Delirium tremens

abstinenci syndrom maly2Delirium tremens je alkoholická duševní porucha, která vzniká u osob závislých na alkoholu po přerušení dosavadního příjmu alkoholu. Bývá taktéž klasifikována jako odvykací stav s deliriem a jedná se o život ohrožující stav.

Vzniku deliria tremens předchází, tzv. predelirantní stav projevující se:

 • třesem končetin,
 • záškuby těla,
 • zvýšeným krevním tlakem a zrychlenou činností srdce,
 • pocením,
 • poruchami spánku,
 • pocitem vyčerpání,
 • nechutí k jídlu a
 • celkovou nevolností.

Tato fáze trvá přibližně 1-2 dny a poté přechází v rozvoj samotného deliria tremens.

 

Somatické příznaky se projevují stejně jako symptomy predelirantního stavu a de facto korespondují s příznaky odvykacího stavu.

 

Mezi psychické příznaky můžeme zahrnout:

 • narušení kognitivních funkcí,
 • poruchu vnímání projevující se zrakovými halucinacemi (zejména hmyzem či drobnými zvířaty) a
 • poruchu vědomí, jež se projevuje narušením orientace místem a časem.

Tento akutní stav deliria trvá zpravidla 2-5 dní a má vždy individuální průběh.

 

V současné době se lidé s deliriem léčí na jednotce intenzivní péče, příp. jsou hospitalizováni na detoxifikační jednotce v zařízení střednědobé ústavní léčby, čímž se výrazně snižuje riziko úmrtí.

Po odeznění akutních psychotických příznaků se často objevuje poškození paměti a celkově návrat k původnímu stavu psychického fungování může trvat několik dnů až týdnů - vše záleží na zdravotním stavu jednotlivce. 

 

 

Vyhledávání

adi logo 1line CZ

 

 

 

 

 

Provozovatelem a majitelem internetových stránek je

Klinika adiktologie

1. lékařské fakulty

Univerzity Karlovy

v Praze

 

 

Internetová poradna

poradna

 

Vznik datové části těchto stránek

byl podpořen v rámci

projektu NETAD.OPVK hor zakladni logolinkMINI

 

 

logo-mzcr

who