Co je ještě umírněné pití

Mírné užívání alkoholu (moderate drinking) je charakterizováno jako užívání alkoholu, které obecně není spojeno se zvýšeným rizikem a problémy, které může alkohol způsobovat uživateli nebo společnosti.

 

Míra rizika je samozřejmě individuálně odlišná a obecně tak v zásadě něco jako "bezpečná hranice" není možné stanovit a je vhodné spíše hovořit o hranici, kdy riziko prolémů začíná být již být pro uživatele prokazatelně vyšší a kdy již nemusí jít o tzv. kontrolované nebo umírněné pití.

 

Obecně bývá za mírné užívání alkoholu považováno užití

 • maximálně jednoho tzv. standardního alkoholického nápoje denně (tj. cca 20 gramů čístého alkoholu) pro většinu žen a seniorů a
 • maximálně dvou alkoholických nápojů denně (tj. cca 40 gramů čistého alkoholu) pro většinu mužů.

 

Z hlediska míry rizika definuje WHO dávku

 • 60 gramů čistého alkoholu na den u mužů a
 • 40 gramů alkoholu na den u žen či seniorů

jako hranici, označenou za vyšší míru rizika a zároveň hranici, kdy je – při pravidelné denní konzumaci – alkohol již zcela jednoznačně zdraví nebezpečný.

Jedna sklenice, resp. tzv. standardní nápoj přitom obsahuje přibližně 20 gramů čistého alkoholu, a je reprezentován přibližně

 • jedním půllitrem piva,
 • dvěma decilitry vína nebo
 • 5 cl destilátu (jedním "panákem").

V přepočtu na gram to znamená denní dávku v intervalu max.

 • 10–40 g pro muže a
 • 10–20 g pro ženy.

Doporučené maximální denní dávky v kategorii mírného pití alkoholu se v jednotlivých zemích liší.

Světová zdravotnická organizace (WHO) proto nedoporučuje překračovat obecné rozmezí 10–30 g alkoholu za den.

U žen by tato dávka měla být menší z důvodů fyziologických rozdílů vůči mužům. Jedná se zejména o nižší tělesnou hmotnost a sníženou aktivitu enzymů rozkládajících alkohol.

Pro posuzovanání rizika jsou samozřejmě podstatná i další hlediska, jako je např.

 • pravidelnost,
 • množství alkoholu vypitého najednou,
 • kvalita alkoholu,
 • koncenterace alkoholu,
 • zdravotní stav uživatele,
 • vhodnost/přiměřenost situace a další.

Vyhledávání

adi logo 1line CZ

 

 

 

 

 

Provozovatelem a majitelem internetových stránek je

Klinika adiktologie

1. lékařské fakulty

Univerzity Karlovy

v Praze

 

 

Internetová poradna

poradna

 

Vznik datové části těchto stránek

byl podpořen v rámci

projektu NETAD.OPVK hor zakladni logolinkMINI

 

 

logo-mzcr

who