Současné užití marihuany (či hašiše) a alkoholu je mezi lidmi jednou z nejčastějších kombinací. Kombinace těchto návykových látek obvykle způsobí zesílení účinků obou látek, ale může vést také k různým nepředvídatelným reakcím a nepříjemným tělesným stavům charakterizovaným

– úzkostí
– útlumem
– závratěmi
– dezorientací
– nevolností
– zvracením

U disponovaných jedinců může smíchání alkoholu s marihuanou zvýšit riziko projevu psychotických příznaků. Konzumace marihuany společně s alkoholem zvyšuje vstřebávání THC, čímž dochází k umocnění efektu konopné látky.

Zvláště nebezpečná je situace, kdy konzument upadne do hlubokého spánku. Marihuana totiž potlačuje dávivý efekt a existuje zde riziko vdechnutí zvratků a zadušení se.

Alkohol má také vliv na zvyšování frekvence užívání konopných látek, může tedy způsobit přechod od „užívání“ konopných látek k „závislosti“ na nich. Užívání marihuany navíc zvyšuje riziko vzniku závislosti na jiných návykových látkách včetně závislosti na alkoholu se všemi zdravotními i sociálními důsledky.

Mezi nejvýznamnější důsledky na život konzumenta lze uvést:

– nižší produktivitu práce
– ztrátu postavení ve společnosti
– nedokončení vzdělání či ztrátu zaměstnání
– problémy ve vztazích v rodině i okolí
– existenční a finanční potíže

Významným nebezpečím užívání konopných látek samotných, ale i v kombinaci s alkoholem, je riziko dopravních nehod pod vlivem těchto látek. Kromě účinku alkoholu navíc užití marihuany ovlivňuje soustředění a schopnost adekvátní reakce v dopravních situacích.

Nadužívání alkoholu má také vliv na možný neúspěch léčby závislosti na konopných látkách, a proto uživatelé konopných látek mohou pitím alkoholu nevědomky zvyšovat riziko selhání v léčbě. Co se týče užívání alkoholu a konopných látek, je tedy důležité mít na paměti, že nelze pouze nadhodnocovat izolované účinky konopných drog samotných, neboť důležitou roli zde hraje právě alkohol.


Zdroje:

Blanco, C., Hasin, D. S., Wall, M. M., Flórez-Salamanca, L., Hoertel, N., Wang, S., ... & Olfson, M. (2016). Cannabis use and risk of psychiatric disorders: prospective evidence from a US national longitudinal study. JAMA psychiatry, 73(4), 388-395.

National Cannabis Prevention and Information Centre. (2016). Mixing cannabis and alcohol. Retrieved from https://cannabissupport.com.au/workplace-and-clinical-resources/publications/factsheets/mixing-cannabis-and-alcohol/

WEBOVÉ STRÁNKY VZNIKLY V RÁMCI PROJEKTU: „Příprava a spuštění veřejnozdravotního centra se zaměřením na alkohol“ | ROZHODNUTÍ č. OZS/65/4141/2017 o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku ze státního rozpočtu České republiky na rok 2017 přímo řízeným organizacím MZ ČR ze dne 11. srpna 2017.

Vznik původní datové části těchto stránek byl podpořen v rámci projektu NETAD, jehož hlavním cílem je síťování vědecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veřejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem v oboru adiktologie. Projekt NETAD je spolufinancován Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (reg.č. CZ.1.07/2.4.00/17.0111). V souvislosti s tímto projektem stránky také umožňují získávání anonymních údajů pro výzkumné účely s cílem zvýšit spolupráci v síti služeb.

Provozovatelem a majitelem internetových stránek je

Klinika adiktologie

1. lékařské fakulty

Univerzity Karlovy a VFN 

v Praze


Nízkorizikové pití