S konzumací alkoholu se pojí celá řada zdravotních problémů, z nichž mnohé můžeme považovat za velmi závažné či dokonce život ohrožující. Škodlivé užívání alkoholu souvisí s celou řadou duševních onemocnění, poruch chování, nepřenosných onemocnění a také zranění. Závažnou komplikací užívání nadměrných dávek alkoholu je též rozvoj tělesné i psychické závislosti. Značná toxicita alkoholu vede k rozsáhlému poškození organismu. V dnešní době již také víme, že pití vyšších dávek alkoholu zvyšuje pravděpodobnost výskytu nejméně sedmi druhů rakoviny.

Konzumace alkoholu ale může v celé řadě případů být i příčinnou úmrtí. Dle Světové zdravotnické organizace (WHO) zemřelo v roce 2016 v souvislosti se škodlivým užíváním alkoholu celosvětově více než 3 miliony lidí, což představuje 5,3 % všech úmrtí. Škodlivé užívání alkoholu má přímou souvislost s více než 200 různými nemocemi a zraněními.

Akutní účinky alkoholu

Alkohol a rakovina

Jaké jsou účinky alkoholu na můj organismus?

Co udělá pití alkoholu s mým vzhledem?

Mám nadváhu, škodí mi alkohol více?

Co když kombinuji alkohol s tabákem?

Co když kombinuji alkohol s marihuanou?

Co když kombinuji alkohol s dalšími návykovými látkami?

Akutní zdravotní rizika při užití alkoholu

Nárazové užívání alkoholu je spojeno s celou řadou zdravotních a sociálních problémů. Zvyšuje riziko srdečních chorob (arytmie, kalcifikace tepen, arterioskleróza) a náhlé smrti i u osob, které dosud nevykazovaly žádné známky probíhajícího onemocnění srdce. U mladých lidí je tento způsob užívání alkoholu považován za rizikový faktor vzniku mozkové a ischemické cévní příhody. U starších pacientů se objevuje v kombinaci se srdeční arytmií (nejčastěji fibrilace síní).

→ Poškození nervového systému (neurotoxicita) – negativně působí již denní dávky 20-60 g čistého alkoholu, což odpovídá přibližně 1 l piva nebo 0,5 l vína
Otrava alkoholem
Úrazy pod vlivem alkoholu a v opilosti – poruchy chování s agresivitou a snížená kritičnost mohou vést k riskantnímu chování s následnými úrazy
→ Úrazy při dopravní nehodě (ať už jako chodec, řidič nebo pasažér)
Utonutí
→ I malá konzumace alkoholu může u některých lidí spouštět migrény a bolesti hlavy

Nechráněný sex a tím zvýšené riziko onemocnění sexuálně přenosnou chorobou (HIV/AIDS, žloutenka, kapavka, syfilis a další) či riziko nechtěného otěhotnění
Interakce s léky – vzájemné působení alkoholu s užívanými léky může vést k předávkování, výskytu nežádoucích účinků i ovlivnění a zesílení účinků některé z přítomných látek. Z běžně užívaných léků jsou známé interakce alkoholu například s analgetiky, některými antihypertenzivy, antibiotiky, antipsychotiky, antidepresivy a dalšími léky. Zvláště nebezpečné a život ohrožující je užití alkoholu s léky, které mají tlumivý efekt (opiáty, benzodiazepiny apod.)

Rizika spojená s dlouhodobým užíváním

Poškození trávicí soustavy – poruchy trávení, průjmy, gastritidy (alkohol zvyšuje tvorbu žaludečních šťáv, a tím způsobuje překyselení žaludku, které naleptává žaludeční sliznici). Krátkodobě se projevuje bolestí žaludku, nevolností a zvracením, dlouhodobě vznikem žaludečního vředu). Chronické poškození může vést k rozvoji nádorového onemocnění – rakovině jater, jícnu, žaludku a tenkého střeva. Více než 20 g alkoholu (0,5 l piva) denně zvyšuje riziko nádorů tlustého střeva a konečníku.

Poškození jater může vést k rozvoji jaterní cirhózy (nahrazení poškozené jaterní tkáně vazivem) a k jícnovým varixům (žilním městkům, obdobě křečovým žilám, které při prasknutí způsobují život ohrožující ztrátu krve zvracením). Cirhotická (zvazivovatělá) játra nejsou schopna plnit žádnou ze svých funkcí, tedy ani detoxikovat alkohol nebo přeměňovat vlastní odpadový produkt bílkovinného metabolismu – amoniak – na močovinu. Amoniak ničí mozkové buňky, vede ke změnám osobnosti, spánkové inverzi, třesu končetin a smrti.

Poškození slinivky může způsobit velmi bolestivý akutní zánět provázený zvracením a zežloutnutím kůže (akutní pankreatitida). Zánět slinivky může způsobit její odumření nebo přejít do chronické fáze, kdy se ve slinivce netvoří enzymy štěpící tuky, což může vést až ke vzniku nádoru. O zhoubných nádorech slinivky je známo, že dlouho rostou nerozpoznány, a proto je doba přežití po jejich odhalení velmi krátká.

