Pravidla bezpečného pití

V prvé řadě je důležité zmínit, že žádné pití alkoholu není bezpečné.

Můžeme hovořit maximálně o pití, které definuje WHO jako pití s akceptovatelnou mírou rizika.
Jedná se o způsob užívání, který v evropských zemích klasifikujeme jako mírné užívání alkoholu.

V tomto případě se jedná o příjem

 • maximálně jednoho alkoholického nápoje denně pro většinu žen a seniorů a
 • maximálně dvou alkoholických nápojů denně pro většinu mužů.

V přepočtu na gram to znamená

 • 10–40 g pro muže a
 • 10–20 g pro ženy,

přičemž 20 g alkoholu odpovídá přibližně 0,5 l piva nebo 2 dcl vína.

WHO pro tuto kategorii doporučuje obecné rozmezí 10–30 g alkoholu za den – přičemž konečný dopad alkoholu na jedince závisí vždy na individuálních faktorech, jako je

 • fyziologický stav,
 • tělesná hmotnost či
 • aktivita enzymů rozkládajících alkohol.

Současně v některých případech je prakticky bezpředmětné uvažovat o „bezpečném" – nerizikovém pití alkoholu – jedná se zejména o

 • těhotné a kojící ženy nebo ženy, které plánují těhotenství,
 • osoby, které podílející se na řízení motorových vozidel, výškových pracích či jiných aktivitách vyžadujících koncentraci a pozornost, dále
 • osoby užívající léky,
 • abstinující pacienti se syndromem závislosti na alkoholu či
 • děti a adolescenti.

V případě, že jedinec tzv. ví, co si může dovolit – lze případně odhadnout, jaká míra alkoholu pro něj aktuálně nebude riziková.
Je však důležité mít na paměti zdravotní rizika, která toto krátkodobě „bezpečné" pití při dlouhodobém praktikování provázejí.
V neposlední řadě je užitečné uvést, že tento vzorec užívání alkoholu může často pozvolna přejít v tzv. rizikové pití alkoholu či dokonce škodlivé užívání alkoholu.

Vyhledávání

adi logo 1line CZ

 

 

 

 

 

Provozovatelem a majitelem internetových stránek je

Klinika adiktologie

1. lékařské fakulty

Univerzity Karlovy

v Praze

 

 

Internetová poradna

poradna

 

Vznik datové části těchto stránek

byl podpořen v rámci

projektu NETAD.OPVK hor zakladni logolinkMINI

 

 

logo-mzcr

who