Nárazové pití

Nárazové pití alkoholu (binge-drinking) je často spojeno s noční zábavou a můžeme jej vysvětlit jako příjem pěti a více alkoholických nápojů rychle za sebou nebo za jeden večer u mužů a čtyř a více nápojů u žen a mladistvých jednou nebo vícekrát během dvou týdnů. V přepočtu to znamená konzumaci více než 60 g alkoholu při jedné příležitosti. Tato dávka odpovídá konzumaci více než třem půllitrovým pivům nebo 0,6 dcl vína.


Na rozdíl od nadměrného užívání alkoholu se zde nejedná o každodenní užívání alkoholu, ale o nárazové užívání alkoholu, ke kterému nejčastěji dochází o víkendu nebo ve dnech volna. Na první pohled se může zdát, že tento způsob užívání alkoholu není tak nebezpečný jako např. škodlivé nebo nadměrné užívání alkoholu. Ve skutečnosti však největší rizika spočívají právě v postupném zvyšování frekvence užívání a posouvání hranic běžného způsobu života – jedinec čím dál častěji zařazuje tento způsob trávení volného času, přičemž postupně velmi snadno narůstá tolerance k alkoholu a vzniká fyzická i psychická závislost.

 

Výzkumy bylo zjištěno, že u některých dospělých dochází k návratu k tomuto vzorci užívání především v důsledku náročných životních událostí, jakými je například rozvod nebo ztráta zaměstnání. Demografické změny ve společnosti v posledních letech, zahrnující změnu pracovních vzorců a nárůst počtu osob bez partnera, vedou k častějšímu výskytu nárazového užívání alkoholu v dospělé populaci.


Další rizika spočívají také v důvodech, které vedou člověka k tomuto vzorci užívání alkoholu. Tento typ užívání alkoholu se často vyskytuje u dospívajících a vysokoškolských studentů – tedy v období přechodu mezi adolescencí a dospělostí, a po přechodu do dospělosti je omezen, protože nárazové užívání alkoholu není v souladu s dospělými sociálními rolemi v zaměstnání, manželství a rodičovství.

Vyhledávání

adi logo 1line CZ

 

 

 

 

 

Provozovatelem a majitelem internetových stránek je

Klinika adiktologie

1. lékařské fakulty

Univerzity Karlovy

v Praze

 

 

Internetová poradna

poradna

 

Vznik datové části těchto stránek

byl podpořen v rámci

projektu NETAD.OPVK hor zakladni logolinkMINI

 

 

logo-mzcr

who