Příznaky

alkohol zavislost2Přechod od škodlivého užívání alkoholu k závislosti probíhá většinou velmi nenápadně, pozvolna a často na něj jedince upozorní až jeho okolí.

 

Postupně se objevují tyto příznaky:

  • zvyšování tolerance vůči alkoholu,
  • postupná ztráta kontroly nad příjmem alkoholu,
  • zanedbávání osobních zájmů,
  • zanedbávání pracovního, rodinného a společenského života atd.

 

Současně dochází k postupným změnám v osobnosti člověka:

  • Objevují se nejprve drobné změny v myšlení, následně v chování a prožívání.
  • Postupně se mohou objevovat změny v celkové osobnosti. V podstatě se jedná o způsob vyrovnávání se s realitou a problémy ve vztazích či zaměstnání, které se kvůli závislosti na alkoholu objevily. Tyto změny se nazývají „alkoholické obrany" a vycházejí z myšlení jedince, který se jimi snaží vysvětlit či obhájit svůj způsob užívání alkoholu a zamaskovat tak rozvíjející se závislost.
  • Dalším znakem rozvinuté závislosti je nárůst tolerance k alkoholu. Projevuje se postupným zvyšováním denní dávky alkoholu: jedinec musí přijímat čím dál vyšší množství alkoholu, aby dosáhl relativně normálního stavu fungování organismu. Tento efekt způsobuje, že člověk často přijímá velmi vysoké dávky alkoholu, aniž by při tom vypadal nápadně nebo působil jako opilý.
  • Společně s tím však dochází k výraznému snížení schopnosti organismu rychle a účinně metabolizovat alkohol, což v kombinaci s následným snížením tolerance vůči alkoholu vede postupně k tomu, že i malé množství požitého alkoholu u jedince vyvolá příznaky těžké opilosti. Zde tedy vidíme celkový vývoj tolerance k alkoholu a její pozvolnou změnu od nárůstu k rapidnímu snížení.

 

Závislost na alkoholu také výrazně narušuje kognitivní funkce.

Nejvíce je narušena paměť – při časté a dlouhodobé konzumaci alkoholu se objevují tzv. alkoholová okénka (neboli palimpsesty), což jsou výpadky paměti, kdy si jedinec nepamatuje nic, co se dělo během doby po užití alkoholu. Tato porucha je současně propojená s výskytem „ranních doušků", jež jsou vyústěním potřeby jedince odstranit symptomy nastupujícího abstinenčního syndromu právě napitím se alkoholického nápoje hned po probuzení. Zároveň se závislý člověk tímto způsobem snaží vyrovnat s poruchami paměti. 

Vyhledávání

adi logo 1line CZ

 

 

 

 

 

Provozovatelem a majitelem internetových stránek je

Klinika adiktologie

1. lékařské fakulty

Univerzity Karlovy

v Praze

 

 

Internetová poradna

poradna

 

Vznik datové části těchto stránek

byl podpořen v rámci

projektu NETAD.OPVK hor zakladni logolinkMINI

 

 

logo-mzcr

who