Alkohol a každodenní život

Nadměrné užívání alkoholu, závislost na alkoholu či užívání alkoholu v nevhodných situacích mohou kromě zdravotních rizik přinášet problémy i v řadě jiných oblastí. Užívání alkoholu má negativní dopady na pracovní i rodinný život. Snižuje pracovní výkon a ovlivňuje udržení si zaměstnání. Vysoce nebezpečné je užívání alkoholu v souvislosti s řízením motorových vozidel. Nadměrná konzumace alkoholu přináší komplikace v partnerském životě, které mohou vyústit až v domácí násilí. Nadužívání alkoholu snižuje schopnost řádné péče o děti či další blízké.

Co mi hrozí, pokud mě zaměstnavatel přistihne při pití alkoholu na pracovišti?

Jaký vliv má požívání alkoholu na mezilidské vztahy?

Co alkohol a sex?

Co když řídím pod vlivem alkoholu?

Je problém pití alkoholu během prázdnin nebo volna?