkohol a poruchy minerálního a vodního hospodářství.  Česká a Slovenská psychiatrie, 101(6). Retrieved from  http://www.cspsychiatr.cz/dwnld/CSP_2005_6_331_332.pdf

Šmídová, I., & Fiala, J. (2013). Poruchy metabolismu a nutrice spojené s abúzem alkoholu. Praktický lékař, 93(1).