Alkohol a každodenní život

Nejčastěji nás alkohol v denním životě ohrožuje na pracovišti

nižší produktivita
zvýšená úrazovost v práci
zhoršení docházky do práce
vyšší pracovní fluktuace (střídání zaměstnání)

Nadměrné užívání alkoholu a závislost na alkoholu mohou často zásadním způsobem ohrožovat náš každodenní život. Negativně se může holdování alkoholu promítat do pracovního výkonu v zaměstnání, způsobit problémy v mezilidských vztazích a intimním životě s partnerem, a zvláště nebezpečné je za každých okolností také řízení pod vlivem alkoholu.

Co mi hrozí, pokud mě zaměstnavatel přistihne při pití alkoholu na pracovišti?

Jaký vliv má požívání alkoholu na mezilidské vztahy?

Co alkohol a sex?

Co když řídím pod vlivem alkoholu?

Je problém pití alkoholu během prázdnin nebo volna?

Dalším ohrožením je také konzumace alkoholu na pracovišti po skončení pracovní doby

nižší produktivita
zvýšená úrazovost v práci
zhoršení docházky do práce
vyšší pracovní fluktuace (střídání zaměstnání)

Dle zákoníku práce totiž platí zákaz také v této oblasti. Pro mnohé zaměstnance, ale i vedoucí může být tato skutečnost nemilým překvapením a zároveň zdrojem určitých komplikací. Současná praxe totiž ukazuje, že s problémem alkoholu na pracovišti se potýká nejeden vedoucí: v našem prostředí může být někdy velmi obtížné vyjít vstříc zaměstnancům – udržet dobrou atmosféru na pracovišti a přitom dodržovat zákoník práce.

Zakázáno je také konzumovat alkohol na služební cestě nebo během přestávky v práci (i mimo pracoviště).

Tento zákaz se vztahuje rovněž k užívání alkoholu v době mimopracovní, což platí pro případy, kdy by účinek alkoholu mohl přetrvávat až do nástupu zaměstnance do práce, čímž by mohl být ovlivněn jeho pracovní výkon.