Co když kombinuji alkohol s tabákem?

Alkohol s nikotinem patří mezi celosvětově nejrozšířenější legální návykové látky.

Pití alkoholu a kouření cigaret je úzce propojené chování. Ukázalo se, že lidé, kteří pijí alkohol, častěji kouří a naopak. Navíc ti, kteří pijí vyšší dávky alkoholu, mají tendenci vykouřit více cigaret. Dospělí kuřáci mají také až o polovinu vyšší pravděpodobnost vzniku závislosti na alkoholu, než dospělí nekuřáci, častěji užívají nadměrné dávky alkoholu či pijí nárazově (tzv. binge-drinking). Naopak lidé závislí na alkoholu jsou třikrát častěji také kuřáky.

Současné užívání alkoholu a nikotinu s sebou přináší závažná zdravotní rizika. Jejich kombinace vede k takzvané synergii nežádoucích účinků. To znamená, že při jejich současném užití jsou nežádoucí účinky větší, než kdybychom tyto látky užili jednotlivě. Užívání těchto látek může mít za následek rozvoj kardiovaskulárních onemocnění, cévních onemocnění mozku, žaludečních vředů a v neposlední řadě výrazně zvyšuje riziko rozvoje některých nádorových onemocnění (rakovina dutiny ústní, hrdla).

Kromě synergického účinku alkoholu a nikotinu mezi těmito dvěma látkami existuje i takzvaná zkřížená tolerance. Znamená to, že užívání nikotinu snižuje účinky vyvolané alkoholem. To může vést ke zvýšené konzumaci alkoholu za účelem dosažení stejného účinku, který člověk očekává. Důsledkem je zvýšené riziko rozvoje závislosti na alkoholu a otravy alkoholem.

Statistika také ukazuje, že lidé závislí na alkoholu častěji umírají na onemocnění spojené s užíváním tabáku než na problémy vztažené k nadměrné konzumaci alkoholu.

Dalším důsledkem kombinovaného užití alkoholu a cigaret je posílení uspokojujícího zážitku z jejich užívání, nárůst euforie a opilosti. Nikotin navíc zvyšuje tlumící účinek alkoholu, což při vysokých přijatých dávkách, může snadněji vyústit k život ohrožujícímu stavu se zástavou dechu a oběhu.


Zdroje:

National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism. (2007). Alcohol and tobacco. Alcohol Alert, 71. Retrieved from https://pubs.niaaa.nih.gov/publications/aa71/AA71.pdf

Nosková, K., Dovrtělová, G., Zendulka, O. (2016). Farmakologické interakce etanolu s nikotinem a kofeinem. Adiktologie, 16(3), 228–234.