Jak s pitím přestat úplně?

Prvním krokem, jak se zbavit svých problémů s alkoholem, je přiznat si, že vůbec nějaké problémy mám.

Pokud uznáte, že je pro Vás obtížné mít své pití „pod kontrolou", je to významný krok směrem k léčbě. V tomto případě je vhodné vyhledat odbornou pomoc.

Možnosti jsou různé:

  • a) můžete se obrátit na svého obvodního lékaře a požádat jej o doporučení kontaktu na psychiatrickou, psychologickou či adiktologickou ambulanci
  • b) můžete se obrátit sami přímo na výše uvedené ambulance
  • c) můžete navštívit některé ze svépomocných skupin ve svém okolí (nebo naopak záměrně mimo své bydliště)
  • d) v případě, že jsou vaše problémy s alkoholem již akutní, doporučujeme se obrátit na detoxifikační jednotku nebo lůžkové oddělení příslušné psychiatrické léčebny či nemocnice ve vašem okolí

Před vstupem do daného zařízení, je vhodné se předem seznámit, jakým způsobem se zde přistupuje k léčbě závislosti a reálně si porovnat, zda jsme schopni tento přístup akceptovat. Vyhnete se tak zbytečným neúspěšným pokusům o léčbu.
Po vstupu do daného ambulantního či lůžkového zařízení je vytvořen plán léčby a dohodnuty základní pravidla kontaktu.

Tento plán vytváří lékař/ terapeut společně s klientem, přičemž je doporučeno dodržet navržený postup daného odborníka, ačkoli byl třeba náš prvotní záměr odlišný.

Jedná se zejména o případy, kdy daný zájemce usiluje o ambulantní léčbu, ačkoli jeho závislost na alkoholu je již závažná a obtížně zvládnutelná v domácím prostředí – v těchto případech se doporučuje umístění rovnou na lůžkové oddělení, kde je léčba mnohem intenzivnější a důkladnější.

Po absolvování základního programu v daném zařízení, je vhodné zůstat nadále v kontaktu a navštěvovat místní podpůrné terapeutické skupiny. Tyto skupiny jsou často provozovány přímo v daném zařízení a stejnými terapeuty.

Současně je možné vyhledat podpůrné svépomocné skupiny ve svém okolí, které jsou zpravidla anonymní a účastnit se jejich programu.

Každopádně je však důležité pro úspěšné dokončení léčby a udržení abstinenci pokračovat v některé z výše uvedených forem následné péče.

Vyhledávání

adi logo 1line CZ

 

 

 

 

 

Provozovatelem a majitelem internetových stránek je

Klinika adiktologie

1. lékařské fakulty

Univerzity Karlovy

v Praze

 

 

Internetová poradna

poradna

 

Vznik datové části těchto stránek

byl podpořen v rámci

projektu NETAD.OPVK hor zakladni logolinkMINI

 

 

logo-mzcr

who