Jak vzniká

Přechod od škodlivého užívání alkoholu k závislosti probíhá většinou velmi nenápadně, pozvolna a často na něj jedince upozorní až jeho okolí.

 

Přitom na fyzické rovině dochází postupně

  • ke zvyšování tolerance vůči alkoholu,
  • postupné ztrátě kontroly nad příjmem alkoholu,
  • zanedbávání osobních zájmů, pracovního, rodinného a společenského života atd.

 

V podstatě se nedá jednoznačně stanovit přesná míra, kdy škodlivé užívání alkoholu přechází v závislost, neboť spotřeba alkoholu a následné poškození způsobené jeho vlivem nejsou standardními jednotkami – lidé se mohou během svého života pohybovat v rámci tohoto kontinua, včetně závislosti na alkoholu, střídavě jedním i druhým směrem.

 

Ve výzkumu se věnuje pozornost studiu vlivu genetických faktorů na vznik závislosti.

Objevují se studie dvojčat, adoptovaných dětí či transgenerační rodinné studie.

Závěry ukazují, že tyto faktory mají jistý podíl na vzniku závislosti – přesto se však pomyslný „gen alkoholismu" nezjistil.

Stejně tak výzkumy zaměřující se především na podíl osobnostních faktorů při vzniku závislosti na alkoholu rovněž žádné výsledky potvrzující převahu těchto faktorů dosud neprokázaly. Termín „prealkohololická osobnost" tedy též nemůže být považován za vědecké odůvodnění.

Vyhledávání

adi logo 1line CZ

 

 

 

 

 

Provozovatelem a majitelem internetových stránek je

Klinika adiktologie

1. lékařské fakulty

Univerzity Karlovy

v Praze

 

 

Internetová poradna

poradna

 

Vznik datové části těchto stránek

byl podpořen v rámci

projektu NETAD.OPVK hor zakladni logolinkMINI

 

 

logo-mzcr

who