Co když kombinuji alkohol s marihuanou?

Současné užití marihuany (či hašiše) a alkoholu je mezi lidmi jednou z nejčastějších kombinací hned po tabáku. Kombinace těchto návykových látek může být rizikovější, než užívání obou látek samostatně a může vést k různým nepředvídatelným reakcím a nepříjemným tělesným stavům.

Konzumace marihuany společně s alkoholem zvyšuje hladinu THC, čímž dochází k umocnění efektu konopné látky. Kromě zvýšení euforického pocitu, ale může dojít i ke zvýšení nežádoucích účinků marihuany, jako jsou závrať, ospalost, nevolnost a obtížné soustředění. U disponovaných jedinců může kombinace těchto látek zvýšit riziko projevu úzkosti nebo psychotických příznaků. Zvláště nebezpečná může být situace v případě vážné intoxikace alkoholem. Marihuana totiž potlačuje dávivý efekt a existuje zde riziko vdechnutí zvratků a zadušení se.

Současné užívání alkoholu a konopných látek zvyšuje frekvenci užívání obou látek a zvyšuje také množství vypitého alkoholu. Konzument se tak vystavuje většímu riziku otravy alkoholem a vzniku závislosti na alkoholu či marihuaně se všemi zdravotními i sociálními důsledky. Významným nebezpečím je také riziko dopravních nehod. Bylo zjištěno, že současné užití těchto látek zvyšuje pravděpodobnost řízení pod vlivem až třikrát. Kromě účinku alkoholu navíc užití marihuany ovlivňuje soustředění a schopnost adekvátní reakce v dopravních situacích.

Nadužívání alkoholu má také vliv na možný neúspěch léčby závislosti na konopných látkách, a proto uživatelé konopných látek mohou pitím alkoholu nevědomky zvyšovat riziko selhání v léčbě. Co se týče užívání alkoholu a konopných látek, je tedy důležité mít na paměti, že nelze pouze nadhodnocovat izolované účinky konopných drog samotných, neboť důležitou roli zde hraje právě alkohol.


Zdroje:

Alcohol & Drug Abuse Institute [ADAI]. (2013). Alcohol and Marijuana. Retrieved from http://learnaboutmarijuanawa.org/factsheets/alcohol.htm

Blanco, C., Hasin, D. S., Wall, M. M., Flórez-Salamanca, L., Hoertel, N., Wang, S., ... & Olfson, M. (2016). Cannabis use and risk of psychiatric disorders: prospective evidence from a US national longitudinal study. JAMA psychiatry, 73(4), 388-395.

Lukas, S. E., & Orozco, S. (2001). Ethanol increases plasma Δ9-tetrahydrocannabinol (THC) levels and subjective effects after marihuana smoking in human volunteers. Drug & Alcohol Dependence, 64(2), 143-149.

Subbaraman, M. S., & Kerr, W. C. (2015). Simultaneous versus concurrent use of alcohol and cannabis in the National Alcohol Survey. Alcoholism: clinical and experimental research, 39(5), 872-879.