Rakovina je dnes hlavní příčinnou úmrtí a její výskyt a mortalita stále celosvětově narůstá. Z vědeckých důkazů víme, že užívání alkoholu má příčinnou souvislost s nejméně sedmi druhy rakoviny. Jinými slovy to znamená, že pití alkoholu má přímý vliv na vznik rakoviny dutiny ústní, hltanu, hrtanu, jícnu, jater, tlustého střeva a konečníku a prsu. Kromě uvedených se spekuluje i o souvislosti užívání alkoholu s rakovinou slinivky, prostaty a se zhoubným melanomem, dále pak existují důkazy o souvislosti s rakovinou žaludku a žlučníku. U čtyřech druhů rakovin (rakovina dutiny ústní, hltanu, jícnu a prsu) byla navíc souvislost mezi výskytem rakoviny a pitím alkoholu zjištěna i v případě užívání nízkých dávek alkoholu.

Z údajů Světové zdravotnické organizace (WHO) vyplývá,
že z 9 milionů všech úmrtí na rakovinu bylo celkem 4,2 % zapříčiněno užíváním alkoholu.

Nejvíce úmrtí na rakovinu v souvislosti s pitím alkoholu bylo zjištěno v Evropském regionu, kde se dokonce jedná o více než 6 % ze všech úmrtí na rakovinu. Nejčastěji vyskytovaným nádorovým onemocněním s největším podílem úmrtí byl kolorektální karcinom (rakovina tlustého střeva a konečníku), rakovina jater a jícnu.

Mechanismus, kterým alkohol působí na vznik rakovinového bujení, není zcela známý. Pravděpodobně se zde uplatňuje více faktorů. Diskutuje se například o roli acetaldehydu (vzniká v těle při metabolizování etanolu) jako karcinogenu (látka vyvolávající rakovinné bujení).


Zdroje:

Bagnardi, V., Rota, M., Botteri, E., Tramacere, I., Islami, F., Fedirko, V., ... & Pelucchi, C. (2015). Alcohol consumption and site-specific cancer risk: a comprehensive dose–response meta-analysis. British journal of cancer, 112(3), 580.

Bray, F., Ferlay, J., Soerjomataram, I., Siegel, R. L., Torre, L. A., & Jemal, A. (2018). Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA: a cancer journal for clinicians, 68(6), 394-424.

World Health Organization [WHO]. (2018). Global status report on alcohol and health 2018. Ženeva: World health organization.