Jak předcházet rizikovým situacím

Lidé v procesu léčby užívání alkoholu a závislosti na alkoholu se často v běžném životě mohou setkat s různými typy rizikových situací.

V prvotní fázi léčby se obecně doporučuje se jim pokud možno vyhýbat.

Mezi ty nejčastější patří

 • rodinné či firemní oslavy (ale i samotná přítomnost pití alkoholu na pracovišti),
 • Vánoce či Velikonoce,
 • narození dítěte,
 • úspěšné složení zkoušky či
 • úspěch v zaměstnání,
 • návštěva u příbuzných
 • a jiné společenské akce.

V tomto případě se jedná především o pozitivní události – vnější spouštěče, které mohou být rizikové pro osoby, jež pijí ve společnosti a mají užívání alkoholu spojeno s pozitivními momenty svého života.

V druhém případě se objevují jako rizikové situace tzv. vnitřní spouštěče, což jsou nejčastěji

 • pocity smutku,
 • deprese,
 • úzkosti,
 • rozlady či
 • samota.

Tyto stavy jsou nebezpečné především pro více introverzní jedince a osoby, které mají tendenci pít o samotě s cílem „zapomenout na své problémy".

Často se u nich jedná o únik od reality s tendencí dlouhodobě neřešit své potíže, jenž se konzumací alkoholu jen prohlubují.

Proto je důležité se na tyto stavy – spouštěče zaměřit a přinést své problémy do terapie či poradenství.

V rámci sezení se pak zaměřit na momenty, které v člověku tyto stavy vyvolávají a identifikovat je dříve, než dojde k asociaci mezi tímto stavem a „možnosti" řešit jej alkoholem.

Současně v procesu léčby průběžně reflektujeme chutě jedince na alkohol a sledujeme, v jakých situacích se objevují – ne vždy platí striktní dělení na vnitřní a vnější spouštěče a jedna osoby může mít vícero typů reakce.

Na závěr je důležité zmínit, že tento přístup - tzv. prevence relapsu je užitečné aplikovat v rámci celého procesu léčby a nepodceňovat jej, ačkoli klient deklaruje, že chutě na alkohol nemá či neguje jakékoli rizika.

V každodenním kontaktu se pak doporučuje (pokud je člověk vystaven působení těchto rizikových situací) mít vytvořeny základní strategie zvládání a promyšleny reakce, jak se v nich chovat.

Běžně se doporučuje mít doma tzv. suchou domácnost – tzn. zlikvidovat doma veškerý alkohol a nepít v přítomnosti osoby, která má problémy s alkoholem.

Blízkým osobám sdělit, že mám problém s alkoholem a požádat je o jejich podporu v abstinenci.

V širším společenském kontaktu pak uvádět, že jsem abstinent a např. ze zdravotních důvodů nemohu pít alkohol.

Obecně se však doporučuje se potencionálně rizikovým situacím vyhýbat nebo mít připravený svůj scénář, jak v nich reagovat a zpětně si zhodnotit, jak se v tom daný člověk cítil a co by ev. bylo možné do budoucna zlepšit.

Vyhledávání

adi logo 1line CZ

 

 

 

 

 

Provozovatelem a majitelem internetových stránek je

Klinika adiktologie

1. lékařské fakulty

Univerzity Karlovy

v Praze

 

 

Internetová poradna

poradna

 

Vznik datové části těchto stránek

byl podpořen v rámci

projektu NETAD.OPVK hor zakladni logolinkMINI

 

 

logo-mzcr

who