Při poškození slinivky v důsledku nadměrné konzumace alkoholu bývají zničeny i buňky, které ve slinivce tvoří inzulín, a proto může dojít k rozvoji diabetu II. typu (cukrovky). Významné mohou být obtíže spojené s podvýživou a nedostatečným příjmem vitaminů při chronickém abúzu alkoholu (vit. B1, B12, kyselina listová), které mohou vést k život ohrožujícím stavům. Poškozená sliznice žaludku totiž není schopna produkovat tzv. vnitřní faktor, který umožňuje vstřebávání vitamínů skupiny B v tenkém střevě.

Funkční a orgánové poškození srdečně-cévního systému: hypertenze neboli vysoký krevní tlak, kardiomyopatie (degenerace srdeční svaloviny), poruchy krvetvorby, anémie neboli chudokrevnost (poškozená játra nejsou schopna železo ukládat). Při poruchách srážení krve nejsou poškozené jaterní buňky schopné tvořit srážlivé faktory. Při krvácení z poškozené žaludeční sliznice nebo jícnových varixů je tak krvácení umocněno ještě zvýšenou krvácivostí.

Úzkostně-depresivní stavy a poruchy spánku způsobené kromě samotného užívání alkoholu také vyšší hladinou amoniaku, který v organismu vzniká přirozeně v důsledku rozpadu bílkovin a poškozuje mozkové buňky. Poškozená játra jej totiž nedokážou správně detoxikovat na močovinu a vyloučit.

Při chronickém abúzu alkoholu může vzniknout psychotická porucha, která je způsobena poškozením mozku. Projevuje se přítomností halucinací, paranoidních bludů (vztahovačností, podezřívavostí), mohou se objevit i změny afektivity (emocí a nálad) a kognitivních (poznávacích) funkcí, tedy zhoršení soustředění, pozornosti, zpomalení myšlení a porozumění informacím.

Na základě organického poškození mozku dochází k poruchám paměti až do stádia demence.

Poškození nervového systému je spojeno s neurotoxickým účinkem alkoholu (polyneuropatie – poškození nervů, organické poškození mozku). Korsakovův amnestický syndrom je těžké narušení krátkodobé paměti, pacient nedostatky paměti vyplňuje smyšlenkami, stav může vyústit až v demenci (degenerace mozku, která se projevuje oslabováním inteligence, vůle a rozpadem osobnosti)

Poškození endokrinního systému (soustava žláz s vnitřní sekrecí) vede k narušení sekrece glukokortikoidů a testosteronu, u mužů vede k impotenci.

U těhotných žen může dojít k poškození plodu a rozvoji fetálního alkoholového syndromu (FAS), který se projevuje poruchami růstu, typickým vzhledem v obličeji dítěte, mentální retardací a vrozenými vadami různých orgánů např. srdce.

Konzumace alkoholu způsobuje úbytek kostní hmoty, který se nazývá osteoporóza (řídnutí kostí), zpomaluje hojení zlomenin a vyplavuje vápník z kostí.

Rizikové užívání alkoholu vede také k duševním a behaviorálním poruchám (poruchy chování) vyvolaným užíváním alkoholu. Současné studie ukazují, že rizikové pití se častěji vyskytuje u nemocných schizofrenií. Zároveň bylo prokázáno, že již nízká spotřeba alkoholu může zhoršovat příznaky této nemoci a rušit účinnost standardních léků. Jiný výzkum ukázal, že výsledky nemocných se zlepšily, pokud byla léčba schizofrenie spojená s omezením škodlivého pití alkoholu – což naznačuje další spojitost, a to takovou, že rizikový vzorec užívání alkoholu může velmi často pozvolna přejít ve škodlivé užívání alkoholu.


Zdroje:

Centers for Disease Control and Prevention. (2016). Fact sheets – Alcohol use and your health. Retrieved from https://www.cdc.gov/alcohol/fact-sheets/alcohol-use.htm

Dueland, A. N. (2015). Headache and alcohol. Headache: The Journal of Head and Face Pain, 55(7), 1045-1049.

Miovský, M. (2017). Pozitivní vliv umírněného pití alkoholu na lidské zdraví: marné hledání třetí strany mince. Adiktologie, 17(2), 148–160.

Minařík, J., & Kmoch, V. (2015). Přehled psychotropních látek a jejich účinků. In K. Kalina a kol. (Ed.), Klinická adiktologie (49-83). Praha: Grada Publishing.

Nešpor, K., & Matanelli, O. (2011). Interakce alkoholu a jiných látek: komplikovaný problém. General Practitioner/Praktický Lékař, 91(9).

Šafránková, A. & Nejedlá, M. (2006). Interní ošetřovatelství I. díl. Praha: Grada Publishing, a.s.

World Health Organization [WHO]. (2018). Global status report on alcohol and health 2018. Ženeva: World health organization.

World Health Organization. (2015). Alcohol. Retrieved from http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs349/en/

vykřičník

CO JE DOBRÉ VĚDĚT

Česká republika zaujímá evropské prvenství v počtu případů rakoviny tlustého střeva u mužů (ženy jsou na devátém místě). Toto onemocnění je z velké míry ovlivněno právě konzumací piva a tvrdého alkoholu. Častým zvykem je taktéž nemírná kombinace tučného masa, uzenin či smažených jídel a pití piva – což riziko nádorových onemocnění ještě zvyšuje.