Pití alkoholu a kouření cigaret je úzce propojené chování. Ukázalo se, že lidé, kteří pijí alkohol, častěji kouří a naopak. Navíc ti, kteří pijí vyšší dávky alkoholu mají tendenci vykouřit více cigaret. Lidé závislí na alkoholu jsou také třikrát častěji kuřáky a naopak lidé závislí na tabáku jsou dokonce čtyřikrát častěji závislí také na alkoholu.

Kuřáci vykazují vyšší pravděpodobnost zejména nadměrného užívání alkoholu či nárazového pití (tzv. binge-drinking).

Statistika také ukazuje, že lidé závislí na alkoholu častěji umírají na onemocnění spojené s užíváním tabáku než na problémy vztažené k nadměrné konzumaci alkoholu.

Kombinované užívání alkoholu a tabáku přináší množství zdravotních i sociálních důsledků, které jsou navzájem provázány.  Rostoucí množství důkazů navíc naznačuje, že tato kombinace výrazně zvyšuje riziko rozvoje některých nádorových onemocnění (rakovina dutiny ústní a hrdla). Jak konzumace alkoholu, tak kouření cigaret jsou také hlavními rizikovými faktory rozvoje srdečně-cévních onemocnění.

Dalším důsledkem kombinovaného užití těchto látek je posílení uspokojujícího zážitku z jejich užívání. Bylo prokázáno, že pití alkoholu zvyšuje potěšení z kouření cigaret. To může být zvláště problém pro jedince, kteří se pokoušejí přestat kouřit, protože hrozí vyšší riziko relapsu.

Pozitivní efekt má zanechání kouření na abstinenci od alkoholu. Nejenže bylo prokázáno, že zanechání kouření u abstinujícího člověka závislého na alkoholu nevede k relapsu (porušení abstinence), ale dokonce může pravděpodobnost relapsu snížit.


Zdroje:

National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism. (2007). Alcohol and tobacco. Alcohol Alert, 71. Retrieved from https://pubs.niaaa.nih.gov/publications/aa71/AA71.pdf

WEBOVÉ STRÁNKY VZNIKLY V RÁMCI PROJEKTU: „Příprava a spuštění veřejnozdravotního centra se zaměřením na alkohol“ | ROZHODNUTÍ č. OZS/65/4141/2017 o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku ze státního rozpočtu České republiky na rok 2017 přímo řízeným organizacím MZ ČR ze dne 11. srpna 2017.

Vznik původní datové části těchto stránek byl podpořen v rámci projektu NETAD, jehož hlavním cílem je síťování vědecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veřejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem v oboru adiktologie. Projekt NETAD je spolufinancován Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (reg.č. CZ.1.07/2.4.00/17.0111). V souvislosti s tímto projektem stránky také umožňují získávání anonymních údajů pro výzkumné účely s cílem zvýšit spolupráci v síti služeb.

Provozovatelem a majitelem internetových stránek je

Klinika adiktologie

1. lékařské fakulty

Univerzity Karlovy a VFN 

v Praze


Nízkorizikové pití