Lidé se díky němu cítí uvolněnější, bezprostřednější a mají vyšší sebevědomí ve vztahu k opačnému pohlaví. Snadněji tak navazují kontakt s atraktivním protějškem, rozvíjí se jejich sexuální fantazie a otevírá prostor pro nové zážitky a praktiky. To s sebou však přináší také různá rizika a negativní dopady zejména v oblasti zdraví.

Bylo zjištěno, že pravidelná konzumace alkoholu snižuje kvalitu a počet spermií. Studie ukazují, že dlouhodobé užívání alkoholu má negativní vliv na plodnost a snižuje potenci.

Dle aktuálních statistik má také přibližně 8 až 63 % osob léčících se za závislosti na alkoholu některou ze sexuálních poruch.

Alkohol

– snižuje zábrany
– povzbuzuje sexuální touhu
– zvyšuje pocit vzrušení.

Nejčastěji se objevují

– poruchy erekce a ejakulace u mužů
– u žen problémy s orgasmem

Přestože účinky mírného požití alkoholu nejprve zrychlí pohyb neuronů a podnítí fantazii, později se projeví zejména tlumivé účinky alkoholu, které způsobí snížení citlivosti vůči sexuálním podnětům. U mužů se to projeví jako problémy s dosažením a udržením erekce a prodlouženou nebo naopak předčasnou ejakulací, u žen se objevují potíže s dosažením vyvrcholení. Alkohol totiž sice vystupňuje sexuální touhu, ale neumožní prožít původní sexuální fantazie.

V neposlední řadě má užívání alkoholu vliv také na výběr partnera a způsob sexuálního styku. Vedle uvolnění sexuálních zábran a posílení pocitu sebedůvěry ztrácí člověk schopnost sebekontroly a snadněji se dostává do situací, kterým by se, pokud by nebyl ovlivněn alkoholem, pravděpodobně vyhnul. Alkohol totiž oslabuje schopnost koncentrace a snižuje úsudek i kritický náhled, takže člověk může například snadno podlehnout sexuálně rizikovému partnerovi a nakazit se tak virem HIV nebo jinou pohlavně přenosnou chorobu. Nechtěné těhotenství není tedy jediným rizikem a vždy je důležité myslet na zásady bezpečného sexu – což po konzumaci alkoholu obvykle nebývá aktuálním tématem.

Je prokázáno, že užívání alkoholu souvisí se vznikem zhoubných nádorů varlat u mužů a zhoubných nádorů prsu u žen.