Nejčastěji nás alkohol v denním životě ohrožuje na pracovišti

nižší produktivita
zvýšená úrazovost v práci
zhoršení docházky do práce
vyšší pracovní fluktuace (střídání zaměstnání)

Hladina alkoholu má významný vliv na pracovní výkon. Současné studie zjistily, že samotní uživatelé alkoholu se sice nedomnívají, že by jejich intoxikace měla na pracovní výkon vliv, ostatní zaměstnanci a zaměstnavatelé však uváděli, že nadměrné užívání alkoholu na pracovišti je spojeno s nižším výkonem, nedostatkem samostatnosti a problémy v mezilidských vztazích. Několika výzkumnými studiemi bylo zjištěno, že rizikové užívání alkoholu vede k nezaměstnanosti – vztah mezi nezaměstnaností je však oboustranný, protože u některých jedinců může ztráta zaměstnání vést ke zvýšené konzumaci alkoholu.

Co mi hrozí, pokud mě zaměstnavatel přistihne při pití alkoholu na pracovišti?

Jaký vliv má požívání alkoholu na mezilidské vztahy?

Co alkohol a sex?

Co když řídím pod vlivem alkoholu?

Je problém pití alkoholu během prázdnin nebo volna?

Dalším ohrožením je také konzumace alkoholu na pracovišti po skončení pracovní doby

nižší produktivita
zvýšená úrazovost v práci
zhoršení docházky do práce
vyšší pracovní fluktuace (střídání zaměstnání)

Dle zákoníku práce totiž platí zákaz také v této oblasti. Pro mnohé zaměstnance, ale i vedoucí může být tato skutečnost nemilým překvapením a zároveň zdrojem určitých komplikací. Současná praxe totiž ukazuje, že s problémem alkoholu na pracovišti se potýká nejeden vedoucí: v našem prostředí může být někdy velmi obtížné vyjít vstříc zaměstnancům – udržet dobrou atmosféru na pracovišti a přitom dodržovat zákoník práce.

Zakázáno je také konzumovat alkohol na služební cestě nebo během přestávky v práci (i mimo pracoviště).

Tento zákaz se vztahuje rovněž k užívání alkoholu v době mimopracovní, což platí pro případy, kdy by účinek alkoholu mohl přetrvávat až do nástupu zaměstnance do práce, čímž by mohl být ovlivněn jeho pracovní výkon.

Nízkorizikové pití