Závažnou komplikací je rozvoj tělesné i psychické závislosti. Značná toxicita alkoholu vede také k vážnému poškození organismu.

Rizika spojená s nárazovým užíváním

úrazy v opilosti – poruchy chování s agresivitou a snížená kritičnost mohou vést k riskantnímu chování s následnými úrazy
úrazy při dopravní nehodě (ať už jako chodec, řidič nebo pasažér)
utonutí
otrava alkoholem
nechráněný sex a tím zvýšené riziko onemocnění sexuálně přenosnou chorobou či riziko nechtěného otěhotnění
interakce s léky – vzájemné působení s užívanými léky

Nárazové užívání alkoholu je spojeno s celou řadou zdravotních a sociálních problémů. Zvyšuje riziko srdečních chorob (arytmie, kalcifikace tepen, arterioskleróza) a náhlé smrti i u osob, které dosud nevykazovaly žádné známky probíhajícího onemocnění srdce. U mladých lidí je tento způsob užívání alkoholu považován za rizikový faktor vzniku mozkové a ischemické cévní příhody. U starších pacientů se objevuje v kombinaci se srdeční arytmií – nejčastěji v poruše fibrilace síní.

Jaká jsou zdravotní rizika při užívání alkoholu?

Jaké jsou účinky alkoholu na můj organismus?

Co udělá pití alkoholu s mým vzhledem?

Mám nadváhu, škodí mi alkohol více?

Co když kombinuji alkohol s tabákem?

Co když kombinuji alkohol s marihuanou?

Co když kombinuji alkohol s dalšími návykovými látkami?

Rizika spojená s dlouhodobým užíváním

Poškození trávicí soustavy – poruchy trávení, průjmy, gastritidy. Chronické poškození může vést k rozvoji nádorového onemocnění – rakovina jater, jícnu, žaludku, tenkého střeva a rekta.

Poškození jater může vést k rozvoji jaterní cirhózy a k jícnovým varixům.

Při poškození slinivky může dojít k rozvoji diabetu II. typu (cukrovky).

Významné mohou být obtíže spojené s podvýživou a nedostatečným příjmem vitaminů při chronickém abúzu alkoholu (vit. B1, B12, kyselina listová), které mohou vést k život ohrožujícím stavům.

Funkční a orgánové poškození srdečně-cévního systému (arteriální hypertenze, kardiomyopatie), poruchy krvetvorby, anémie a poruchy srážení krve.

Úzkostně-depresivní stavy a poruchy spánku.

Při chronickém abúzu alkoholu může vzniknout psychotická porucha, která je způsobena poškozením mozku. Projevuje se přítomností halucinací, paranoidních bludů, mohou se objevit i změny afektivity a poznávacích funkcí.

Na základě organického poškození mozku dochází k poruchám paměti až do stádia demence.

Poškození nervového systému je spojeno s neurotoxickým účinkem alkoholu (polyneuropatie, organické poškození mozku). Korsakovův amnestický syndrom je těžké narušení krátkodobé paměti, pacient nedostatky paměti vyplňuje smyšlenkami, stav může vyústit až v demenci.

Poškození endokrinního systému vede k narušení sekrece glukokortikoidů a testosteronu, u mužů vede k impotenci.

U těhotných žen může dojít k poškození plodu a rozvoji fetálního alkoholového syndromu (FAS).

Rizikové užívání alkoholu vede také k duševním a behaviorálním poruchám vyvolaným užíváním alkoholu. Současné studie ukazují, že rizikové pití se častěji vyskytuje u nemocných schizofrenií. Zároveň bylo prokázáno, že již nízká spotřeba alkoholu může zhoršovat příznaky této nemoci a rušit účinnost standardních léků. Jiný výzkum ukázal, že výsledky nemocných se zlepšily, pokud byla léčba schizofrenie spojená s omezením škodlivého pití alkoholu – což naznačuje další spojitost, a to takovou, že rizikový vzorec užívání alkoholu může velmi často pozvolna přejít ve škodlivé užívání alkoholu.

CO JE DOBRÉ VĚDĚT

Česká republika zaujímá evropské prvenství v počtu případů rakoviny tlustého střeva u mužů (ženy jsou na devátém místě). Toto onemocnění je z velké míry ovlivněno právě konzumací piva a tvrdého alkoholu. Častým zvykem je taktéž nemírná kombinace tučného masa, uzenin či smažených jídel a pití piva – což riziko nádorových onemocnění ještě zvyšuje.

WEBOVÉ STRÁNKY VZNIKLY V RÁMCI PROJEKTU: „Příprava a spuštění veřejnozdravotního centra se zaměřením na alkohol“ | ROZHODNUTÍ č. OZS/65/4141/2017 o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku ze státního rozpočtu České republiky na rok 2017 přímo řízeným organizacím MZ ČR ze dne 11. srpna 2017.

Vznik původní datové části těchto stránek byl podpořen v rámci projektu NETAD, jehož hlavním cílem je síťování vědecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veřejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem v oboru adiktologie. Projekt NETAD je spolufinancován Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (reg.č. CZ.1.07/2.4.00/17.0111). V souvislosti s tímto projektem stránky také umožňují získávání anonymních údajů pro výzkumné účely s cílem zvýšit spolupráci v síti služeb.

Provozovatelem a majitelem internetových stránek je

Klinika adiktologie

1. lékařské fakulty

Univerzity Karlovy a VFN 

v Praze


Nízkorizikové pití